Eyr bidrar til et mer miljøvennlig samfunn

Vår visjon er «Vi bygger fremtidens helsetjenester, og gjør helsetjenester mer tilgjengelige for folk flest». Dette er mer enn en visjon. Vi gjør det faktisk hver eneste dag.

Gjennom Eyr-appen behandler vi hundrevis av pasienter daglig. Det medfører at pasienter slipper å reise noe sted for å få behandling. Vi er åpent 365 dager i året og kan behandle både fysiske og psykiske plager uten at pasientene må reise med bil, buss, tog. Vi kommer «hjem» til dem gjennom mobiltelefonen.

Vi sparer våre brukere for både tid og ressurser. Det er Eyr kjernevirksomhet og vi er stolte over at vi gjennom vår tjeneste bidrar til et redusert fotavtrykk.

Vi tar samfunnsansvar

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi ønsker å strekke oss lenger enn det som forventes av oss, og bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av vår virksomhetsstrategi.

Eyr bruker mindre avfall og mindre energi enn andre i vår bransje

Vi vil redusere vårt fotavtrykk

Ved å kartlegge vår miljøpåvirkning innen arbeidsmiljø, energibruk, karbonutslipp, forurensning og avfall gjennom hele vår verdikjede – vil vi kunne sette mer konkrete mål og dokumentere innsatsen vår. Vi vil også gjennom samarbeid med partnerne våre prøve å fokusere på økt bærekraft.

Slik vil vi øke våre positive fotavtrykk på miljøet og redusere de negative.

Dame og gutt på sti utendørs