Psykologhjelp via video på din mobil & nettbrett

Hos Eyr psykologene får du hjelp der du er

Eyr er en digital helseklinikk som tilbyr lege og psykologhjelp via video. Gjennom vårt samarbeid med SOS får du som forsikringskunde mange fordeler:

 • Hjelp av en norsk psykolog hvor enn du er i verden
 • Ledig psykologtime innen 24 timer
 • Utveksle meldinger med psykolog underveis i behandlingsforløpet
 • Grundig kartlegging før behandlingsstart
 • Åpent fra 08-16 på hverdager og fra kl. 10-20 på tirsdager og torsdager

Last ned Eyr appen og logg inn sikkert med BankID

Appen kan du enkelt laste ned fra app store eller google play.
Logg deretter inn med Bank ID.

Legg til din behandlingskode og få dine konsultasjoner dekket av din forsikring

Gå inn på legg til forsikringer og medlemskap og velg SOS, og følg videre anvisning

Velg psykolog og du er i gang

Konsultasjonen varer i opptil 45 min og dere vil sammen bli enige om ønsket behandlingsmål

Møt våre psykologer

Oshadie Simonsen

Oshadie er medlem av Norsk psykologforening og har flere års erfaring med utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten for voksne. I tillegg har hun jobbet med ungdom og familier i førstelinjetjenesten.

Ida Sofie Kløcker Barreth

Ida Sofie er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Oslo og medlem av Norsk Psykologforening. Som terapeut har hun jobbet mest med individuell behandling av voksne og unge. Hun har også bakgrunn fra næringslivet og kompetanse blant annet innen ledelse og organisasjonspsykologi.

Vårt tilbud

Psykologene i Eyr kan hjelpe deg som av forskjellige årsaker ønsker å snakke fortrolig med en fagperson. Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

Grundig kartlegging før behandlingsstart

Vi bruker moderne kartleggingsverktøy (SCL-90R) for å tidlig kunne få et hurtig og bedre bilde av de psykiske plagene. Det tar mellom 12 og 15 minutter å fylle ut.

Ofte stilte spørsmål om psykologtjenesten

Hva er psykologenes åpningstid?

Psykologene våre er tilgjengelige for samtale kl. 08-20 på hverdager og fredag 08-17.

Last ned Eyr appen for å se psykologenes ledige tider.
Trenger du teknisk hjelp er kundestøtte tilgjengelig over chat kl. 07-22 på hverdager og kl. 10-22 i helgene (inkludert søndag) og andre helligdager.

Hva kan psykologene i Eyr hjelpe med?

Psykologene i Eyr kan hjelpe deg som av forskjellige årsaker ønsker å snakke fortrolig med en fagperson om tanker, følelser, situasjoner og reaksjoner. Vi kan hjelpe uavhengig av om diagnosekriterier er oppfylt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser. Vanlige tema for konsultasjoner kan være:

 • Støtte og råd fordi noe er vanskelig
 • Angst og uro
 • Mild til moderat depresjon
 • Ensomhet og isolasjon
 • Lav selvfølelse
 • Livshendelser og krise
 • Søvnvansker og søvnløshet

Ved behov kan vi også hjelpe med henvisning videre til rett sted innen den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Hvilke kvalifikasjoner har Eyr-psykologene?

Psykologen har omfattende kunnskap om og forståelse for hvordan vi mennesker tenker, føler og handler med forskjellige forutsetninger i forskjellige omstendigheter gjennom livets forskjellige faser. Dette både som normalt fungerende friske og om vi skulle bli rammet av psykisk lidelse.

"Psykolog" er en beskyttet tittel. Helsedirektoratet har satt krav til lengde, innhold, nivå og praksis i psykologutdanningen, dette spesielt for å sikre at psykologen har nødvendig kompetanse for å yte forsvarlig og virksom hjelp innen norsk helsevesen. Dette innebærer blant annet spesielle plikter og ansvar regulert av lov, som for eksempel taushets- og journalføringsplikt, og bruk av evidensbaserte metoder etter bestemte etiske retningslinjer.

Eyr bruker kun leger og psykologer til å gjennomføre konsultasjoner, ikke andre typer behandlere eller studenter. Når du bestiller en konsultasjon hos Eyr Psykolog, kan du derfor være sikker på at du får snakke direkte med en erfaren, autorisert psykolog. Alle våre psykologer er medlem av Norsk Psykologforening.

Må man være syk for å snakke med en psykolog?

Mens psykiatri er legens spesialisering innen psykiske sykdomstilstander, har psykologien sitt utgangspunkt i hvordan menneskesinnet normalt fungerer og hvordan vi normalt samhandler og reagerer på omgivelsene våre.

Psykologens kompetanse inkluderer det å utrede, diagnostisere og behandle psykiske sykdomstilstander og plager, men han eller hun kan også bidra bla. med rådgiving og støtte om du får behov for det i møte med vanlige men like fullt krevende utfordringer for eksempel forbundet med relasjoner, samliv eller arbeidsliv.

Psykologens hjelp kan forebygge at psykiske plager utvikler seg til psykisk lidelse, samt bidra for eksempel til bedret selvfølelse, søvn og stressmestring.

Man trenger altså ikke ha et problem som oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse for å få utbytte av hjelp fra en psykolog, men man kan ha det - og få hjelp da også.

Hvor lenge varer en psykologkonsultasjon?

Det er satt av 45 minutter til å snakke med psykologen dersom du velger vanlig samtaleterapi.

For mental selvhjelp varer en konsultasjon med psykolog 25 min.

I et behandlingsprogram på 5 x25 minutter vil du også få konkrete oppgaver gjennom lyd og tekst som du kan løse for egen del.

Kan jeg være trygg på at Eyr-psykologene ivaretar konfidensialitet?

Psykologer er helsepersonell med taushetsplikt, som respekterer individets rett til konfidensialitet gjennom taushet om alt det psykologen får rede på om klienter og andre i egenskap av å være helsepersonell. Psykologene hos Eyr kan kun formidle opplysninger de får fra deg til andre dersom du samtykker til det, eller der det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er absolutt nødvendig for å sikre liv og helse. Situasjoner som kan innebære at taushetsplikten opphører oppstår svært sjeldent og psykologen skal da som hovedregel drøfte informasjonsutvekslingen med sin klient først.

Du kan lese mer om helsepersonells taushetsplikt og unntak fra dette her (helsenorge.no).

Dersom du ønsker det, har psykologene i Eyr mulighet til å samhandle med helsepersonell utenfor Eyr, som f.eks. fastlegen din. Men dette gjør vi kun om du ber om det. Hvis ikke forblir det du velger å dele med din psykolog hos Eyr atskilt fra din øvrige helsehistorikk.

Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. Eyrs psykologtjeneste er et lavterskeltilbud der du raskt kan få hjelp med vanlige problemer og milde til moderate psykiske plager. Det at våre psykologer er mer tilgjengelige enn psykologer flest må ikke forveksles med at vi er et akuttilbud ved alvorlig pågående krise.

Har du selvmordstanker?

Når livet er veldig tungt, kan oppmerksomhet og hukommelse fungere på den måten at det blir vanskelig å forestille seg at ting kan bli bedre. Når mennesker er i depresjon eller krise, vil noen få tanker om at livet ikke er verdt å leve. Da hjelper det å snakke med andre som står utenfor situasjonen man er i. Psykolgene i Eyr behandler ikke det man kaller aktivt suicidale pasienter, dette fordi slike pasienter har krav på og behov for mer omfattende hjelp enn det som er mulig innenfor våre behandlingsrammer. Men det er god hjelp å få andre steder, både om du selv har selvmordstanker eller er pårørende til noen som strever. Så om noe av dette gjelder deg, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke den hjelpen du har krav på.

Les om hvor du kan få hjelp med selvmordstanker på helsenorge.no

Om du allerede er i behandling hos Eyr og opplever selvmordstanker, vær åpen med din behandler om dette. Han eller hun vil da kunne henvise deg videre.

Når bør jeg heller søke psykologhjelp andre steder?


Har du krav på hjelp andre steder?

Om problemet du har oppfyller kriteriene til en psykisk diagnose og dette vesentlig svekker din evne til å fungere i det daglige, kan du ha rett til hjelp fra den offentlige spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog er ikke ment å erstatte behandling du har krav på kostnadsfritt. Om du opplever et økende eller veldig høyt trykk av symptomer, bør du derfor henvende deg til fastlegen først for å få råd om hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige for deg.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Noen tilstander krever et mer omfattende eller spesialisert utrednings- og behandlingstilbud enn det psykologene hos Eyr kan tilby innenfor sine rammer. Dette gjelder blant annet:

- Utredning av ADHD

- Alvorlig angst- eller tvangslidelse

- Utredning av bipolar lidelse

- Moderat til alvorlig depresjon

- Psykoselidelse

- Spiseforstyrrelse

- Utredning av personlighetsforstyrrelse

- Alvorlig rusproblematikk

Disse tilstandene medfører rett til utredning og (ved diagnose) behandling hos den offentlige spesialisthelsetjenesten. Snakk med fastlegen om dette.

Kan psykologene i Eyr henvise videre?

Ja. I likhet med fastlegen din, kan også Eyr hjelpe deg med en henvisning. En utfyllende og godt skrevet henvisning vil kunne øke sannsynligheten for at du får rett hjelp så fort som mulig.

Hva om jeg er i annen behandling - eller venter?

Om du kan få hjelp i spesialisthelsetjenesten, kan Eyr Psykolog muligens være et mer tilgjengelig supplement til behandling der, eller en kanal å henvende seg til for støtte mens du står i behandlingskø. Drøft i så fall dette med din fastlege eller nåværende behandler.

Hvordan avbestiller jeg en lege-eller psykologtime?

Ta kontakt med kundestøtte på chat eller support@eyr.md for å avbestille timen din.
Legetimer kan kanselleres inntil 4 timer før, mens psykologtimer kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt starttidspunkt.
Ved senere avbestilling vil du bli belastet for hele beløpet.

Kan jeg bytte behandler underveis i et forløp?

Når du har snakket med én av våre psykologer tidligere, vil du få opp samme psykolog igjen om du bestiller en ny konsultasjon.
I noen tilfeller kan man ønske å bytte til en annen psykolog. Om dette gjelder deg, ber vi deg ta kontakt med support før bestilling, slik at de kan gjenopprette funksjonaliteten som lar deg velge behandler i appen din.