Psykologhjelp via video på din mobil

Psykologene i Eyr har lang erfaring med å hjelpe folk i hverdagen. Du trenger ingen henvisning for å få en konsultasjon hos oss.

 • Samtaleterapi 45 min 1200 kr
 • Snakk med psykologen hvor som helst
 • Ingen ventetid

Psykologhjelp via video på din mobil

Disse forsikringene dekker psykologbehandling gjennom Eyr.

Pris uten forsikring:

Samtaleterapi 45 min 1300 kr
Mental selvhjelp 5 x 25 min 4500 kr

Dette er Eyrs psykologtjeneste

Psykologene i Eyr har lang erfaring med å hjelpe folk i hverdagen - enten du er inne i en krevende periode av livet, opplever et brudd, er i sorg eller føler deg urolig, engstelig eller nedstemt. Stress og søvnløshet påvirker også mental helse, og våre psykologer kan hjelpe deg til å håndtere dette bedre.

En psykologkonsultasjon over Eyr varer fra 25 til 45 minutter avhengig av hvilken forsikring du har

En vanlig 45 min samtale uten forsikring koster 1300 kroner

Vårt mentale selvhjelpsprogram koster fra 490 kroner

Psykologene våre er tilgjengelige for samtale kl. 08-20 på hverdager og fredag 08-17.

Du må selv sjekke ledige timer i appen vår.

Våre psykologer

Oshadie Simonsen

Oshadie er medlem av Norsk psykologforening og har flere års erfaring med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for voksne. I tillegg har hun jobbet med ungdom og familier i førstelinjetjenesten.

Werner Sævland

Werner er medlem av Norsk Psykologforening og har erfaring med både voksne og ungdom fra spesialisthelsetjenesten. Han er i tillegg en kompetent familieterapeut som evner å engasjere ungdommer og familier i samtale om utfordrende temaer.

Eivind Gjellan

Eivind er medlem av norsk psykologforening og har erfaring i arbeid med voksne og ungdom gjennom å jobbe i spesialisthelsetjenesten. Han har bred erfaring med ulike psykiske vansker, spesielt arbeid med ungdom og familier med spiseforstyrrelser, ulike former for angst, depresjon, traumer og personlighetsproblematikk. Fokus på å tilpasse samtaler og behandling til hver person samt finne mål å jobbe mot.

Elisabeth Grung-Olsen

Elisabeth har erfaring med utredning og behandling av ungdom og voksne som strever med ulike utfordringer som depresjon, stress og utbrenthet, diverse angstlidelser, samt utfordringer i mellommenneskelige relasjoner. Hun er hovedsakelig trent i kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi, men har også personlig erfaring innen ulike mindfulness og avspenningsteknikker. For Elisabeth vektlegges det særlig å skape et trygt samarbeid, og finne en vei fremover som er best tilpasset den enkelte.

Dette kan vi hjelpe deg med

Er du i en krisesituasjon, eller er du eller noen du kjenner i fare?
Ikke bruk denne tjenesten. Ring legevakten på 116 117 eller ring 113.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med alt

Hos Eyr psykologene får du

 • Snakke med psykologen hvor du vil
 • Hjelp når du trenger det
 • Kort ventetid
 • Psykologtime uten henvisning fra lege
 • En sikker og trygg tjeneste

Ved akutt og alvorlig sykdom eller skade – Ring 113!

Ofte stilte spørsmål om psykologtjenesten

Hva er psykologenes åpningstid?

Psykologene våre er tilgjengelige for samtale kl. 08-20 på hverdager og fredag 08-17.

Last ned Eyr appen for å se psykologenes ledige tider.
Trenger du teknisk hjelp er kundestøtte tilgjengelig over chat kl. 07-22 på hverdager og kl. 10-22 i helgene (inkludert søndag) og andre helligdager.

Hva kan psykologene i Eyr hjelpe med?

Psykologene i Eyr kan hjelpe deg som av forskjellige årsaker ønsker å snakke fortrolig med en fagperson om tanker, følelser, situasjoner og reaksjoner. Vi kan hjelpe uavhengig av om diagnosekriterier er oppfylt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser. Vanlige tema for konsultasjoner kan være:

 • Støtte og råd fordi noe er vanskelig
 • Angst og uro
 • Mild til moderat depresjon
 • Ensomhet og isolasjon
 • Lav selvfølelse
 • Livshendelser og krise
 • Søvnvansker og søvnløshet

Ved behov kan vi også hjelpe med henvisning videre til rett sted innen den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Hvilke kvalifikasjoner har Eyr-psykologene?

Psykologen har omfattende kunnskap om og forståelse for hvordan vi mennesker tenker, føler og handler med forskjellige forutsetninger i forskjellige omstendigheter gjennom livets forskjellige faser. Dette både som normalt fungerende friske og om vi skulle bli rammet av psykisk lidelse.

"Psykolog" er en beskyttet tittel. Helsedirektoratet har satt krav til lengde, innhold, nivå og praksis i psykologutdanningen, dette spesielt for å sikre at psykologen har nødvendig kompetanse for å yte forsvarlig og virksom hjelp innen norsk helsevesen. Dette innebærer blant annet spesielle plikter og ansvar regulert av lov, som for eksempel taushets- og journalføringsplikt, og bruk av evidensbaserte metoder etter bestemte etiske retningslinjer.

Eyr bruker kun leger og psykologer til å gjennomføre konsultasjoner, ikke andre typer behandlere eller studenter. Når du bestiller en konsultasjon hos Eyr Psykolog, kan du derfor være sikker på at du får snakke direkte med en erfaren, autorisert psykolog. Alle våre psykologer er medlem av Norsk Psykologforening.

Må man være syk for å snakke med en psykolog?

Mens psykiatri er legens spesialisering innen psykiske sykdomstilstander, har psykologien sitt utgangspunkt i hvordan menneskesinnet normalt fungerer og hvordan vi normalt samhandler og reagerer på omgivelsene våre.

Psykologens kompetanse inkluderer det å utrede, diagnostisere og behandle psykiske sykdomstilstander og plager, men han eller hun kan også bidra bla. med rådgiving og støtte om du får behov for det i møte med vanlige men like fullt krevende utfordringer for eksempel forbundet med relasjoner, samliv eller arbeidsliv.

Psykologens hjelp kan forebygge at psykiske plager utvikler seg til psykisk lidelse, samt bidra for eksempel til bedret selvfølelse, søvn og stressmestring.

Man trenger altså ikke ha et problem som oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse for å få utbytte av hjelp fra en psykolog, men man kan ha det - og få hjelp da også.

Hvor mye koster en psykologkonsultasjon?

Pris uten forsikring:

Samtaleterapi 45 min 1300 kr
Mental selvhjelp 5 x 25 min 4500 kr.

Det Mentale selvhjelpsprogrammet varer i 5 uker med høy grad av egeninnsats i form av konkrete øvelser mellom hver time.

Har du Storebrand barneforsikring Total eller Ekstra får du konsultasjonen dekket ved å legge inn polisenummeret ditt i appen før bestilling. Kontakt Storebrands kundeservice dersom du er usikker på hvilken forsikring eller hvilket polisenummer du har.

Har du Avonova Assist leveres tjenestene av Eyr. Med Eyr kan du bestille og gjennomføre lege- eller psykologtimer, og du kan også bestille vaksiner som kan settes i apotek.

Alle tre tjenestene kan bestilles direkte uten henvisning. Alle tjenestene er kostnadsfrie både for deg og din husstand, dvs barn, kone/mann, bror/søster, mor/far, som bor under samme tak.

Har du Gjensidige behandlingsforsikring har du dekning på Mental selvhjelp. Programmet passer for deg med milde til moderate psykiske plager. Du vil gjennom programmet løse konkrete oppgaver og tilegne seg informasjon og kunnskap gjennom tekst og video.

Pris uten forsikringsdekning er 850 kr per 25 min.
Anbefaling er å følge programmet på 5 x 25 min.

Hvor lenge varer en psykologkonsultasjon?

Det er satt av 45 minutter til å snakke med psykologen dersom du velger vanlig samtaleterapi.

For mental selvhjelp varer en konsultasjon med psykolog 25 min.

I et behandlingsprogram på 5 x25 minutter vil du også få konkrete oppgaver gjennom lyd og tekst som du kan løse for egen del.

Hva skjer når jeg har bestilt en psykologkonsultasjon?

Etter at du har bestilt en psykologkonsultasjon, vil du få opp den kommende avtalen på hjem-skjermen i appen din. Her ser du navnet på psykologen du har bestilt konsultasjon med og tidspunktet for når vedkommende vil ringe deg opp. Du kan også lese litt om hvordan du kan forberede deg til samtalen eller kansellere dersom det skulle bli behov for det.

Om du bestiller samtale litt frem i tid, vil du få en melding fra Eyr appen 24 timer før konsultasjonen som ber deg gå inn i appen, hvor du så vil finne et symptomkartleggingsskjema du kan fylle ut. Om du bestiller konsultasjon samme dag, dukker skjemaet opp på hjem-skjermen din med en gang.

Når du klikker igjennom dette, tar du stilling til konkrete plager eller bekymringer som generelt kan gå igjen i forbindelse med det å trenge hjelp fra en psykolog. Hensikten er å utelukke det som ikke gjelder for deg, samt angi i hvilken grad du er plaget av vansker du evt. måtte kjenne deg igjen i. Kartleggingen tar normalt 10-12 minutter, og det er kun psykologen du har valgt å snakke med (og deg selv) som vil få tilgang til besvarelsen din.

Vi anbefaler at du gjennomfører symptomkartleggingen før samtalen. Sammenstilt med det du evt. allerede har skrevet om hvorfor du tar kontakt, hjelper dette psykologen med å danne seg et bedre bilde av akkurat din situasjon - noe som gir et godt utgangspunkt for å tilrettelegge slik at du skal få best mulig utbytte av samtalen.

Jeg husker ikke mitt forsikringsnummer, hva gjør jeg?

Dette nummeret finner du på forsikringsbeviset ditt. Finner du ikke forsikringsbeviset ditt kan du logge inne på webportalen til forsikringsselskapet. Dersom det er forsikring gjennom jobben kan du også kontakte arbeidsgiver, oftest HR, de kan hjelpe deg med dette.

Kan jeg være trygg på at Eyr-psykologene ivaretar konfidensialitet?

Psykologer er helsepersonell med taushetsplikt, som respekterer individets rett til konfidensialitet gjennom taushet om alt det psykologen får rede på om klienter og andre i egenskap av å være helsepersonell. Psykologene hos Eyr kan kun formidle opplysninger de får fra deg til andre dersom du samtykker til det, eller der det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er absolutt nødvendig for å sikre liv og helse. Situasjoner som kan innebære at taushetsplikten opphører oppstår svært sjeldent og psykologen skal da som hovedregel drøfte informasjonsutvekslingen med sin klient først.

Du kan lese mer om helsepersonells taushetsplikt og unntak fra dette her (helsenorge.no).

Dersom du ønsker det, har psykologene i Eyr mulighet til å samhandle med helsepersonell utenfor Eyr, som f.eks. fastlegen din. Men dette gjør vi kun om du ber om det. Hvis ikke forblir det du velger å dele med din psykolog hos Eyr atskilt fra din øvrige helsehistorikk.

Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. Eyrs psykologtjeneste er et lavterskeltilbud der du raskt kan få hjelp med vanlige problemer og milde til moderate psykiske plager. Det at våre psykologer er mer tilgjengelige enn psykologer flest må ikke forveksles med at vi er et akuttilbud ved alvorlig pågående krise.

Har du selvmordstanker?

Når livet er veldig tungt, kan oppmerksomhet og hukommelse fungere på den måten at det blir vanskelig å forestille seg at ting kan bli bedre. Når mennesker er i depresjon eller krise, vil noen få tanker om at livet ikke er verdt å leve. Da hjelper det å snakke med andre som står utenfor situasjonen man er i. Psykolgene i Eyr behandler ikke det man kaller aktivt suicidale pasienter, dette fordi slike pasienter har krav på og behov for mer omfattende hjelp enn det som er mulig innenfor våre behandlingsrammer. Men det er god hjelp å få andre steder, både om du selv har selvmordstanker eller er pårørende til noen som strever. Så om noe av dette gjelder deg, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke den hjelpen du har krav på.

Les om hvor du kan få hjelp med selvmordstanker på helsenorge.no

Om du allerede er i behandling hos Eyr og opplever selvmordstanker, vær åpen med din behandler om dette. Han eller hun vil da kunne henvise deg videre.

Når bør jeg heller søke psykologhjelp andre steder?


Har du krav på hjelp andre steder?

Om problemet du har oppfyller kriteriene til en psykisk diagnose og dette vesentlig svekker din evne til å fungere i det daglige, kan du ha rett til hjelp fra den offentlige spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog er ikke ment å erstatte behandling du har krav på kostnadsfritt. Om du opplever et økende eller veldig høyt trykk av symptomer, bør du derfor henvende deg til fastlegen først for å få råd om hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige for deg.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Noen tilstander krever et mer omfattende eller spesialisert utrednings- og behandlingstilbud enn det psykologene hos Eyr kan tilby innenfor sine rammer. Dette gjelder blant annet:

- Utredning av ADHD

- Alvorlig angst- eller tvangslidelse

- Utredning av bipolar lidelse

- Moderat til alvorlig depresjon

- Psykoselidelse

- Spiseforstyrrelse

- Utredning av personlighetsforstyrrelse

- Alvorlig rusproblematikk

Disse tilstandene medfører rett til utredning og (ved diagnose) behandling hos den offentlige spesialisthelsetjenesten. Snakk med fastlegen om dette.

Kan psykologene i Eyr henvise videre?

Ja. I likhet med fastlegen din, kan også Eyr hjelpe deg med en henvisning. En utfyllende og godt skrevet henvisning vil kunne øke sannsynligheten for at du får rett hjelp så fort som mulig.

Hva om jeg er i annen behandling - eller venter?

Om du kan få hjelp i spesialisthelsetjenesten, kan Eyr Psykolog muligens være et mer tilgjengelig supplement til behandling der, eller en kanal å henvende seg til for støtte mens du står i behandlingskø. Drøft i så fall dette med din fastlege eller nåværende behandler.

Hvordan avbestiller jeg en lege-eller psykologtime?

Ta kontakt med kundestøtte på chat eller support@eyr.md for å avbestille timen din.
Legetimer kan kanselleres inntil 4 timer før, mens psykologtimer kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt starttidspunkt.
Ved senere avbestilling vil du bli belastet for hele beløpet.

Kan jeg bytte behandler underveis i et forløp?

Når du har snakket med én av våre psykologer tidligere, vil du få opp samme psykolog igjen om du bestiller en ny konsultasjon.
I noen tilfeller kan man ønske å bytte til en annen psykolog. Om dette gjelder deg, ber vi deg ta kontakt med support før bestilling, slik at de kan gjenopprette funksjonaliteten som lar deg velge behandler i appen din.