Eyr bidrager til et mere miljøvenligt samfund

Vores vision er: "At bygge fremtidens sundhedstjenester og gøre sundhedstjenester mere tilgængelige for de fleste mennesker". Det er mere end en vision. Faktisk gør vi det hver eneste dag.

Gennem Eyr’s app behandler vi dagligt hundredvis af patienter. Det betyder, at patienter ikke behøver at taget et sted hen for at modtage behandling. Vi har åbent 365 dage om året, og vi kan behandle både fysiske og psykiske lidelser, uden at patienterne skal rejse i bil, bus, tog. Vi kommer "hjem" til patienterne via mobiltelefonen.

På den måde sparer vi vores brugere for både tid og ressourcer. Det er Eyr’s kerneområde, og vi er stolte over, at vi igennem vores tjenester bidrager til et reduceret klimaaftryk.

Vi tager samfundsansvar

Vi har et særligt ansvar for at sikre, at vores virksomhed drives på en ansvarlig og bæredygtig måde. Det er vigtigt for hver enkelt medarbejder i Eyr, og også for os som virksomhed. Vi er derfor involveret både i kraft af, hvordan vi driver vores virksomhed, men også igennem bidrag uden for vores eget forretningsområde.

Vi ønsker at gå længere, end hvad der forventes af os. Bæredygtighed og samfundsansvar er derfor en integreret del af vores forretningsstrategi.

Eyr skaber mindre affald og bruger mindre energi end andre i vores branche

Vi vil reducere vores klimaaftryk

Ved at dokumentere vores miljøpåvirkning inden for arbejdsmiljø, energiforbrug, CO2-udslip, forurening og affald i hele vores værdikæde er vi i stand til at sætte mere specifikke mål og dokumentere vores indsats. Gennem samarbejde med vores partnere vil vi også forsøge at fokusere på øget bæredygtighed.

På denne måde øger vi vores positive klimaaftryk og reducerer vores forurening.

Dame og dreng på sti udendørs