Mental selvhjelp

Det digitale selvhjelpsprogrammet kombinerer psykologsamtaler over video med digitale kursmoduler som er tilpasset dine utfordringer.

  • Varer i 5 uker
  • 5 videokonsultasjoner á 25 min
  • Innledende vurdering av psykisk helse
  • Tilgang til video, lydfiler, artikler og øvelser gjennom programmet
  • Du kan stille spørsmål til psykologen gjennom chatfunksjon

Om programmet
Det digitale selvhjelpsprogrammet kombinerer psykologsamtaler over video med digitale kursmoduler som er tilpasset dine utfordringer. Programmet er basert på kognitiv adferdsterapi og passer for deg som har plager knyttet til stress, angst, depresjon, grubling, søvn eller lignende.Du vil gjennom programmet tilegne deg kunnskap og lære teknikker som vil hjelpe deg å mestre dine utfordringer.

Hva er kognitiv adferdsterapi?
Kognitiv terapi er vist å være effektiv ved en rekke lidelser, blant annet angst, depresjon, panikklidelser, fobier, bulimi, tvangstanker/tvangslidelser, post-traumatisk stresslidelse, bipolar lidelse, schizofreni og psykoser. Det kan også hjelpe ved sinneproblemer, fysiske helseproblemer, smerter eller utmattelse.Kognitiv atferdsterapi handler om tankens betydning for velvære. Hvordan vi handler er basert på hvordan vi tenker. Noen ganger, som for eksempel ved angstlidelser, kan en tanke skremme oss uten at det nødvendigvis er realistisk. Da forsøker vi å hjelpe dem å finne andre alternative måter å tenke på, slik at man kan få det bedre

Hvem passer Mental selvhjelp for?
Programmet passer for deg med milde til moderate psykiske plager. Du vil gjennom programmet løse konkrete oppgaver og tilegne seg informasjon og kunnskap gjennom tekst og video.

Pris:

Pris uten forsikringsdekning er 5 x 25 min for 4500 kr.