Ensomhet og isolasjon

Ensomhet er en ubehagelig følelsesmessig respons på opplevd isolasjon. Det blir ofte beskrevet som en form for sosial smerte eller en psykologisk mekanisme som motiverer til å søke sosiale forbindelser.

Ofte opplever man ensomhet når man mangler mellommenneskelig kontakt og intimitet, på den måten kan man klassifisere ensomhet som tilstanden av å være atskilt fra andre. Samtidig oppleves det ikke alltid nedstemthet knyttet til denne adskillelsen. Noen kan føle seg ensomme selv om de er sammen med mange andre mennesker, dette er ofte forbundet med mangel på dypere emosjonelle bånd.


Årsakene til ensomhet er varierende og inkluderer sosiale, mentale, emosjonelle og miljømessige faktorer. Den pågående Covid-19 pandemien har utløst følelsen av ensomhet hos mange.


Forskningen har vist at ensomhet er tilstede i alle samfunnslag, blandt både de som er single og de som er i forhold, de med vellykket karriere eller ikke. De fleste personer vil oppleve ensomhet en gang i livet, men noen kan kjenne på denne følelsen hele tiden. Denne kroniske ensomheten fyller kriteriene for en psykisk lidelse og det bør oppsøkes hjelp.

 • Hva kan jeg selv gjøre

  Det er gunstig å sette seg ned å se over sine sosiale kontakter og bruk av internett hver dag. Ofte kan det vi ser på internett påvirke oss negativt. Gå igjennom sosiale medier og slett det som ikke virker positivt inn på deg.

  Tenk igjennom hvilke hobbyer eller interesser som kan stimulere til positive opplevelser.

  Mange kan oppleve positive reaksjoner på fysisk aktivitet og det å være rundt dyr. Oppsøk trening eller steder der man kan være sammen med dyr.

 • Hva kan Eyr hjelpe med

  Eyr har dyktige psykologer som kan hjelpe deg med å forstå følelsen av ensomhet samt identifisere og utfordre de negative tankene som skaper nedstemthet.

  Eyr-psykologene kan tilby både støttesamtaler og å skreddersy et målrettet behandlingsforløp til deg, hvor det benyttes ulike teknikker og strategier til å mestre dine utfordringer.

  Våre psykologer jobber i tillegg tett med våre leger og kan henvise videre til spesialist om det blir nødvendig.

 • Kilder

  Vivek Murthy, Vivek (2020).

  Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World. Harper Wave. pp. 103–113, 255–62, 185–281, passim.

  Lazare Mijuskovic, Ben (2012).

  Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature. iUniverse. pp. 60–69

  Artikkelen er skrevet og faglig kvalitetssikret av psykolog Cecilie Skupinska - Løvset