Depression og nedtrykthed

Alle mennesker oplever op- og nedture i livet. I svære tider er det helt normalt at føle sig nedslået og ked af det. Men depression er noget helt andet end dette.

Hvis du bliver deprimeret, er tristheden mere fremherskende og langvarig. Det påvirker aktivitetsniveau, relationer, arbejde, søvn og appetit. Har du følt dig nede og ude af stand til at nyde tingene på det sidste, men uden nogen åbenbar grund? Har du mistet interessen for ting, som du tidligere har værdsat? Så kan det være, at du har en depression.

 • Depression er meget udbredt

  Det anslås, at mellem 6 til 12 procent af befolkningen har en depression. Omkring 40 procent af kvinder og 20 procent af mænd vil have en depression, der har brug for behandling i løbet af deres liv. Nyere forskning tyder imidlertid på, at den faktiske forekomst blandt mænd er højere. Kønsforskellen er snarere, at mænd sjældnere søger hjælp, og at symptomer hos mænd og kvinder kan opføre sig lidt anderledes.

  Depression påvirker alle aldersgrupper og er en af de vigtigste årsager til fravær fra arbejde, sygefravær og (ved alvorlig depression) handicap. Heldigvis er depression normalt en forbigående tilstand. Det har derudover vist sig, at både psykologisk og medicinsk behandling kan være en stor hjælp.

 • Symptomer

  Afhængigt af hvad og hvor mange symptomer man har, kan en depression specificeres som mild, moderat eller svær. Mild til moderat depression er mest almindelig.

  I alle tilfælde oplever du et sænket stemningsleje, reduceret energi og et lavere aktivitetsniveau. Passivitet og ubeslutsomhed er også meget almindeligt. Evnen til at være glad, føle sig interesseret og koncentreret er reduceret, og man kan blive meget træt selv efter den mindste indsats. Normalt forstyrres søvn, appetit og seksuel interesse også, og man kan opleve fysisk ubehag og smerter.

  Hvis du er deprimeret, ændrer det sænket stemningsleje sig lidt fra dag til dag og varierer lidt med omstændighederne. Du vil kunne opleve dig selv som følelsesmæssigt tom eller flad, og måske er det som om, at intet betyder noget mere.

  Selvværd og selvtilliden svækkes, og selv i mildere depressioner, vil man opleve forestillinger om mindreværd, skyld og en følelse af værdiløshed.

  Depression gør dig mere pessimistisk og selvkritisk, hvilket får dig til at tænke over nederlag og de ting, som du ikke er den bedste til. Det bliver sværere at huske gode minder fremfor dårlige, og det bliver dermed let at miste håbet om, at tingene kan blive bedre.

  Livet opleves ofte tungt, hvis du er deprimeret. Nogle begynder at tvivle på, om det er værd at leve og har selvmordstanker.

 • Har du en depression, der skal behandles?

  Hvis du genkender dig selv i nogen af ​​de ting, der er beskrevet i denne artikel, skal du kontakte en læge eller psykolog, som i første omgang kan vurdere, om depression er den korrekte diagnose for dig, og hvor omfattende depressionen i så fald er.

  Heldigvis oplever de fleste milde til moderate depressive perioder, der ofte går over af sig selv, inden for tre til seks måneder. Mere omfattende og eventuel medicinsk behandling anbefales hovedsageligt ved moderat til alvorlig depression. Hvis du har en let til moderat depression, vil du kunne blive bedre ved at få god information, råd og støtte og selv tage handling.

  Sidstnævnte vil sandsynligvis gælde for dig, hvis du har

  • Få symptomer og ingen af ​​de mest alvorlige (såsom selvmordstanker og-planer)
  • Symptomer, der kommer og går, eller som har varet mindre end to uger
  • Mindre tab af evnen (dvs. at du klarer hverdagen og arbejde / uddannelse)
  • Der er mennesker omkring dig, som kan støtte og hjælpe
 • Hvad kan jeg selv gøre?

  Det er vigtigt at finde måder, hvorpå man kan forblive aktiv.

  Fysisk træning har vist sig at have en gavnlig effekt på depression.

  Gode ​​rutiner med fokus på søvnvaner, sund kost og daglig motion kan forebygge depression.

  Reducer dit indtag af rusmidler.

  Forøg mængden af aktiviteter i hverdagen, der giver en følelse af sejr og tilfredshed.

  Tal med dine nærmeste om problemerne.

  Det er vigtigt at undgå social isolation.

 • Hvad kan Eyr hjælpe med?

  Psykologerne i Eyr kan hjælpe dig, uanset om de diagnostiske kriterier er opfyldt. Vi kan hjælpe med at behandle milde til moderate depressioner.

  Vi benytter videokonsultationer og digitale supportværktøjer som arbejdsform, hvilket betyder, at vi kan yde hjælp og opfølgning uden lang ventetid.

  Vi kan tilbyde både støttesamtaler og længere behandlingsforløb baseret på dine behov.

  I stedet for medicinsk behandling er psykologisk behandling det første valg for mild til moderat depression. Inden forbedring opnås, er det vigtigt med god support, information og fagligt baseret vejledning. Det kan også være relevant at arbejde med at forebygge tilbagefald.

  Under en videokonsultation vil vi lytte til, hvad du syntes, der er problematisk, sådan som du oplever det, og vi vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvad der sker med dig.

  Sammen kan vi undersøge, hvad der gør, at problemerne fortsætter. Vi kan hjælpe dig med at blive opmærksom på og ændre dine egne antagelser, negative tankemønstre og løsningsstrategier, der modarbejder formålet. Vi vil kunne give dig råd om, hvad der skal til for at finde løsninger, hvor det er muligt, samt hvad du kan gøre for bedre at klare og lette depressionen.

  Skulle du have brug for mere end en støttesamtale, kan vi sammen vurdere, om behandlingstilbuddet fra Eyr kan være det rigtige for dig og eventuelt lave en efterfølgende aftale.

  Hvis det er nødvendigt, kan vi også samarbejde med læger og andet sundhedspersonale, samt hjælpe med henvisninger til det rigtige sted.

 • Har du selvmordstanker?

  Når du lider af depression, kan opmærksomheden og hukommelsen fungere på en måde, hvor det bliver svært at forestille sig, at tingene kan blive bedre. Nogle vil tænke, at livet ikke er værd at leve. Her hjælper det at tale med andre, der står uden for den situation, du er i.

  Patienter med selvmordstanker har krav på og har brug for mere omfattende hjælp, end det er muligt inden for vores behandlingsramme hos Eyr. Men der er god hjælp at hente andre steder, uanset om du selv kæmper eller er pårørende. Hvis noget af ovenstående gælder for dig, opfordrer vi dig stærkt til at søge den hjælp, du har krav på.

  Hvis du har selvmordstanker eller er bekymret for, at en anden har det, skal du kontakte lægevagten, lægen eller Psykiatrifondens hjælpelinjetlf. 39252525.

  I tilfælde af livstruende situationer, der handler om psykisk sundhed og selvmordstanker, skal du ringe til alarmcentralen på nummeret 112.

  Læs mere om, hvor du kan få hjælp til selvmordstanker på Livslinien.

 • Kilder

  Fagteksterne på Eyr Psykolog udarbejdes og opdateres af Eyr’s psykologer.

Vi er her for dig

Har du brug for at tale med nogen? Få den hjælp, du har brug for, gennem videochat med en af ​​vores erfarne psykologer.