Sömnproblem och insomni

Ungefär var tredje vuxen person har från och till sömnproblem. Många har svårt att somna på kvällen, sover oroligt och vaknar ofta, vaknar tidigt på morgonen, får en dålig sömnkvalitet eller en kombination av dessa besvär.

Om du en tid har haft sömnproblem som påverkat dig så att du fungerar sämre på dagarna kan diagnoskriterierna för insomni vara uppfyllda. Uppskattningsvis har mellan 10 och 15 procent sömnsvårigheter och förekomsten ökar med ökande ålder, ofta från 40–50 års ålder.

 • Symptom och orsaker

  Den sömn vi får på natten är avgörande för hur vi fungerar när vi är vakna. Det är självklart jobbigt just när man ligger och stirrar i taket i stället för att få en god natts sömn, men om du lider av sömnproblem är det kanske på dagarna du har det är svårast.

  Om du har sömnproblem under en längre tid kommer dagarna så småningom att präglas av att du

  • är sliten och trött
  • har humörsvängningar
  • får problem att koncentrera dig och utföra dina uppgifter
  • fungerar sämre både mentalt och socialt
  • upplever kroppsligt obehag
  • oftare drabbas av incidenter och som yttersta konsekvens olyckor
  • har bekymmer kopplade till sömnen

  Sömnproblem kan uppstå som en konsekvens av stressande livshändelser, kriser, förändrade relationer eller förändrade situationer. Om svårigheterna uppstår akut till följd av något konkret kommer de normalt att upphöra efter att det inträffade har bearbetats.

  Sömnsvårigheter kan också vara ett resultat av kroppslig sjukdom, biverkningar av läkemedel, eller så kan de vara kopplade till psykiska problem som ångest och depression. Vid insomni finns det inte alltid en tydlig orsak och för vissa varar svårigheterna i flera år.

  Generellt är det viktigare att ta reda på vad som gör att sömnsvårigheterna består och åtgärda detta. Att försöka hitta själva orsaken är mindre viktigt.

  Den vanligaste behandlingsformen för sömnproblem har varit sömntabletter, men nya studier har visat att andra åtgärder har bättre effekt på lång sikt.

 • Vad kan jag göra själv?

  Övergående sömnstörningar är i många sammanhang ett normalt tillstånd. Oftast går sömnstörningarna över av sig själv, och det viktigaste du kan göra då är faktiskt att inte göra något.

  Ofta är det nämligen just försöken att kompensera för kortvariga sömnsvårigheter som leder till att problemen blir bestående. Att fortsätta på samma sätt som man gjorde innan sömnproblemen uppstod (till exempel lägga sig vid samma tid, stiga upp samma tid och inte sova på dagen) är ofta det bästa sättet att återgå till ett normaltillstånd.

 • Goda råd för bättre sömn
  • Aktiviteter och rörelse under dagen är generellt hälsosamt och kan också göra att du sover bättre om natten.
  • Undvik hård fysisk träning de tre sista timmarna innan du lägger dig. Under träning ökar nämligen produktionen av endorfiner och adrenalin, som kan hålla dig vaken.
  • Undvik att sova på dagarna.
  • Undvik koffeinhaltiga drycker (kaffe, te, energidrycker, coca-cola) efter klockan fem.
  • Nikotin fungerar också aktiverande och bör helst undvikas.
  • Använd sovrummet när du ska sova, inte när du exempelvis ska jobba hemifrån.
  • Att använda mobil, surfbräda, dator eller teve i sovrummet eller när du är vaken på natten rekommenderas inte. Sömnen kan då störas eftersom lysande skärmar hämmar produktionen av melatonin, vilket påverkar dygnsrytmen och insomnandet.
  • Se till att sovrummet är lugnt, mörkt och att temperaturen är lagom.
  • Undvik stark belysning om du måste gå upp på natten.
  • Om du blir liggande i sängen och grubblar över bekymmer och problem bör du hellre avsätta tid på dagen för detta, så att du inte behöver ta med dig funderingarna till sängen.
  • Ligg inte kvar i sängen längre än vad sömnen förväntas vara. Då bidrar du bara till att du vänjer dig vid att ligga i sängen utan att sova.
  • Undvik alkohol som "sömnmedel". Alkohol kan göra det lättare att somna, men sömnen blir orolig och du kan vakna ofta och få en dålig sömnkvalitet.
  • Undvik regelbundet intag av sömnmedel eftersom de inte löser dina sömnproblem, utan tvärtom kan förstärka dem på sikt.
 • Vad kan Eyr hjälpa till med?

  Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig oavsett om diagnoskriterierna för insomni eller andra sömnstörningar är uppfyllda eller inte.

  Med videokonsultationer och digitala stödverktyg som arbetsform kan vi erbjuda hjälp och uppföljning utan långa väntetider.

  Vi kan erbjuda både stödsamtal, verktyg som du kan använda på egen hand och längre behandlingar, beroende på dina behov.

  Vid sömnproblem och insomni rekommenderas psykologisk behandling i stället för läkemedelsbehandling, i synnerhet om problemen funnits under en längre tid. Om man vill göra förändringar för att få en bättre sömn är bra stöd, information och professionell vägledning viktigt, även för att förhindra att man förvärrar situationen.

  Under en videokonsultation får du berätta vad du själv upplever som problematiskt och vi hjälper dig att få en ökad förståelse för dina sömnproblem.

  Tillsammans kan vi försöka ta reda på varför problemen kvarstår. Vi kan ge dig råd om bra sömnhygien och evidensbaserade metoder för att återfå en bra sömn. Vi kan även informera dig om eventuella lösningsstrategier som faktiskt kan motverka sitt syfte.

  Om du har behov av mer än stödsamtal kan vi tillsammans bedöma om ett behandlingserbjudande från Eyr vore lämpligt för dig och ev. planera ett sådant.

  Vid behov kan vi också samarbeta med läkare och andra instanser samt hänvisa dig vidare till rätt ställe inom exempelvis specialistvården

 • Källor

  Faktatexterna på Eyr Psykolog utformas och uppdateras av Eyr-psykologerna.

Vi finns till hands för att hjälpa dig

Behöver du prata med någon? Få den hjälp du behöver via videosamtal med någon av våra erfarna psykologer.