Livshendelser og krise

Et menneskeliv er preget av opp og nedturer og det er de færreste som går gjennom livet uten å treffe på en alvorlig livshendelse som kan utløse en livskrise.

Når man er utsatt for en kritisk livshendelse er der risiko for å utvikle en belastningsreaksjon som oftest er forbundet med en voldsom forandring i livet. Ofte markerer belastningsreaksjoner overgangen til et annerledes liv eller et nyt syn på seg selv og selve livet.

 • Symptomer

  De fleste reagerer helt naturlig med både fysiske og psykiske symptomer på det som er hendt og de endringer som er blitt iverksatt. Hvis den kritiske hendelsen oppstår plutselig, voldsomt og brått kan reaksjonene være tilsvarende voldsomme og starte et stressrespons som innebærer psykisk smerte og ulik vekt i en lengre periode.

  Reaksjonene på en kritisk hendelse er ulik fra person til person og avhenger av selve hendelsens karakter, personlighet og hvor man befinner seg i livet. Reaksjonene vil som oftest være forbigående og avtar gjerne etter noen tid.

  Klassiske symptomer ved kritiske livshendelser er uro, sjokk, uvirkelighetsfornemmelse, engstelighet, anspenthet og sinne, irritabilitet, tristhet, skyld og skamfølelse, motløshet og nedsatt energi, konsentrasjons og hukommelsesvansker, nedsatt lyst og appetitt.

  Det varierer hvor mange av disse symptomer og reaksjoner som kommer til uttrykk hos den enkelte person. Hos noen vil være reaksjonen intens og pinefull og det kan være vanskelig å fungere normalt umiddelbart etter hendelsen. Hos andre er varigheten og intensiteten mer begrenset.

  Etterhånden som tiden går vil de fleste tilpasse sig forandringene i hverdagen og også finne en slags ny mental balanse i forhold til det som hendte.

 • Hva kan jeg selv gjøre

  Det er viktig vi yter omsorg for oss selv og justerer belastningene i hverdagen. Vi skal være like gode ved oss selv som ved en god ven, der står i en svær situasjon.

  Langt de fleste mennesker med stressrelaterte symptomer etter kritiske livshendelser opplever at den beste hjelp å få kommer fra eget nettverk. Trygghet, trøst og støtte fra venner og familie lindrer de pinefulle følelser og setter stressresponset i kroppen i ro.

  I den første tid er det viktig å ha fokus på balanse i livet. Søvn, kost og regelmessig mosjon er vesentlig å få etablert.

  Prøv å hjelpe deg selv med regulering av sterke følelser. Sørg for god egenomsorg ved meditasjon, turer i naturen, kino, god mat etc.

  Omstill hverdagen din til endringene. Det er vanskelig i begynnelsen, men løpende vil du finne ut hvordan livet ditt nå skal innrettes og ikke minst hva som fremover gir mening og bringer glede.

  • Søk støtte, forståelse, råd, hjelp og omsorg hos noen du har eller ønsker tillit til.
  • Vær åpen, fortrolig og sårbar om hvordan du har det.
  • Vær tydelig på om du faktisk ønsker råd og løsninger eller om du egentlig trenger å bli lyttet til, forstått og møtt med omsorg og aksept
  • Lag deg en meningsfull forståelse av situasjonen.
  • Dersom du ikke ville ha anklaget, klandret, bebreidet eller dømt andre for det du selv har gjort – forsøk og møtt også deg selv med forståelse, respekt, omsorg og aksept.
  • Dersom du har gjort noe du faktisk angrer på – ha fokus på hvordan du kan reparere og gjøre det godt igjen i stedet for å angripe deg selv – sistnevnte hjelper ingen.
  • I overganger er vi sårbare for å miste retning – identifiser, oppsøk eller gjenoppdag dine verdier, ønsker, drømmer, lyster, ambisjoner og hva som inspirerer, gleder og gjør deg nysgjerrig, leken og stolt.
 • Hva kan Eyr hjelpe med

  Om reaksjonene ikke avtar eller endrer karakter i løpet av noen uker kan det være behov for profesjonell støtte og rådgivning ved psykolog.

  Eyr har psykolog tilgjengelig som kan utøve støttesamtale og terapi

  Psykologen kan hjelpe til å utvikle gode mestrings-strategier i en ny hverdag

  Psykologen kan hjelpe til bevisstgjøring av egne ønsker, motivasjoner og løsninger, noe som typisk blir utydelig for oss, når vi overveldes.Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.