Psykologhjelp via video på din mobil

Psykologene i Eyr har lang erfaring med å hjelpe folk i hverdagen - enten du er inne i en krevende periode av livet, opplever et brudd, er i sorg eller føler deg urolig, engstelig eller nedstemt. Stress og søvnløshet påvirker også mental helse, og våre psykologer kan hjelpe deg til å håndtere dette bedre.

En psykologkonsultasjon over Eyr varer inntil 45 minutter og koster 1200 kroner. Du får faktura i posten etter endt konsultasjon. Med Storebrand Barneforsikring Ekstra og Total har du dekning om barnet ditt får behov for Eyrs digitale psykologtilbud.

Samtaletid med Eyr-psykologene er mandag til fredag kl. 10:00-15:00.

Dette kan vi hjelpe deg med

Oshadie Samarakoon

Oshadie er medlem av Norsk psykologforening og har flere års erfaring med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for voksne. I tillegg har hun jobbet med ungdom og familier i førstelinjetjenesten.

Ida Sofie Kløcker Barreth

Ida Sofie er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Oslo og medlem av Norsk Psykologforening. Som terapeut har hun jobbet mest med individuell behandling av voksne og unge. Ida har også bakgrunn fra næringslivet og kompetanse bla. i ledelse og organisasjonspsykologi.

Hos Eyr psykologene får du

  • Snakke med psykologen hvor du vil
  • Hjelp når du trenger det
  • Kort ventetid
  • Psykologtime uten henvisning fra lege
  • En sikker og trygg tjeneste

Ved akutt og alvorlig sykdom eller skade – Ring 113!

deprimert mann