Depression

För alla människor går det ibland upp och ibland ner i livet. Under svåra perioder är det normalt att känna sig nedstämd och ledsen. Men depression är något annat än detta.

Om du blir deprimerad är nedstämdheten mer genomgående och långvarig. Den påverkar också aktivitetsnivån, relationer, jobb, sömn och aptiten. Har du på senare tid oftast känt dig nedstämd och inte kunnat glädja dig åt saker, utan någon uppenbar orsak? Har du tappat intresset för sådant som du tidigare har uppskattat? Då kan du ha drabbats av en depression.

 • Depression är väldigt vanligt

  Det beräknas att så många som 6–12 procent av befolkningen är deprimerade. Cirka 40 procent av alla kvinnor och 20 procent av alla män får någon gång i livet en depression som kräver behandling. Senare forskning tyder dock på att den egentliga förekomsten bland män är högre, och att könsskillnaden i stället handlar om att män mer sällan söker hjälp samt att män och kvinnor kan ha lite olika symptom.

  Depression drabbar personer i alla åldersgrupper och är en av de viktigaste orsakerna till frånvaro från arbetet, sjukskrivning och (vid allvarlig depression) nedsatt funktion. Lyckligtvis är depressioner oftast ett övergående tillstånd och det har visat sig att både psykologisk och medicinsk behandling kan vara till god hjälp.

 • Symptom

  Beroende på vilka och hur många symptom man har kan en depression kategoriseras som mild, måttlig eller allvarlig. Det vanligaste är milda till måttliga depressioner.

  I alla händelser upplever man ett sänkt stämningsläge, minskad energi och en lägre aktivitetsnivå. Passivitet och obeslutsamhet är vanligt. Förmågan att känna glädje och intresse försämras, man får koncentrationssvårigheter och blir väldigt trött om man så bara anstränger sig det minsta. Vanligtvis störs sömnen, aptiten och det sexuella intresset och man kan uppleva kroppsliga obehag och smärtor.

  Om du är deprimerad kommer det sänkta stämningsläget att förändras från dag till dag och variera något med omständigheterna. Du kan uppleva att du är känslomässigt tom eller slut och kanske känns det som att ingenting betyder något längre. Självkänslan och självförtroendet försvagas, och även vid milda depressioner förekommer ofta skuldkänslor och föreställningar om att man är mindre värd och värdelös.

  Depressionen gör dig mer pessimistisk och självkritisk och du ältar motgångar och saker du inte behärskar. Det blir enklare att minnas dåliga saker än sådant som är bra, och man tappar lätt hoppet om att det kan bli bättre.

  När man är deprimerad känns livet tungt. Vissa börjar tvivla på om det är värt att leva och får självmordstankar.

 • Har du en depression som borde behandlas?

  Om du känner igen dig i något av det som beskrivs i denna artikel kan du kontakta en läkare eller psykolog som till att börja med kan bedöma om depression är rätt diagnos för dig och hur omfattande den i så fall är.

  Som tur är upplever de flesta milda till måttliga depressioner som går över av sig själva, ofta inom tre till sex månader. Mer omfattade och ev. medicinska behandlingar rekommenderas huvudsakligen vid måttlig till allvarlig depression, medan du vid en mild till måttlig depression kan bli bättre om du får bra information, råd och stöd samt själv tar itu med saker.

  Det sistnämnda gäller troligen för dig om du

  • har få symptom och inga av de allvarligaste (som självmordstankar och -planer)
  • har symptom som kommer och går eller som har varat i mindre än två veckor
  • fungerar någorlunda (dvs. kan utföra vardagliga sysslor och jobba/studera)
  • har människor omkring dig som kan stödja och hjälpa
 • Vad kan du göra själv

  Det är viktigt att hitta sätt att aktivera sig.

  Fysisk träning har visat sig ha en god effekt på depressioner.

  Bra rutiner med fokus på sömnvanor, sund kost och daglig motion kan förebygga depressioner.

  Minska intaget av berusningsmedel.

  Öka mängden aktiviteter som ger en känsla av bemästrande och tillfredsställelse.

  Prata med dina närmaste om problemen.

  Det är viktigt att undvika social isolering.

 • Detta kan Eyr hjälpa till med

  Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig oavsett om diagnoskriterierna är uppfyllda eller inte och behandla milda till måttliga ångestsyndrom.

  Med videokonsultationer och digitala stödverktyg som arbetsform kan vi erbjuda hjälp och uppföljning utan långa väntetider.

  Vi kan erbjuda både stödsamtal och längre behandlingar baserat på dina behov.

  Vid mild till måttlig depression är psykologisk behandling att föredra framför medicinsk. Innan tillståndet har förbättrats är det viktigt med bra stöd, information och professionell vägledning. Det kan också vara aktuellt att jobba med att förebygga återfall.

  Under en videokonsultation får du berätta vad du själv upplever som problematiskt och vi hjälper dig att få en ökad förståelse för dina problem.

  Tillsammans kan vi försöka ta reda på varför problemen kvarstår. Vi kan hjälpa dig att bli medveten om och förändra dina egna uppfattningar, negativa tankemönster och lösningsstrategier som motverkar sitt syfte. Vi kan ge dig råd om hur du kan hitta lösningar och vad du kan göra för att hantera och mildra depressionen.

  Om du har behov av mer än stödsamtal kan vi tillsammans bedöma om ett behandlingserbjudande från Eyr vore lämpligt för dig och ev. planera ett sådant.

  Vid behov kan vi också samarbeta med läkare och andra instanser samt hänvisa dig vidare till rätt ställe inom exempelvis specialistvården.

 • Har du självmordstankar?

  När man drabbas av depression kan ens föreställningar och minne fungera så att det blir svårt att föreställa sig att saker och ting kan bli bättre. Vissa får tankar om att livet inte är värt att leva. Då hjälper det att prata med någon utomstående.

  Patienter med självmordstankar kräver mer omfattande hjälp än vad som är möjligt att erbjuda inom de behandlingsramar som Eyr har. Men det finns bra hjälp att få på andra ställen, vare sig det är du eller en anhörig som är drabbad. Om något av detta gäller dig uppmanar vi dig verkligen att söka nödvändig hjälp.

  Om du får självmordstankar eller är orolig att någon i din närhet har det bör du kontakta vården eller ringa en hjälporganisation, t.ex. Minds självmordslinje på tel. 90101

  Vid livshotande situationer där psykisk ohälsa och självmordstankar föreligger, ring 112.

  Läs mer om var du kan få hjälp med självmordstankar på suicidezero.se

  Om du redan går i behandling hos Eyr och får självmordstankar är det viktigt att du är öppen med detta inför din terapeut. Han/hon kommer då att kunna hänvisa dig vidare så att du får rätt hjälp.

 • Källor

  Faktatexterna på Eyr Psykolog utformas och uppdateras av Eyr-psykologerna.

  Prevalenstalen gäller för Norge och är hämtade från Store Medisinske Leksikon och Norsk Psykologforening.

Vi finns till hands för att hjälpa dig

Behöver du prata med någon? Få den hjälp du behöver via videosamtal med någon av våra erfarna psykologer.