Her kan du lese våre brukervilkår

Her finner du en oversikt over vilkårene våre. Vi er opptatt av sikkerhet, og følger alle normer og regler for helsesektoren.

Vilkår for bruk av Tjenesten

Eyr-appen og de medisinske tjenestene som du kan bestille gjennom appen ("Tjenesten") leveres av Eyr Medical AS, org. nr. 915 487 467, Rådhusgata 23, 0158 Oslo ("Eyr" eller "vi"). Ved å ta i bruk Tjenesten, aksepteres disse vilkårene. Ved å laste ned Eyr-appen fra App Store eller Google Play godtar du også vilkårene til App Store eller Google Play. Den som bruker Tjenesten er i disse vilkårene benevnt "Bruker(e)" eller "du". For informasjon om behandling av helse- og personopplysninger i Tjenesten, se vår Personvernerklæring.

Informasjon om Tjenesten

Tjenesten er utviklet og eies av Eyr med et mål om å gjøre helsehjelp og helseopplysninger lettere tilgjengelig for enkeltpersoner ved å tilby en trygg plattform for digital kontakt med autorisert helsepersonell. Via Tjenesten kan du bestille, gjennomføre og betale for digitale helsetjenester, deriblant konsultasjon med helsepersonell via videooverføring, meldinger og skjemaer. Tjenesten er ikke ment for nødsituasjoner. Hvis det oppstår en akutt og alvorlig situasjon, ring nødtelefon 113 i Norge og 112 i Europa.

Ansvar for Tjenesten

Helsepersonell som yter helsehjelp via Tjenesten har et lovfestet, personlig ansvar for at helsehjelpen tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Eyr er ansvarlig for å tilrettelegge for at helsepersonell kan overholde sine lovpålagte forpliktelser, herunder ved å stille til disposisjon et journalsystem hvor legen kan dokumentere helsehjelpen og gjennom systematisk arbeid med kvalitetsforbedring.

Eyr tar ikke ansvar for at Tjenesten er utilgjengelig når dette skyldes:

 • Feil eller problemer knyttet til Brukers maskinvare, utstyr, nettverk, programvare eller feil i en tredjeparts programvare som Eyr ikke klarer å utbedre til tross for at Eyr har forsøkt å rette feilen
 • Andre omstendigheter som Brukeren er ansvarlig for i henhold til disse vilkårene
 • Virus eller andre sikkerhetsangrep som oppstår til tross for at Eyr har etablert egnede sikkerhetstiltak
 • omstendigheter som ligger utenfor Eyrs kontroll (force majeure).

Dersom Tjenesten er utilgjengelig, ber vi deg ta kontakt med oss snarest mulig på e-post support@eyr.md eller chat på denne siden. Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller innsats fra Eyr. Eyr forbeholder seg retten til å utbedre feil på egen regning forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for Bruker. Hvis en feil ikke kan utbedres, har Brukeren rett til et rimelig prisavslag eller erstatning for eventuelt direkte økonomisk tap som kan dokumenteres.

Grunnleggende krav til Brukere

 • Du må ha BankID for å opprette konto som gir tilgang til Tjenesten.
 • For å bruke Tjenesten må du være fylt 16 år. Personer som ikke har fylt 16 år, kan bruke Tjenesten via en forelders eller verges brukerkonto. Ved en konsultasjon vil legen opprette egen journal for personen helsehjelpen ytes for.
 • Du er ansvarlig for at de opplysningene du selv har oppgitt på din konto i Tjenesten til enhver tid er korrekte og oppdaterte.
 • En brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig.
 • For å gjennomføre en videokonsultasjon, må du ha tilgang til internett og tilstrekkelig kapasitet på linjen som overfører kommunikasjon i nettverket. Hvis ikke vil du kunne oppleve dårlig kvalitet på lyd og bilde under videokonsultasjonen, eller at konsultasjon ikke lar seg gjennomføre.

Ikke tillatt bruk

Misbruk av Tjenesten er ikke tillatt. Dette betyr blant annet at du ikke kan:

 • Utnytte Tjenesten kommersielt.
 • Hindre eller forstyrre Tjenesten, for eksempel spre virus.
 • Skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av Tjenesten.
 • Kontakte legen gjennom private kanaler som privat mobil nummer.
 • Utvise sjikanerende, hetsende, diskriminerende eller på annen måte ufin atferd når du bruker Tjenesten.
 • Filme konsultasjoner med helsepersonell eller på noen måte bidra til å spre slikt materiale, eller Utnytte Tjenesten i strid med lovgivning.

Misbruk eller mistanke om misbruk av Tjenesten som beskrevet ovenfor kan medføre sperring og/eller sletting av din konto. Du vil bli informert på forhånd før din konto sperres eller slettes, med mindre særlige forhold tilsier at du ikke kan få slik informasjon. I et tilfelle av sletting av din brukerkonto, vil dine person- og helseopplysninger fortsatt være lagret i pasientjournalen vår, og du har fortsatt alle rettigheter etter helse- og personvernlovgivningen i behold, se vår Personvernerklæring. Dersom du har fått din konto slettet i henhold til denne bestemmelsen, kan du ikke opprette ny konto uten eksplisitt godkjenning fra oss. Dersom misbruk eller andre brudd på disse vilkårene har resultert i et økonomisk tap for Eyr, vil Eyr kunne kreve slikt tap erstattet.

Rettigheter til Tjenesten

Brukere av Tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenesten med mindre du innhenter tillatelse fra Eyr eller tredjepart som rettighetene tilhører eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.

Priser og betaling

Det er gratis å laste ned Eyr-appen og å opprette konto. Pris for konsultasjon vises i Eyr-appen før du bestiller konsultasjonen. Har du en avtale eller forsikring gjennom en av våre samarbeidspartnere kan konsultasjoner mv. være dekket. Slik avtale må legges til i Eyr-appen underveis i bestillingen, eller under Konto-fanen før konsultasjon bestilles, for at forsikringen skal dekke konsultasjonen. Ved bestilling av en konsultasjon oppdateres Eyr-appen med en bestillingsbekreftelse. Samtidig vil aktuelt beløp bli reservert på det oppgitte betalingskortet. Brukeren kan ikke starte konsultasjonen før betalingen er reservert.

Avbestilling

Betaling blir reservert på betalingskortet ved bestilling og belastet etter gjennomført konsultasjon. Timebestilling med lege på et avtalt tidspunkt kan avbestilles ved å ta kontakt med support, kostnadsfritt inntil fire timer før avtalt starttidspunkt for konsultasjonen. Såfremt angreretten ikke kommer til anvendelse, vil du ved avbestilling senere enn fire timer før konsultasjonen bli belastet for halve beløpet. Dersom du ikke møter til konsultasjonen, vil du bli belastet for hele beløpet.

Angrerett

Du har angrerett for kjøp av Tjeneste via Eyr-Appen. Angreretten gjelder i utgangspunktet i 14 dagers fra bestillingstidspunktet. Ved utøvelse av angreretten må du sende melding dette eller utfylt angrerettskjema til support@eyr.md. Merk at angreretten ikke gjelder dersom Tjenesten allerede er levert. For bestilling av konsultasjon kreves det at du gir uttrykkelig forhåndssamtykke, og erkjenner at angreretten går tapt, når vi har oppfylt våre forpliktelser etter avtalen.

Frivillig sletting av konto

Du kan når som helst slette din konto. Dersom du sletter din brukerkonto, vil dine person- og helseopplysninger fortsatt være lagret i pasientjournalen vår, og du har fortsatt alle rettigheter etter helse- og personvernlovgivningen i behold, se vår [Personvernerklæring] (https://eyr.md/vilkar/personvern).

Endringer

Eyr forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Tjenesten. Endringer vil bli varslet i appen. Viktige endringer vil også bli varslet på e-post eller i Eyr-appen. De til enhver tid gjeldende brukervilkårene er alltid tilgjengelige i appen og på våre hjemmesider. Dersom du ikke aksepterer endringene, må du slette din konto hos oss og slutte å benytte Tjenesten.

Klagerett

Ønsker du å klage på Tjenesten, kan du kontakte oss på e-post support@eyr.md eller chat på vår support side. Du har også rett til å klage til myndighetene dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient eller du på andre måter har innvendinger mot Tjenesten eller disse vilkårene. Hvordan du går frem og hvem du skal sende klagen til avhenger av hvilke aspekter ved Tjenesten du ønsker å klage på. Dersom du er utilfreds med håndtering vår av reklamasjoner vedrørende avtaler inngått på nett kan sende klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR), se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Inkluder epostadressen vår, support@eyr.md, ved innsendelse av slik klage.

Alternativt, har Forbrukere alltid anledning til å sende klage direkte til Forbrukerrådet for mekling. Dersom meklingen ikke fører frem har forbrukeren anledning til å sende en klage til Forbrukerklageutvalget, se forbrukerklageutvalget.no. For klage vedrørende pasientrettigheter finner du nyttig informasjon og veiledning om hvordan du skal gå frem på https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger og https://www.helseklage.no/.

Eyr Medical AS Oppdatert: 29. august 2022

Kvinne med barn videokonsultasjon