Når bør jeg heller søke psykologhjelp andre steder?


Har du krav på hjelp andre steder?

Om problemet du har oppfyller kriteriene til en psykisk diagnose og dette vesentlig svekker din evne til å fungere i det daglige, kan du ha rett til hjelp fra den offentlige spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog er ikke ment å erstatte behandling du har krav på kostnadsfritt. Om du opplever et økende eller veldig høyt trykk av symptomer, bør du derfor henvende deg til fastlegen først for å få råd om hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige for deg.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Noen tilstander krever et mer omfattende eller spesialisert utrednings- og behandlingstilbud enn det psykologene hos Eyr kan tilby innenfor sine rammer. Dette gjelder blant annet:

- Utredning av ADHD

- Alvorlig angst- eller tvangslidelse

- Utredning av bipolar lidelse

- Moderat til alvorlig depresjon

- Psykoselidelse

- Spiseforstyrrelse

- Utredning av personlighetsforstyrrelse

- Alvorlig rusproblematikk

Disse tilstandene medfører rett til utredning og (ved diagnose) behandling hos den offentlige spesialisthelsetjenesten. Snakk med fastlegen om dette.

← Spørsmål og svar