Mental selvhjelp

Det digitale selvhjelpsprogrammet kombinerer psykologsamtaler over video med digitale kursmoduler som er tilpasset dine utfordringer.

Kun kr 490
  • Varer i 5 uker
  • 5 videokonsultasjoner á 25 min
  • Innledende vurdering av psykisk helse
  • Tilgang til video, lydfiler, artikler og øvelser gjennom programmet
  • Du kan stille spørsmål til psykologen gjennom chatfunksjon

Om selvhjelpsprogrammet

Mental selvhjelp tilbyr et program som kombinerer 25 minutters psykologsamtaler over video med digitale kursmoduler som er tilpasset dine utfordringer. Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi som er annerkjent som evidensbasert for et bredt spekter av psykiske lidelser. Programmet passer for deg som har milde-moderate plager knyttet til stress, angst, depresjon, grubling, søvn, kjærlighetssorg eller lignende. Programmet kan også tilbys uten oppfølgning av psykolog. I løpet av den første timen vil din behandler jobbe sammen med deg for å tilpasse den optimale pakken basert på dine spesifikke behov.

- Oshadie SImonsen (Psykolog i Eyr)

Slik fungerer det 💻

I perioden mellom den første og siste samtalen med psykologen, vil du ha muligheten til å kommunisere med psykologen via chat. Etter den første samtalen vil du få tilgang til nyttige ressurser som artikler, videoer og lydfiler relevant for dine utfordringer.

Start behandlingen ved å bestille en time via Eyr-appen 📱

Opplev støtte og veiledning fra våre erfarne psykologer 👋

Vårt team av dedikerte psykologer ønsker å hjelpe deg med å finne veien til bedre mental helse og trivsel. Med deres ekspertise vil du oppleve støtte og veiledning som gir deg mot og håp i vanskelige tider.

Per-kristian Robberstad Binder

Psykolog med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han er trent i kognitiv atferdsterapi og har særlig ekspertise på behandling av angstlidelser. Per-Kristian er medlem av Norsk psykologforening.

Nikita Madeleine Ougendal

Nikita har erfaring med utredning og behandling av psykiske vansker via spesialisthelsetjenesten, med både barn/ungdom og voksne. Nikita har fokus på å skape et trygt rom i samtalen, og finne fram til de ressursene den enkelte har iboende i seg selv for å kunne jobbe mot sine mål. Er medlem av norsk psykologforening

Egil Midtlyng

Egil er psykologspesialist med lang erfaring i behandling av unge og voksne, arbeidsrettet behandling og behandling av kriser og konflikter. Han er medlem av Norsk Psykologforening.

Micaela Teixeira da Costa

Jeg heter Micaela, et medlem av NPF, bringer med meg flere års verdifull erfaring innen voksen spesialisthelsetjeneste. Med en bakgrunn som spenner fra helse og arbeid til mange år i primærhelsetjenesten, har jeg et solid grunnlag for å møte ulike utfordringer. I tillegg tilbyr jeg samtaler på både engelsk og portugisisk ved behov.

Anita Pedersen

Medlem av Norsk Psykologforening og har over 30 års allsidig erfaring som klinisk psykolog med utredning og behandling av voksne med psykiske plager. 20 år som psykolog i Forsvaret med kriser, stressmestring og traumebehandling som spesialfelt. I tillegg erfaring fra rehabilitering for smertepasienter og personer med plagsom tinnitus.

Cornelia Moroz

Cornelia er medlem av Norsk Psykologforening, og har flere års erfaring med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten med voksne og barn/ungdom. Hun har bred erfaring med ulike psykiske vansker, systemarbeid, foreldreveiledning, utredning og behandling.

Erkki Muhonen

Erkki er medlem av Norsk Psykologforening og er en engasjert psykolog med bred erfaring. Under spesialistutdanningen jobber han fulltid i spesialisthelsetjenesten og deltid som dedikert psykolog digitalt. Som psykolog er han spesielt opptatt av å hjelpe mennesker med å forstå tanker, håndtere følelser og avdekke underliggende motivasjon bak handlinger. Erkki verdsetter betydningen av mellommenneskelige relasjoner, samt hvordan vi mennesker navigerer og tilpasser oss andre

Aleksandra T. Hjertaker

Aleksandra har bred erfaring med utredning og behandling av en rekke psykiske vansker og tilstander fra spesialisthelsetjenesten innen Barne- og Ungdomspsykiatri og Distriktspsykiatrisk Senter. I Eyr tilbyr hun individualterapi for ungdom og voksne, og parterapi for familier og par. Aleksandra har en helhetlig tilnærming til behandling, og er opptatt av å tilpasse terapien til den enkelte med bruk av systemiske metoder som tar hensyn til klientens sosiale og relasjonelle kontekst. Hun tar utgangspunkt i en holdning om terapi som et støttende, skapende og utforskende samarbeid, hvor klientens perspektiv, verdier og mål er i fokus.

Svanhild Merete Taftø Svorkås

Psykologspesialist, utdannet fra Universitetet i København. Svanhild er medlem av Norsk psykologforening og har mange års erfaring i offentlig og privat sektor. Hun har erfaring med barn, unge og voksne, og har kompetanse på rus.

Ellen Benedicte Jørem

Ellen har bred erfaring fra kommune-, spesialisthelsetjeneste og privat sektor. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi, men i timene benytter hun en eklektisk tilnærming hvor jeg integrerer elementer fra ulike behandlingsmetoder. Som vil tilpasses dine behov og problemstillinger. Hun har fokus på et åpent og trygt klima med likeverd med deg som samtalepartner. God kompetanse på behandling av angst/depresjon, stress/overbelastning/ utbrenthet, kriser, sorgarbeid, lav selvfølelse og mer relasjonelle vansker.

Isak Valum Spitalen

Isak er medlem af Norsk Psykologforening og har erfaring med at arbejde med unge og voksne i både den offentlige og den private sektor. Han har arbejdet med en bred vifte af vanskeligheder og livsbelastninger, foruden stofmisbrug og afhængighed.

Robin Høiseth

Har bred erfaring innen angst, både hos barn/ungdom og voksne. Han har også erfaring med utbrenthet og depresjon. Robin er medlem av Norsk psykologforening.

Carina Brastad

Carina har bred erfaring innenfor et vidt spekter av vansker og psykiske lidelser. Hun har arbeidet over flere år med utredning og behandling av barn og ungdom i BUP, og er under spesialisering innen barn og ungdom. Hun har også erfaring med utredning/behandling av voksne i DPS, samt innen kreftrehabilitering. Hun jobber hovedsakelig ut i fra kognitiv atferdsterapi, og vektlegger å skape en trygg relasjon og å sammen finne arbeidsmåter og mål som passer den enkelte.

Sidrah Mukhtar

Sidrah er psykologspesialist innen klinisk barn og unge. Hun har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med voksne, barn og familier. Hun har bred kompetanse med utredning, kartlegging og terapi, og har arbeidet med et vidt av psykiske lidelser. Hun kan tilby terapi med voksne, ungdom, par og familie/foreldre samtaler. Hun har en spennende kulturbakgrunn (norsk pakistansk) som innebærer både trygghet og samhold hos mange; samt god kulturforståelse. Hun snakker også flytende urdu/punjabi og er godt rustet til å tilby terapi på andre språk.

Elisabeth Mørkved

Elisabeth er utdannet psykolog ved Københavns Universitet og har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, hvor hun hadde terapiforløp med barn, ungdom og voksne. Når du kommer til terapi med Elisabeth er hun opptatt av å møte deg med nysgjerrighet og åpenhet. Eksempler på aktuelle temaer kan være relasjonelle utfordringer, engstelse eller vonde hendelser du har opplevd

Eivind Gjellan

Eivind er medlem av norsk psykologforening og har erfaring i arbeid med voksne og ungdom gjennom å jobbe i spesialisthelsetjenesten. Han har bred erfaring med ulike psykiske vansker, spesielt arbeid med ungdom og familier med spiseforstyrrelser, ulike former for angst, depresjon, traumer og personlighetsproblematikk. Fokus på å tilpasse samtaler og behandling til hver person samt finne mål å jobbe mot.

Få støtte og veiledning gjennom hele prosessen med vår asynkrone chatfunksjon. Uansett når det passer for deg, er det alltid mulig å chatte med en psykolog og få den hjelpen du trenger. Denne tjenesten er inkludert i prisen og er en del av Mental Selvhjelp-pakken.

Chat med en psykolog når du trenger det!

Kom i gang med kartleggingssamtale nå!

kun kr. 490


Spørsmål & Svar

Hvordan fungerer Mental Selvhjelp?

Mental Selvhjelp er et digitalt veiledningsprogram som kombinerer personlige psykologsamtaler over video med skreddersydde digitale kursmoduler. Du vil også ha tilgang til nyttige ressurser som artikler, videoer og lydfiler relatert til dine utfordringer.

Hva er inkludert i behandlingsprosessen?

Behandlingsprosessen inkluderer en innledende kartleggingssamtale, opptil fem videokonsultasjoner med en psykolog, tilgang til digitale kursmoduler og ressurser, samt en avsluttende evalueringsamtale.

Hvilke typer utfordringer er Mental Selvhjelp egnet for?

Programmet er basert på kognitiv adferdsterapi og er egnet for personer som sliter med stress, angst, depresjon, overtenking, søvnproblemer eller lignende utfordringer.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med psykologen min?

Du kan chatte med psykologen din gjennom hele behandlingsprosessen via en chatfunksjon som er tilgjengelig fra den første kartleggingssamtalen til den siste evalueringsamtalen.

Hvor lenge har jeg tilgang til programmet og ressursene etter endt behandling?

Etter avslutningen av behandlingen vil du fortsatt ha tilgang til alle digitale ressurser, inkludert artikler, videoer og lydfiler, i opptil 3 måneder for kontinuerlig støtte og oppfølging.

Er programmet egnet for alle aldersgrupper?

Mental Selvhjelp er designet for voksne over 18 år som opplever utfordringer knyttet til stress, angst, depresjon, overtenking, søvnproblemer eller lignende. Programmet kan tilpasses individuelle behov, men det er viktig å være klar over at det ikke er rettet mot barn eller ungdom.