Psykologhjælp via video

Psykologerne i Eyr har lang erfaring med at hjælpe folk i hverdagen. Uanset om du er inde i en krævende periode i livet, oplever et brud, er i sorg eller føler dig urolig, ængstelig eller nedtrykt. Stress og søvnløshed påvirker også mental sundhed, og vores psykologer kan hjælpe dig med at håndtere det bedre.

En psykologkonsultation via Eyr varer op til 45 min. og koster 1300 kroner. Med forsikring har du dækning, hvis dit barn får brug for Eyrs digitale psykologtilbud.

Samtaletider med Eyr-psykologerne er mandag til fredag kl. 10:00 - 15:00.

Det kan vi hjælpe dig med

Mød vores psykologer

Vita Dam Christensen

Vita er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet, har autorisation og er medlem af Dansk Psykologforening. Hun har flere års erfaring indenfor klinisk psykologi, og har blandt andet arbejdet med behandling af voksne indenfor psykiatrien og rusmiddelområdet. Hun arbejder kun i Danmark.

Oshadie Samarakoon

Oshadie er medlem af Norsk psykologforening og har flere års erfaring med udredning og behandling i specialisthelsetjenesten for voksne. I tillæg til dette har hun arbejde med unge og familier i førstelinjetjenesten. Oshadie arbejder primært i Norge.

Metoder

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en terapeutisk, indsigtsgivende psykoterapeutisk metode, der er kendetegnet ved at lægge vægt på tænkningen og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemstillinger. Formålet med KAT er at blive symptomfri, opnå væsentlig bedring eller få bedre livskvalitet.Inkluderet i KAT er derudover tilgange, der overordnet betegnes som tredje bølge, der omfatter en række terapiformer, der bl.a. lægger vægt livsværdier, regulering af følelser, samt på accept af og øget tolerance for følelsesmæssigt ubehag og dysfunktionel tænkning frem for ændring (Acceptance and Commitment Therapy – ACT og Compassion Focused Therapy - CFT). Derudover vægtes opmærksomhed og nærvær (mindfulness).Psykologerne ved Eyr anvender metoder indenfor KAT samt Tredje Bølge KAT, og i et tæt samarbejde mellem psykologen og klienten søges mod at klienten øger sin viden om sin lidelse, får øget indsigt i sit eget sind og blive bedre til at løse sine problemer, herunder at ændre sin adfærd.

Hos Eyr psykologerne får du

  • Mulighed for at snakke med psykologen hvorfra du vil
  • Hjælp når du har brug for det
  • Kort ventetid
  • Tid hos psykologen uden henvisning fra lægen
  • En sikker og tryg tjeneste
Artboard 1 copy 21

Ved akut og alvorlig sygdom eller skade: Ring 112!

Ofte stillede spørgsmål om Psykologi

Hvad er psykologernes åbningstid?

Psykologene våre er tilgjengelige fra kl. 10-15 på hverdager.
Trenger du teknisk hjelp er kundestøtte tilgjengelig over chat kl. 08-22 på hverdager og kl. 10-22 i helgene (inkludert søndag) og andre helligdager.

Hvad kan psykologerne i Eyr hjælpe dig med?

Psykologerne i Eyr kan hjælpe dig, som, uanset årsag, ønsker at snakke fortroligt med en fagperson om tanker, følelser, situationer og reaktioner. Vi kan hjælpe dig uafhængigt af, om diagnosekriterier er opfyldt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser.

– Støtte og råd hvis noget virker uoverskueligt

– Angst og uro

– Mild til moderat depression

– Ensomhed og isolation

– Lavt selvværd

– Livshændelser og krise

– Søvnbesvær og søvnløshed

Ved behov kan vi også hjælpe med at henvise videre til det rette behandlingssted via det offentlige sundhedsvæsen.

Hvilke kvalifikationer har Eyr-psykologerne?

Psykologen har et omfattende kendskab til og forståelse for, hvordan vi mennesker tænker, føler og handler med forskellige forudsætninger i forskellige omstændigheder igennem liverts forskellige faser. Både som normalt fungerende og raske samt hvis vi skulle blive ramt af en psykisk lidelse.“Psykolog” er en beskyttet titel. Psykolognævnet har krav til varighed, indhold, niveau og praksis for at sikre, at psykologen har de nødvendige kompetencer iht..at yde forsvarlig hjælp indenfor de danske sundhedsvæsen.. Dette indebærer bl.a. særlige lovpligtige pligter og ansvar, som f.eks. tavsheds- og journalføringspligt, samt brug af evidensbaserede metoder efter bestemte etiske retningslinjer. Eyr bruger kun læger og psykologer til at gennemføre konsultationer. Ikke andre typer behandlere eller studenter. Når du bestiller en konsultation hos Eyr Psykolog, kan du derfor være sikker på, at du kommer til at tale med en erfaren, autoriseret psykolog. Alle vores psykologer er medlem af Dansk Psykologforening.

Skal man være syg for at snakke med en psykolog?

Mens psykiatri er lægens specialisering indenfor psykiske sygdomstilstande, tager psykologen udgangspunkt i, hvordan menneskets sind normalt fungerer og hvordan vi normalt handler og reagerer på vores omgivelser.Psykologens kompetencer inkluderer det at udrede, diagnosticere og behandle psykiske sygdomme og lidelser, men han eller hun kan også bidrage med bl.a. rådgivning og støtte, hvis du får brug for det i krævende situationer forbundet med f.eks. relationer, samliv eller arbejdsliv.Psykologens hjælp kan forebygge at psykiske udfordringer, udvikler sig til psykiske lidelser, samt bidrage til f.eks. bedre selvværd, søvn og håndtering af stress.Man behøver altså ikke at have en udfordring, som opfylder kriterierne for en psykisk lidelse for at få udbytte af hjælp fra en psykolog. Men man kan selvfølgelig have sådanne udfordringer og få hjælp til dette.

Hvad koster en psykologkonsultation?

En konsultation koster 1200 kr, og betales i appen ved bestilling.

Hvor lang tid varer en psykologkonsultation?

Der er afsat 45 min. til at snakke med psykologen.

Hvad sker der, når jeg har bestilt en psykologkonsultation?

Efter du har bestilt en psykologkonsultation, vises den kommende aftale på din hjemmeskærm i appen. Her ser du navnet på den psykolog, du har bestilt tid hos samt tidspunkt for, hvornår vedkommende vil ringe dig op. Du kan også læse lidt om, hvordan du kan forberede dig til samtalen eller afbestille, hvis det skulle blive nødvendigt.Hvis din samtale er bestilt lidt frem i tiden, får du en besked fra Eyr appen 24 timer før konsultationen. Beskeden beder dig om at gå ind i appen, hvor du kan finde et symptomkortlægningsskema, du kan udfylde. Hvis du bestiller konsultation samme dag, dukker skemaet op på din hjemmeskærm med det samme.

Når du klikker dig igennem skemaet, tager du stilling til konkrete lidelser eller bekymringer, som generelt kan gå igen i forbindelse med det, at have brug for hjælp fra en psykolog. Hensigten er at udelukke det, der ikke gælder for dig og samtidig angive i hvilken grad, du er påvirket af de vanskeligheder, du måtte have. Kortlægningen tager normalt 10 - 12 min., og det er kun psykologen, du har valgt at snakke med (og dig selv), som vil få tilgang til din besvarelse.

Vi anbefaler, at du gennemfører symptomkortlægningen før samtalen. Sammen med det du evt. allerede har skrevet om, hvorfor du tager kontakt, hjælper det nemlig psykologen med at danne sig et bedre billede af lige præcis din situation. Derudover giver det psykologen et godt udgangspunkt for at tilrettelægge samtalen, så du får mest muligt ud af den.

Jeg kan ikke huske mit forsikringsnummer. Hvad gør jeg?

Forsikringsnummeret kan du finde på dit forsikringsbevis. Hvis ikke du kan finde dit forsikringsbevis, kan du logge på dit forsikringsselskabs hjemmeside. Hvis du har forsikring gennem dit arbejde, kan du også kontakte din arbejdsgiver, oftest HR - de kan hjælpe dig med dette.

Kan jeg føle mig tryg i, at Eyr-psykologerne varetager konfidentialitet?

Psykologer er sundhedspersonale med tavshedspligt, som respekterer individets ret til konfidentialitet gennem tavshedspligt om alt det, psykologen får at vide om klienter og andre i forbindelse med af at være sundhedspersonale. Psykologerne hos Eyr kan kun videreformidle dine oplysninger til andre, hvis du giver samtykke til det eller hvis det er lovpligtig, at de skal eller kan gøre det - f.eks. hvis det er absolut nødvendigt for at redde liv eller sundhed. Situationer som kan indebære at tavshedspligten ophører, opstår meget sjældent og psykolgen skal som udgangspunkt drøfte informationsudvekslingen med sin klient først. Psykologeridanmark.dk

Hvis du ønsker det, har psykologerne i Eyr mulighed for at samarbejde med sundhedspersonale udenfor Eyr, som f.eks. din egen læge. Men dette gør vi kun, hvis du beder om det. Hvis ikke, så forbliver det, du vælger at dele med din psykolog hos Eyr, adskilt fra din øvrige sundhedsdata.

Kan jeg få psykologhjælp hos Eyr i en akut situation?

Ved behov for øjeblikkelig hjælp, ring 112 eller psykiatrifondens rådgivning på 3925 2525. Eyrs psykologtjeneste er et tilbud , hvor du hurtigt kan få hjælp med de mest typiske problemer og milde til moderate psykiske lidelser. At vores psykologer er mere tilgængelige end andre psykologer, må ikke forveksles med, at vi er et akuttilbud ved pludseligt opstået krise.

Har du selvmodstanker?

Når livet er føles tungt, kan opmærksomhed og hukommelse fungere på en sådan måde, at det er svært at forestille sig, at tingene bliver gode igen. Når mennesker er deprimerede eller er i krise, vil nogen få tanker om, at livet ikke er værd at leve. I den situation hjælper det at snakke med andre, som er udefrastående ifht. den situation, man befinder sig i. Psykologerne i Eyr behandler ikke det, man kalder “suicidale patienter”. Det gør de ikke, da sådanne patienter har krav på og brug for mere omfattende hjælp, end det der er muligt indenfor vores behandlingsrammer. Men der er rigtig god hjælp at finde andre steder, uanset om du selv har selvmordstanker eller er pårørende til nogen, som har det. Så hvis det gælder dig eller dine nærmeste, opfordrer vi dig på det kraftigste til at søge den hjælp, du har krav på.Læs mere om, hvor du kan få hjælp til selvmordstanker på https://www.livslinien.dk/

Hvis du allerede er i behandling hos Eyr og oplever selvmordstanker, så vær åben overfor din behandler omkring dette. Han eller hun vil da kunne henvise dig videre.

Hvornår bør jeg søge psykologhjælp andre steder?

Har du krav på hjælp andre steder?

Hvis dit problem opfylder kriterierne til en psykisk diagnose og dette i væsentlig grad svækker din evne til at fungere i det daglige, kan du have ret til hjælp fra det offentlige sundhedsvæsen. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog kan ikke erstatte den gratis behandling, du har krav på. Hvis du oplever stigende eller mange symptomer, bør du henvende dig til egen læge først, for at få råd om, hvilke behandlingsalternativer, der er tilgængelige for dig.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Nogle tilstande kræver et mere omfattende eller specialiseret udrednings- og behandlingstilbud, end det psykologerne i Eyr kan tilbyde indenfor sine rammer. Det gælder bl.a.:

– Udredning af ADHD

– Alvorlig angst- eller tvangslidelse

– Udredning af bipolar lidelse

– Moderat til alvorlig depression

– Psykoselidelse

– Spiseforstyrrelse

– Udredning af personlighedsforstyrrelse

– Alvorlig alkoholproblematik

Disse tilstande medfører ret til udredning og (ved diagnose) behandling hos det offentlige psykiatrien (bortset fra alkoholproblematik, hvor man kan søge hjælp i kommunale misbrugsafdelinger). Snak med din egen læge om dette.

Kan psykologerne i Eyr henvise videre?

Nei. Kontakt din læge for henvisning til Psykiatrien.

Hvad hvis jeg er i en anden behandling - eller venter?

Hvis du har ret til hjælp i Psykiatrien, kan Eyr Psykolog muligvis være et mere tilgængeligt supplement til din behandling eller være dem, du henvender dig til, mens du er i kø til behandling et andet sted. Dette kan du drøfte nærmere med egen læge eller med din nuværende behandler

Hvordan avbestiller jeg en læge- eller psykologtid?

Tag kontakt til vores Kundeservice via chatten eller på mail support@eyr.md for at afbestille din tid.

En tid ved lægen kan afbestilles indtil 4 timer før, mens tid hos psykologen skal afbestilles mindst 24 timer før aftalt starttidspunkt.

Ved senere afbestilling skal du betale det fulde beløb.

Kan jeg bytte behandler undervejs i et forløb?

Hvis du tidligere har snakket med en af vores psykologer, vil du få samme psykolog næste gang du bestiller tid.I nogle tilfælde kan man dog vælge at bytte til en anden psykolog. Hvis du ønsker dette, kontakt da Kundeservice før du bestiller tid, så kan de genoprette den funktion som gør, at du selv kan vælge behandler i appen.