Psykologiskt stöd via video på din mobil

Psykologerna på Eyr har lång erfarenhet av att hjälpa människor i vardagen – oavsett om du är inne i en ansträngande period i livet, genomgår en separation, är i sorg, eller känner dig orolig, ängslig eller deprimerad. Stress och sömnlöshet påverkar också din mentala hälsa, och med hjälp av våra psykologer kan du få stöd i att hantera detta bättre.

En psykologkonsultation över Eyr varar upp till 45 minuter och kostar 1300 kronor. Våra psykologer finns tillgängliga för samtal på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl. 08-16 samt tisdagar och torsdagar mellan kl. 10-20.

Våra psykologer

Detta kan vi hjälpa dig med

Är du i en krissituation, eller är du eller någon du känner i fara?Använd inte denna tjänst. Ring Akuten på 116 117 eller ring 112

Hos Eyr psykologerna får du

  • Prata med psykolog var du vill

  • Hjälp när du behöver det

  • Kort väntetid

  • Psykologtid utan remiss från läkare

  • En trygg och säker tjänst

Återkommande frågor angående psykologtjänsten

Vad är psykologernas öppettider?

Våra psykologer är tillgängliga för samtal måndag, onsdag och fredag mellan kl. 08-16 samt tisdagar och torsdagar kl. 10-20. Ladda ner Eyr appen för att se psykologernas lediga tider.

Om du behöver teknisk hjälp finns kundsupport tillgänglig via chatt mellan kl. 08-22 på vardagar och mellan 10–22 på helger (inklusive söndagar) och andra allmänna helgdagar.

Vad kan psykologerna på Eyr hjälpa med?

Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig som av olika anledningar vill prata konfidentiellt med en professionell om tankar, känslor, situationer och reaktioner. Vi kan hjälpa till oavsett om diagnoskriterier är uppfyllda eller behandla milda till måttliga psykiska besvär. Vanliga tema för konsultation är till exempel:

 • Stöttning och råd när någonting känns svårt

 • Ångest och oro

 • Mild till måttlig depression

 • Ensamhet och isolering

 • Låg självkänsla

 • Livshändelser och kris

 • Sömnsvårigheter och sömnlöshet

Vid behov kan vi även hjälpa till med vidare remiss till rätt plats inom den offentliga specialistsjukvården.

Vilka kvalifikationer har Eyr- psykologerna?

Psykologen har stor kunskap och förståelse om hur vi människor tänker, känner och agerar utifrån olika förutsättningar genom livets faser. Detta både som normalt fungerande frisk och om vi skulle drabbas av psykisk ohälsa.

”Psykolog” är en skyddad titel. Norska Helsedirektoratet har satt krav på längd, innehåll och praktik i psykologutbildningen. Detta för att säkerställa att psykologen har nödvändig kompetens för att ge sund och effektiv hjälp inom det norska hälso- och sjukvårdssystemet.

Detta innebär bland annat särskilda skyldigheter och ansvar som regleras av lag såsom tystnadsplikt och journalföring, och användning av bevisbaserade metoder enligt specifika etiska regler.

Eyr använder endast läkare och psykologer för att genomföra konsultationer, inte andra typer av behandlare eller studenter. Därför kan du vara säker på att du direkt får prata med en erfaren auktoriserad psykolog när du bokar konsultation hos Eyr psykolog. Alla våra psykologer är medlemmar i Norska Psykologförbundet.

Måste man vara sjuk för att prata med en psykolog?

Medan psykiatrin är läkarens specialisering inom psykiskt sjukdomstillstånd, har psykologin sin utgångspunkt i hur det mänskliga sinnet normalt fungerar och hur vi normalt samverkar och reagerar på vår omgivning.

Psykologens kompetens inkluderar att utreda, diagnostisera och behandla psykiskt sjukdomstillstånd och åkommor, men han eller hon kan också bidra med bland annat rådgivning och stöd och vid behov i möte med vanliga men lika krävande utmaningar som till exempel är kopplade till relationer, samlevnad eller arbetsliv.

Psykologens hjälp kan förebygga att psykiska åkommor utvecklar sig till psykisk sjukdom, och bidra till exempel till bättre självkänsla, sömn och stresshantering.

Du behöver alltså ha ett problem som uppfyller kriterierna för en psykisk åkomma för att få hjälp

Hur mycket kostar en psykologkonsultation?

Psykologtimmen kostar 1300 kronor och betalas i appen vid beställning.

Har du Storebrand barnförsäkring Total eller Ekstra får du konsultationen täckt genom att föra in ditt polisnummer i appen vid beställning. Kontakta Storebrand kundservice om du är osäker på vilken försäkring eller vilket polisnummer du har.

Hur länge varar en psykologkonsultation?

45 minuter har avsatts för att prata med psykologen.

Vad händer efter jag har beställt en psykologkonsultation?

fter att du har beställt en psykologkonsultation får du upp kommande avtal på startsidan. Här ser du namnet på psykologen som du har beställt konsultation med och tidpunkt när psykologen kommer att ringa upp dig. Du kan också läsa lite om hur du kan förbereda dig för samtalet och hur du kan avboka vid behov för det.

Om du beställer ett samtal lite i förväg, får du ett meddelande från Eyr appen 24 timmar innan konsultationen som ber dig gå in i appen, där du sedan hittar ett schema för symptomkartläggning som du kan fylla i. Om du beställer konsultation samma dag visas formuläret direkt på din startsida.

När du klickar dig igenom detta tar du ställning till specifika åkommor eller bekymmer som generellt kan återkomma i samband med att du tar emot hjälp från en psykolog. Syftet är att utesluta det som inte gäller dig, samt ange i vilken grad du besväras av svårigheter som du kan känna igen dig i. Kartläggningen tar normalt sett 10–12 minuter, och är den psykolog som du valt att prata med (och du själv) som får tillgång till formuläret.

Vi rekommenderar att du går igenom symptomkartläggningen innan konsultationen. Sammanställt med det du eventuellt redan har skrivit angående varför du tar kontakt, detta hjälper psykologen att få en bättre bild av din situation – något som ger en bra ut

Jag kommer inte ihåg mitt försäkringsnummer, vad gör jag?

Du hittar detta nummer på ditt försäkringsbevis. Hittar du inte ditt försäkringsbevis kan du logga in på försäkringsbolagets webbportal. Om det är försäkring genom jobbet kan du också kontakta din arbetsgivare, oftast HR, de kan hjälpa dig med detta.

Kan jag vara säker på att Eyr-psykologerna håller sekretess?

Psykologer är hälsopersonal med tystnadsplikt, som respekterar individens rätt till sekretess genom tystnad i allt det som psykologen får reda på om klienter och annat i kapacitet med att vara sjukvårdspersonal.

Psykologerna på Eyr kan förmedla information från dig till andra om du samtycker till det, eller där det föreskrivs i lag att de ska eller får det, som till exempel då det är absolut nödvändigt för att rädda liv eller hälsa.

Situationer som kan innebära att tystnadshetsplikten upphör är mycket sällsynta och psykologen ska då som huvudregel diskutera informationsutbytet med sin klient först.

Om du vill, har psykologerna på Eyr möjlighet att samarbeta med hälsopersonal utanför Eyr, som till exempel din husläkare. Detta gör vi bara om du ber om det. Om inte, förblir det du väljer att dela med din psykolog på Eyr skilt från din andra hälsohistorik.

Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Vid behov av omedelbar hjälp ring 122. Eyr psykologtjänst är en lågtröskeltjänst där du snabbt kan få hjälp med vanliga problem och lindrig till måttliga psykiska problem. Att våra psykologer är mer tillgängliga än de flesta psykologer får inte förväxlas med att vi är en jourtjänst vid en allvarlig pågående kris.

Har du självmordstankar?

När livet är väldigt tungt, kan uppmärksamhet och minne fungera på det sättet att det är svårt att föreställa sig att livet kan bli bättre. När människor är i depression eller kris, kan man få tankar om att livet inte är värt att leva. Då hjälper det att prata med andra som står utanför den situation man befinner sig i. Psykologerna på Eyr behandlar inte det man kallar aktivt suicidala patienter, detta beror på att sådana patienter har rätt till och behöver mer omfattande hjälp än det som är möjligt inom våra behandlingsrum. Men det är en bra hjälp att få komma någon annanstans, både om du själv har självmordstankar eller är anhörig till någon som har det kämpigt. Så om något av detta gäller dig, uppmuntrar vi dig att söka den hjälp som du har rätt till.

Om du redan är under behandling hos Eyr och har självmordstankar, var öppen med din behandlare om detta.

Han eller hon vill då kunna hänvisa dig vidare.

När börja jag i stället söka psykologhjälp någon annanstans?

Eyr psykolog är inte tänkt att ersätta den behandling du har rätt till kostnadsfritt. Om du upplever ett ökande eller mycket högt symtomtryck bör du därför först kontakta din husläkare för att få rådgivning om vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig.

Har du en komplex eller allvarlig psykisk sjukdom?

Vissa tillstånd kräver ett mer omfattande eller specialiserat bedömnings- och behandlingsalternativ än vad psykologerna på Eyr kan erbjuda inom sina ramar. Detta gäller bland annat:

-Utredning av ADHD

-Allvarlig ångest- eller tvångssyndrom

-Utredning av bipolär sjukdom

-Måttlig till allvarlig depression

-Psykos

-Ätstörningar

-Utredning av personlighetsstörning

-Allvarliga drogproblem

Dessa tillstånd medför rätt till utredning och (vid diagnos) behandling hos den offentliga specialistsjukvården. Prata med din husläkare om detta.

Kan psykologerna på Eyr hänvisa vidare?

Ja. Som din husläkare kan hänvisa dig vidare kan också Eyr hjälpa dig med hänvisning. En omfattande och välskriven remiss kan öka sannolikheten att du får rätt hjälp så snart som möjligt.

Vad händer om jag är i annan behandling - eller väntar?

Om du kan få hjälp i specialistsjukvården, kan Eyr psykolog vara ett mer tillgängligt komplement till behandlingen där. Eller en kanal att vända sig till för stöd under tiden du står i behandlings kö. Diskutera i så fall detta med din husläkare eller nuvarande behandlare.

Hur avbokar jag en läkare- eller psykologtimme?

Kontakta kundsupport på chatt eller support@eyr.md för att avboka din tid.

Läkartider kan avbokas upp till 4 timmar innan, medan psykologtid kan ställas in upp till 24 timmar innan bokad tid. Vid senare avbokning debiteras du för hela beloppet.

Kan jag byta behandlare under tiden?

När du tidigare har pratat med en av våra psykologer, kommer du att få upp samma psykolog igen när du beställer en ny tid.

I vissa fall kan man få byta till en annan psykolog. Om detta gäller dig ber vid dig kontakta kundsupport för beställning, så att de kan återställa funktionen som låter dig välja behandlare i din app.

deprimert mann