Självkänsla

Alla människor har uppfattningar om sig själva. Men självkänsla är inte något vi föds med. Den grundläggs i barndomen, utvecklas gradvis och präglar oss hela livet. Att kämpa med självkänslan är en del av livet – det är till exempel en svår balansgång att veta hur stor plats ens egna önskemål och behov ska få ta i förhållande till andras.

Har man en bra självkänsla känner man sig lika mycket värd som andra. Man utgår från att man förtjänar att må bra, och orkar samtidigt se och ta hand om andra.En bra självkänsla innebär också att man litar på sina egna känslor. Om man har bra kontakt med sig själv blir det tydligare vad man vill, så att man i högre grad kan fatta bra beslut utifrån "magkänslan".
Med en bra självkänsla blir det lättare att säga vad man tycker, även när andra tycker något annat. Man litar på sin förmåga, tål mer osäkerhet och vågar göra fel.Om man har dålig självkänsla blir det svårare. Man känner sig mindre värd, mindre säker och blir osäker i mötet med andra.

 • Vad självkänsla är – och inte är

  Självkänslan är personlig och din självkänsla hänger ihop med vad du tänker om och hur du är mot dig själv.

  Men självkänsla skapas i relationer till andra. Dina känslor om dig själv präglas av hur du blev bemött av andra viktiga personer tidigt i livet, samt de erfarenheter du fått sedan dess.

  Självkänslan påverkas och utvecklas under hela livet. Det innebär att något som händer kan ge din självkänsla en knäck så att du plötsligt trivs sämre med dig själv. Men det innebär också att du kan få det bättre genom att bli mer medveten om din självkänsla och jobba för att stärka den.

  Självkänsla är inte riktigt detsamma som självförtroende. Det senare handlar om din egen tilltro till din förmåga att prestera. Vissa människor har både dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Men många har dålig självkänsla trots att de vet att de klarar av det mesta och presterar på en hög nivå.

  Det är också viktigt att understryka att bra självkänsla inte innebär att man är trygg och säker hela tiden. Med en bra självkänsla har man utrymme för alla känslor, även de negativa.

  Bra självkänsla är inte heller detsamma som att överskatta sig själv (narcissism). Med en bra självkänsla trivs man så bra med sig själv att man också, när så behövs, kan lägga sina egna behov åt sidan för att ta hand om andra.

  Øiestad (2009, s. 22) definierar bra självkänsla som att ha en nyanserad bild av sig själv och känna att man har ett lika stort värde som andra människor.

 • Problem med självkänslan

  Att ha problem med dålig självkänsla innebär inte att man måste ha gjort något fel. Det kan finnas många orsaker och ofta är det fråga om en kombination av flera olika faktorer. Kanske fick man inte mycket bekräftelse i barndomen, eller så kände man sig förbisedd eller missförstådd. Vissa imiterar föräldrarnas dåliga självkänsla. Mobbning är en faktor som kan få stora konsekvenser för självkänslan och bidra till osäkerhet i sociala sammanhang, på samma sätt som exempelvis skilsmässor och uppsägningar kan göra. Oavsett vad orsaken till den dåliga självkänslan är blir resultatet detsamma. Om en självkritisk inre röst tillåts fylla din vardag trivs du inte med dig själv.

  Att inte trivas med sig själv är ofta förknippat med det som kallas negativa, automatiska tankar. Automatiska tankar är sådana som dyker upp i vårt inre, mentala rum medan vi sysslar med annat, utan att vi är särskilt medvetna om detta. Om dessa automatiska tankar är negativa har man ett slags inre röst som konstant säger dåliga saker som "jag duger inget till", "jag är en dålig människa", "andra bryr sig inte om mig", "det är mitt fel" osv. Även om väldigt få skulle säga så till någon annan kan man gradvis vänja sig vid det och vara ganska hård, sträng eller elak mot sig själv och komma till en punkt då man accepterar dessa tankar och tror att de stämmer.

  Låg självkänsla kan vara kopplad till psykiska besvär som ångest och depression. Dessa problem påverkar känslolivet, tankemönstren, humöret och hur man fungerar i vardagen. Du kan läsa mer om det via länkarna längre ner på denna sida.

 • Vad kan jag göra själv?
  • Försök ändra fokus från att undvika det du är rädd för till att göra det du har lust med.
  • Försök att uppmärksamma det som går bra och det du klarar av. Prioritera det som skänker dig glädje, en känsla av att du behärskar något och som uppmuntrar och stärker dig.
  • Ge dig själv konstruktiva kommentarer. Är du överdrivet kritisk mot dig själv? Kan du hitta ett annat sätt att prata med dig själv på? Försök bli mer uppmärksam på de negativa, automatiska tankarna när de dyker upp och se om du kan förändra dem från t.ex. "jag duger inget till eftersom ..." till "jag duger som jag är och gör mitt bästa".
  • Var uppmärksam på falska hot och katastroftankar, som "det kommer att sluta i fiasko", där du i förväg drar slutsatser om vad som kommer att hända. Det är ofta lätt att föreställa sig det värsta tänkbara utfallet, men i verkligheten är det sällan det mest sannolika.
  • Övningar i uppmärksam närvaro (mindfulness) kan hjälpa dig att bli mer uppmärksam på att de tankar om vad som hänt och kommer att hända är just bara tankar. Om du klarar av att flytta uppmärksamheten till där du är just nu kan du slippa de negativa tankar som plågar dig.
  • Om du inte blir av med den överdrivet kritiska inre rösten och de nedbrytande tankemönstren kan du behöva söka professionell hjälp.
 • Vad kan Eyr hjälpa dig med?
  • Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig att förändra din självkänsla till det bättre, även om diagnoskriterierna inte är uppfyllda. Det senaste är ofta fallet när dålig självkänsla är huvudproblemet.
  • Med videokonsultationer och digitala stödverktyg som arbetsform kan vi erbjuda hjälp och uppföljning utan långa väntetider.
  • Vi kan erbjuda både stödsamtal och längre behandlingar baserat på dina behov.
  • Det är viktigt med bra information och professionell vägledning för att man ska kunna jobba med sin egen självkänsla på ett effektivt sätt.
  • Under en videokonsultation får du berätta vad du själv upplever som problematiskt och vi hjälper dig att få en ökad förståelse för hur du ser på dig själv och vad som påverkar detta.
  • Tillsammans kan vi försöka ta reda på varför problemen kvarstår. Vi kan hjälpa dig att identifiera och utmana de negativa, automatiska tankar som påverkar din självkänsla, samt ge dig råd om vad som kan få dig att få en bättre självkänsla och bli bättre på att ta hand om dig själv.
  • Om du har behov av mer än stödsamtal kan vi tillsammans bedöma om ett längre behandlingserbjudande från Eyr vore lämpligt för dig och eventuellt planera ett sådant.
  • Vid behov kan vi också samarbeta med läkare och andra instanser samt hänvisa dig vidare till rätt ställe inom exempelvis specialistvården.
 • Källor

  Øiestad, Guro (2009). Selvfølelsen. Gyldendal Norsk Forlag AS.

  Faktatexterna på Eyr Psykolog utformas och uppdateras av Eyr-psykologerna.

Vi finns till hands för att hjälpa dig

Behöver du prata med någon? Få den hjälp du behöver via videosamtal med någon av våra erfarna psykologer.