Angst og uro

Angst kan være normale reaksjoner på opplevelser som oppleves som truende. Sykelig angst er når angsten er overdreven og urimelig og hemmer deg i hverdagen og går utover livskvaliteten din.

Angst kan være normale reaksjoner på opplevelser som oppleves som truende. Sykelig angst er når angsten er overdreven og urimelig og hemmer deg i hverdagen og går utover livskvaliteten din.

 • Symptomer

  Det er viktig å skille mellom vanlig angst og sykelig angst. Frykt, redsel og angst kan være normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende eller farlige. Ved siden av den psykiske angstopplevelsen fører slike hendelser til at deler av det selvstyrte (autonome) nervesystemet reagerer og kan utløse en lang rekke kroppslige symptomer som hjertebank, svetting, svimmelhet, mageplager samt andre.

  Sykelig angst er preget av at angstsymptomene utløses lettere enn vanlig, og det er ofte tydelig at angsten er overdreven og urimelig. Skjelving, svette, hjertebank, brystsmerter, svimmelhet, pustevansker er typisk. Dessuten en frykt for at man er i ferd med å bli gal eller dø, eller at man skal få nye anfall. Angst er en utbredt lidelse, og i norsk allmennpraksis registreres angst så ofte som i tre til fem prosent av pasientkontaktene. Man regner med at minst hver tiende kvinne eller mann rammes en gang i livet av en sykelig angsttilstand.

 • Det finnes flere angsttyper

  Panikkangst er anfall med følelse av intens frykt eller ubehag. De oppstår helt uventet, og er ikke relatert til noen typisk situasjon.

  Fobier preges av at man opplever angst i spesifikke situasjoner, og at man unngår disse situasjonene for å redusere angsten. Fobiene er for spesifikke og klart avgrensede fenomener - reagerer på ulike dyr, edderkopper, høyder, trange rom, blod, og sosiale situasjoner.

  Generalisert angstlidelse er til stede hele tiden, uavhengig av situasjon. Det er vanlig at pasienten føler seg anspent og nervøs.

  Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har utgangspunkt i en bestemt svært opprivende hendelse som for eksempel en naturkatastrofe eller en voldtekt eller en ulykke. Etter denne hendelsen gjenopplever man den skremmende hendelsen, enten i drømme eller i våken tilstand. Man vil unngå ting eller situasjoner som minner om hendelsen.

  Det går ikke an å sette fingeren på én enkelt ting som forårsaker angst, og de årsakene man vet om varierer en del avhengig av hvilken type angst en har. Sentralt er det likevel at pasienten har begynt å tenke på lite hensiktsmessige måter slik at ufarlige kroppsfornemmelser tolkes som farlige og utløser angst.

  Fobier kan oppstå hos mennesker som har opplevd noe ubehagelig i en bestemt sammenheng. Bare det å bli utsatt for den samme situasjonen en gang til (for eksempel å føle seg innesperret i et trangt rom), er nok til å utløse angst.

  Skulle en fra barndommen av ha blitt hardt straffet for å ha bestemte følelser, vil man i voksen alder kunne oppleve angst i forbindelse med at lignende følelser eller drifter trenger seg på.

 • Hva kan jeg selv gjøre

  Behandlingens hensikt er at du skal få kontroll over angsten ved å lære deg teknikker som demper angsten.

  Ta kontakt med psykisk helsehjelp i kommunen der du bor.

  Det finnes mye god selvhjelpslitteratur og gode selvhjelpsopplegg på internett, fundert på kognitiv atferdsterapi, og som hjelper pasientene til å takle angst uten bruk av medisiner.

  Unngå sosial isolasjon

  Snakk med venner og familie.

  Skap gode vaner for søvn, kosthold og mosjon.

 • Hva kan Eyr hjelpe med

  Våre psykologer kan bistå deg med bevisstgjøring av negative tankemønstre, forsvarsmekanismer og antakelser samt hjelpe deg med å endre disse.

Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.