Lav selvfølelse

Selvfølelse er ikke noe vi er født med. Det dannes i barndommen og utvikles gjennom livet.

Selvfølelse er ikke noe vi er født med. Det dannes i barndommen og utvikles gjennom livet.

 • Symptomer

  Selvfølelse er ikke noe vi er født med, den dannes i barndommen og utvikles gjennom hele livet. Selvfølelse er personlig og består i stor grad av det vi tenker om oss selv, sier om til selv og hvordan vi handler i bestemte situasjoner. Negative tanker knyttet til egen person er som oftest preget av det som kalles negative, automatiske tanker. De negative, automatiske tanker er ofte destruktive tankemønstre som for eksempel «jeg er ikke god nok», «jeg er et dårligt menneske», «andre bryr seg ikke om meg», «det er min feil» osv.

  Ofte er lav selvfølelse knyttet til psykiske plager som angst og depresjon. Disse lidelsene kan ha direkte innflytelse på humør, livskvalitet og funksjon i hverdagen.

  Lav selvfølelse oppstår ofte når vi har

  • frykt for å ikke strekke til
  • frykt for å ikke leve opp til andres eller egne forventninger
  • frykt for hva andre tenker om oss

  Det finnes mange grunner til at lav selvfølelse oppstår. Man kan ha opplevd å bli lite bekreftet, eller følt seg misforstått og oversett i barndommen. Andre imiterer foreldrenes lave selvfølelse. Mobbing er en faktor som kan ha store konsekvenser for selvfølelsen og bidra til usikkerhet i sosiale sammenhenger på lik linje med for eksempel skilsmisse eller oppsigelse. Uansett hva som er årsaken til lav selvfølelse er resultatet det samme. Jo lengre tid den selvkritiske indre stemmen får lov å fylle hverdagen jo verre vil man ofte få det.

 • Hva kan du selv gjøre
  • Gi deg selv et konstruktivt ettersyn. Har du for mange negative tanker om deg selv? Kan du finne en annen måte å snakke om deg selv på? Forsøk å endre de negative automatiske tankene fra ”Jeg er ikke god nok, fordi... ” til ”Jeg er god nok, og gjør det beste jeg kan...”.
  • Vær oppmerksom på katastrofetanker, som «jeg er ikke god nok» og falske trusler «det blir en fiasko», hvor du på forhånd drar konklusjoner om hva som kommer til å skje.
  • Sørg for å gjøre det du har lyst til, fremfor å unngå det du er redd for.
  • Fokuser på det som går bra og forsøk å holde fokus på alt det som gir deg glede, oppmuntrer og styrker deg.
  • Hvis ikke du blir kvitt de nedbrytende tanke-strategier og atferd kan det hjelpe å søke profesjonell hjelp.
 • Hva kan Eyr hjelpe deg med

  Eyr har dyktige psykologer som kan hjelpe deg med å endre lav selvfølelse til god selvfølelse.

  Våre psykologer kan hjelpe deg med å identifisere og utfordre de negative automatiske tankene som ligger til grunn for, og er med på å vedlikeholde, det negative synet du har på seg selv.

  Eyr-psykologene kan tilby både støttesamtaler og å skreddersy et målrettet behandlingsforløp til deg, hvor det benyttes ulike teknikker og strategier til å mestre dine utfordringer.

  Psykologene som jobber hos oss tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi der målet er å bryte unngåelsesatferd eller kompenserende atferd i forbindelse med lav selvfølelse.

  Våre psykologer jobber i tillegg tett med våre leger og kan henvise videre til spesialist om det blir nødvendig.

 • Kilder

  Hewitt, John P. (2009).

  Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. pp. 217–224.

  Smith, E. R.; Mackie, D. M. (2007).

  Social Psychology(Third ed.). Hove: Psychology Press.

  Erol, R. Y.; Orth, U. (2011).

  "Self-Esteem Development From Age 14 to 30 Years: A Longitudinal Study". Journal of Personality and Social Psychology. 101 (3): 607–619.

  Artikkelen er skrevet og faglig kvalitetssikret av psykolog Cecilie Skupinska - Løvset

Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.

Redigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.