Ensomhet og isolasjon

Ensomhet er en ubehagelig følelsesmessig respons på opplevd isolasjon. Innen psykologifaget tenker man at alle følelser, inkludert ensomhet, finnes fordi de har en funksjon. Ensomhet kan forstås som en slags sosial smerte som motiverer oss mennesker til å søke sunne sosiale forbindelser istedenfor at vi forsøker å klare oss helt alene.

Ofte opplever man ensomhet når man mangler mellommenneskelig kontakt og intimitet. Altså kan man bli ensom av å være adskilt fra andre. Det er likevel ikke slik at nedstemthet alltid knyttes til adskillelse. Mange trives godt og til og med best i eget selskap. Med andre ord er ikke det å være enslig det samme som det å være ensom.


På den andre siden kan mange føle seg ensomme selv om eller særlig når de er sammen med andre mennesker. Dette er ofte forbundet med fravær av de sterke emosjonelle båndene man finner i dypere relasjoner.

 • Mange er ensomme

  Årsakene til ensomhet er varierende og inkluderer sosiale, mentale, emosjonelle og miljømessige faktorer. Forskning har vist at ensomhet er tilstede i alle samfunnslag, blant både de som er enslige og de som er i forhold, de med vellykket karriere og de uten.

  Den pågående Covid-19 pandemien har utløst følelsen av ensomhet hos mange. De fleste personer vil oppleve ensomhet noen ganger i løpet av livet, men noen kan kjenne på denne følelsen hele tiden. Om du har det slik over lengre tid og ikke greier å komme deg ut av det selv, bør du oppsøke hjelp.

 • Hva kan jeg gjøre selv?

  Det er gunstig å sette seg ned å se over sine sosiale kontakter og bruk av internett hver dag. Ofte kan det vi ser på internett påvirke oss negativt. Gå igjennom sosiale medier og slett det som ikke virker positivt inn på deg.

  Tenk igjennom hvilke hobbyer eller interesser som kan stimulere til positive opplevelser.

  Mange kan oppleve positive reaksjoner på fysisk aktivitet og det å være rundt dyr. Oppsøk trening eller steder der man kan være sammen med dyr.

 • Hva kan Eyr hjelpe med?

  Psykologene i Eyr kan hjelpe uavhengig av om diagnosekriterier er oppfylt, noe som ofte ikke er tilfellet om man har ensomhetsfølelse som hovedproblem.

  Videokonsultasjoner og digitale støtteverktøy som arbeidsform innebærer at vi kan yte hjelp og oppfølging uten lang ventetid.

  Vi kan tilby både støttesamtaler og lengre behandlingsforløp basert på dine behov.

  God informasjon og faglig fundert veiledning kan være viktig for å overvinne ensomhet som et problem.

  I løpet av en videokonsultasjon vil vi lytte til det du forteller om hva som er problematisk slik du opplever det, og hjelpe deg til bedre forståelse av egne tanker, følelser og situasjon.

  Sammen kan vi utforske hva som bidrar til å opprettholde ensomhet og nedstemthet. Vi kan hjelpe deg med å identifisere uhensiktsmessige mestringsstrategier som gjør deg mer ensom og utfordre negative automatiske tanker som gjør deg nedstemt, samt gi deg råd om konkrete tiltak som vil kunne bedre situasjonen din.

  Om det er riktig for deg å ha flere samtaler med psykolog hos Eyr, kan vi gjøre avtale om det.

  Vi kan også gjøre deg oppmerksom på andre hjelpetilbud og tiltak som vil kunne være tilgjengelige og aktuelle for deg, samt eventuelt hjelpe deg med henvisning der det måtte være behov for det.

 • Kilder

  Fagtekstene på Eyr Psykolog utarbeides og oppdateres av Eyr-psykologene.

Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.