Privatlivspolitik

Last updated 29. marts 2022

Eyr er en formidlingsplatform for sundhedstjenester leveret af virksomheden Eyr Medical AS. Alle henvisninger til "vi" og "os" nedenfor refererer til firmaet Eyr Medical AS.

Alle personoplysninger, som registreres i Eyr-appen, behandles i overensstemmelse med persondataloven og den gældende norm for informationssikkerhed inden for sundhedssektoren. I denne privatlivspolitik får du flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vores rolle og ansvar

Vi er kun formidler af sundhedstjenester, som leveres af Eyr Medical Denmark ApS, og har således ikke det medicinske ansvar for de sundhedstjenester, du kan bestille via Eyr-appen. Vi er dataansvarlig for dine helse- og persondataoplysninger, som du gemmer i appen, når du opretter en brugerkonto, herunder dit navn, CPR nummer, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, din IP-adresse, sygehistorie i appen.

Har du lagt til sundhedsforsikringsselskab og policenumer samtykker du til at følgende persondatahelbredsoplysninger deles med dit forsikringsselskab efter konsultationen: Navn, CPR nummer, policenumer, dato for konsultationen, symptom og henvisning.

Sundhedsudbyderen, der leverer de sundhedstjenester, du har bestilt, er dataansvarlige for dine an dre helbredsoplysninger som lagres i elektronisk patientjournal. Den ansvarlige sundhedsudbyder har indgået en databehandleraftale med os i overensstemmelse med persondataloven og den gældende norm for informationssikkerhed inden for sundhedssektoren.

Vi behandler følgende personoplysninger

Vi behandler fire typer persondataoplysninger:

  1. Brugeroplysninger: Når du opretter en brugerkonto, gemmer vi dit navn, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer, betalingskort, eventuelt forsikringsselskab og policenummer samt din IP-adresse og eventuelt url. Grundlaget for vores behandling er vores aftale med dig som bruger af Eyr-appen. Oplysningerne slettes, når du som bruger sletter din brugerkonto.
  2. Kundeoplysninger: Når du bestiller sundhedstjenester, bruger vi dine brugerkontooplysninger, der er nævnt ovenfor. Nogle af disse oplysninger vil blive opbevaret i fem år i overensstemmelse med loven. Dette gælder for navn, e-mailadresse, og betalingskort. I tilfælde af uindfriede krav kan oplysningerne gemmes, så længe det er nødvendigt for at få indfriet kravet.
  3. Helbredsoplysninger: Ved bestilling og udførelse af sundhedstjenester gemmer vi dine helbredsoplysninger efter aftale med den ansvarlige sundhedsudbyder. Vi gemmer også din sygehistorie i appen.
  4. Markedsrelaterede oplysninger: Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, gemmer vi dit navn og din e-mailadresse.

Videregivelse af sundhedsoplysninger til forsikringsselskaber

Vi videregiver dine helbredsoplysninger til dit forsikringsselskab. Videregivelsen stopper øjeblikkeligt, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du har spørgsmål om forsikringsselskabets behandling af dine helbredsoplysninger, bedes du tage direkte kontakt til dit forsikringsselskab.

Videregivelse af oplysninger til sundhedsudbydere

Eyr er en formidlingsplatform mellem patienter og sundhedsudbydere. Du vælger, hvilke af vores samarbejdspartnere der skal have adgang til dine personoplysninger.

Vores databehandlere

  • Eyr Medical AS lagrer alle data på egne servere hostet av IBM i Norge.
  • De tilknyttede læger anvender det elektronisk patientjournalsystemet XMedicus til å lagre dine helbredsoplysninger.
  • Eyr har en databehandleravtale med underleverandøren norske selskapet Avoir AS (org. nr: 92085350) som tilbyr konsulenttjenester innen datasikkerhet.
  • Eyr har en databehandleravtale med Gjensidige Forsikring AS (eier av Mølholm Forsikring A/S).

Ingen opbevaring eller videregivelse uden for Europa

Dine persondataoplysninger opbevares kun på servere, der er placeret i et EU/EØS-land.

Dine rettigheder

Du har ret til at kræve indsigt i samt berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Dette kan du nemt gøre via din brugerkonto.

Hvis du har indvendinger imod den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelses rådgiver på privacy@eyr.md.

Ændringer og opdateringer

Hvis vi ændrer eller opdaterer den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, vil vi give dig besked på forhånd, hvis vi har dine kontaktoplysninger. Den opdaterede privatlivspolitik vil også være tilgængelig på vores hjemmeside.