Lavt selvværd

Alle mennesker føler noget om sig selv. Men selvværd er ikke noget, vi er født med. Det dannes i barndommen, udvikler sig gradvist og påvirker os gennem livet. At kæmpe med selvværd er en del af livet - det er for eksempel en krævende balancegang at finde ud af, hvilken plads ens egne ønsker og behov skal have i forhold til andre.

Med et godt selvværd føler man sig lige så meget værd som andre. Udgangspunktet er, at man fortjener at have det godt, og samtidig får mere overskud til at se og passe på andre.


Godt selvværd betyder også, at du tør stole på dine egne følelser. Hvis du har god kontakt til dig selv, har du en klarere idé om, hvad du vil, så du i højere grad kan træffe gode valg og beslutninger baseret på ”mavefornemmelsen”.


Med et godt selvværd bliver det lettere at sige, hvad man synes, også når andre mener noget andet. Man ikke bange for at forsøge noget nyt, og man tåler mere usikkerhed og at begå fejl.


Hvis man har et lavt selvværd, har man det sværere. Man føler sig mindre værd, mindre sikker og man bliver generelt usikker på at møde andre mennesker.

 • Hvad selvværd er - og ikke er

  Selvværd er personligt, og dit selvværd hænger sammen med, hvordan du tænker og er overfor dig selv.

  Men selvværd bygges i relation til andre mennesker. Hvordan du har det med dig selv, er afspejlet af, hvordan du er blevet behandlet af andre tidligt i livet, samt de oplevelser, du har haft siden.

  Selvværd er påvirkeligt og udvikler sig gennem livet. Det betyder, at noget, der sker med dig, kan give dit selvværd et slag, så du pludselig får det dårligere med dig selv. Det betyder også modsat, at du kan blive selvværd, kan blive bedre ved at blive mere bevidst om dit selvværd og arbejde for at styrke det.

  Selvværd er ikke det samme som selvtillid. Sidstnævnte handler om, hvorvidt du selv synes, at du får tingene gjort. Nogle mennesker har både lavt selvværd og lavt selvværd. Men mange mennesker har lavt selvværd på trods af viden om, at de kan det meste og præstere på et højt niveau.

  Det er også vigtigt at understrege, at et godt selvværd ikke betyder, at du hele tiden er tryg og sikker. Med et godt selvværd formår du at rumme alle følelser, også de negative.

  Selvværd er heller ikke det samme som selvhævdelse. Med et godt selvværd har du det så godt med dig selv, at du også, hvis det er nødvendigt, kan lægge dine egne behov til side for at tage sig af andre.

 • Problemer med selvværd

  Hvis du kæmper med lavt selvværd, betyder det ikke, at du har gjort noget forkert. Der kan være mange årsager, og oftest er det en kombination af mange ting. Måske oplevede du manglende anerkendelse i barndommen, eller måske føler du dig meget overset eller misforstået. Nogle efterligner deres forældres lave selvværd. Mobning er en faktor, der kan få store konsekvenser for selvværdet og bidrage til utryghed i sociale sammenhænge på samme niveau som f.eks. skilsmisse eller opsigelse. Uanset hvad årsagen til lavt selvværd er, er resultatet det samme. Hvis en selvkritisk indre stemme får lov til at fylde din hverdag, vil du ikke have det ikke godt med dig selv.

  Det, at man ikke har det så godt med sig selv, er ofte forbundet med det, man kalder negative automatiske tanker. Automatiske tanker er det, der løbende optræder i vores indre, mentale rum, i vores hverdag, uden at vi er særligt bevidste om det. Hvis disse automatiske tanker er negative, har du en slags indre stemme, der konstant fortæller dårlig ting som "jeg er ikke god nok", "jeg er en dårlig person", "andre er ligeglade med mig", "det er min skyld” osv. Selvom de færreste ville sige sådan noget til en anden person, kan man gradvist komme til at være ret hård, streng eller ond overfor sig selv og derefter komme derhen, hvor man accepterer indholdet af disse tanker.

  Lavt selvværd kan knyttes til psykiske lidelser som angst og depression. Disse lidelser forstyrrer følelseslivet, tankemønstre, humør og din funktion hverdagen. Du kan læse mere om dette ved at følge linkene længere nede på denne side.

 • Hvad kan jeg selv gøre?
  • Prøv at ændre dit fokus fra at undgå det, du er bange for, til at gøre det, du gerne vil.
  • Se om du kan blive mere opmærksom på, hvad der går godt, og hvad du opnår. Prioriter det, der giver dig glæde, og det opmuntrer og styrker dig.
  • Giv dig selv et konstruktiv eftersyn. Er du alt for kritisk overfor dig selv? Kan du finde en anden måde at tale til dig selv på? Prøv at blive opmærksom på de negative, automatiske tanker, når de dukker op, og se om du kan ændre dem fra f.eks. "jeg er ikke god nok, fordi…" til "jeg er god nok, og gør mit bedste".
  • Vær opmærksom på falske trusler og katastrofale tanker, såsom "det bliver en fiasko", hvor du på forhånd drager konklusioner om, hvad der kommer til at ske. Det værst mulige resultat er ofte let at forestille sig, men i virkeligheden er det sjældent det mest sandsynlige.
  • Mindfulness-øvelser kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om, at tanker om fortiden og fremtiden, ikke nødvendigvis er virkeligheden. Dårlige tanker kan forsvinde, hvis du formår at flytte din opmærksomhed til nutiden.
  • Hvis du ikke slipper af med din kritiske indre stemme og destruktive tankemønstre, kan det hjælpe at søge professionel hjælp.
 • Hvad kan Eyr hjælpe med?

  Psykologerne hos Eyr kan hjælpe dig i arbejdet med at ændre dit selvværd til det bedre, uanset om de diagnostiske kriterier er opfyldt. Sidstnævnte er ofte ikke tilfældet, når dårligt selvværd er problemet.

  Vi benytter videokonsultationer og digitale supportværktøjer som arbejdsform, hvilket betyder, at vi kan yde hjælp og opfølgning uden lang ventetid.

  Vi kan tilbyde både støttesamtaler og længere behandlingsforløb baseret på dine behov.

  God information og fagligt baseret vejledning kan være vigtig, når man prøver at styrke sit selvværd.

  Under en videokonsultation vil vi lytte til, hvad du syntes, der er problematisk, sådan som du oplever det, og vi vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvordan du har det med dig selv, og hvad der spiller ind.

  Sammen kan vi undersøge, hvad der gør at problemerne fortsætter. Vi kan hjælpe dig med at identificere og fjerne de negative automatiske tanker, der påvirker dit selvværd. Vi kan derudover give råd om, hvad der skal til, for at du kan have det bedre med dig selv.

  Skulle du have brug for mere end en støttesamtale, kan vi sammen vurdere, om behandlingstilbuddet fra Eyr kan være det rigtige for dig og vi kan aftale en efterfølgende samtale.

  Hvis det er nødvendigt, kan vi også samarbejde med læger og andre instanser, samt hjælpe med henvisninger til det rigtige sted for dig.

 • Kilder

  Fagteksterne på Eyr Psykolog udarbejdes og opdateres af Eyr’s psykologer.

Vi er her for dig

Har du brug for at tale med nogen? Få den hjælp, du har brug for, gennem videochat med en af ​​vores erfarne psykologer.