Ensamhet och isolering

Ensamhet är en obehaglig känslomässig respons på upplevd isolering. Inom psykologin menar man att alla känslor, inklusive ensamhet, har en funktion. Ensamhet kan ses som en sorts social smärta som motiverar oss människor att önska oss ett socialt umgänge i stället för att försöka klara oss på egen hand.

Ofta upplever man ensamhet när man saknar mellanmänsklig kontakt och intimitet. Man känner sig alltså ensam när man inte träffar andra. Det är dock inte så att ensamhet alltid kan kopplas till nedstämdhet. Många trivs bra och till och med bäst med att vara ensamma. Att vara för sig själv är därför inte detsamma som att uppleva ensamhet.
Å andra sidan kan många känna sig ensamma även om, eller särskilt när, de är tillsammans med andra. Det handlar då ofta om frånvaro av de starka emotionella band som är kopplade till djupare relationer.

 • Många är ensamma

  Orsakerna till ensamhet är varierande och inkluderar sociala, mentala, emotionella och miljömässiga faktorer. Forskning har visat att ensamhet förekommer i alla samhällsklasser, både bland de som lever ensamma och i ett förhållande, de som har en lyckad karriär och de som inte har det.

  Den pågående covid-19-pandemin har fått till följd att många upplevt ensamhet. De flesta människor upplever ensamhet några gånger i livet, men vissa kan ständigt känna sig ensamma. Om du har känt så en längre tid och inte lyckas vända situationen bör du söka hjälp.

 • Vad kan du göra själv?

  Det är en bra idé att sätta sig ner och fundera över sina sociala kontakter och sin internetanvändning varje dag. Ofta kan det vi ser på internet påverka oss negativt. Gå igenom dina sociala medier och ta bort det som inte påverkar dig positivt.

  Tänk igenom vilka hobbyer eller intressen som skulle kunna stimulera till positiva upplevelser.

  Många upplever det positivt att vara fysiskt aktiv och att umgås med djur. Börja träna eller gå till ställen där man kan vara tillsammans med djur.

 • Detta kan Eyr hjälpa till med

  Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig även om diagnoskriterierna inte är uppfyllda, vilket ofta inte är fallet om ensamhetskänslan är ens huvudproblem.

  Med videokonsultationer och digitala stödverktyg som arbetsform kan vi erbjuda hjälp och uppföljning utan långa väntetider.

  Vi kan erbjuda både stödsamtal och längre behandlingar baserat på dina behov.

  Bra information och professionell vägledning kan vara viktigt för att övervinna problem med ensamhet.

  Under en videokonsultation får du berätta vad du själv upplever som problematiskt och vi hjälper dig att få en ökad förståelse för dina egna tankar, känslor och din situation.

  Tillsammans kan vi försöka ta reda på varför problemen kvarstår. Vi kan hjälpa dig att identifiera icke ändamålsenliga hanteringsstrategier som gör dig ännu mer ensam, utmana olika negativa automatiska tankar som gör dig nedstämd, samt ge dig råd om konkreta åtgärder som kan förbättra din situation.

  Om du vill ha fler samtal med psykolog hos Eyr kan vi boka in sådana.

  Vi kan också informera om andra tillgängliga hjälperbjudanden och åtgärder som kan vara aktuella för dig, samt eventuellt hjälpa dig med en remiss, om det finns behov av detta.

 • Källor

  Faktatexterna på Eyr Psykolog utformas och uppdateras av Eyr-psykologerna.

Vi finns till hands för att hjälpa dig

Behöver du prata med någon? Få den hjälp du behöver via videosamtal med någon av våra erfarna psykologer.