Covid 19

Covid-19 står for "Coronavirus disease 2019". Sykdommen rammer først og fremst luftveiene. I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan.

Viruset smitter nå mellom mennesker på samme måte som forkjølelse eller influensa. Denne smittemåten heter dråpe- og kontaktsmitte. Det som skjer er at virus fra luftveiene til en syk person overføres via små dråper i luften, via hendene, eller via kontaminerte overflater til andre mennesker.


Mesteparten av smitten skjer sannsynligvis fra pasienter med symptomer. Men det finnes holdepunkter også for mulig smittsomhet i inkubasjonstiden eller fra personer som er smittet, men ikke utvikler symptomer.

 • Symptomer

  De vanligste symptomer på covid-19 er feber, utmattelse og tørrhoste. Det tar inntil to uker fra smittetidspunkt til symptomer oppstår, men vanligvis fem til seks dager (inkubasjonstid). Det er stor variasjon i symptomer og forløp. Noen får ikke symptomer i det hele tatt, mens andre får symptomer på lett eller moderat luftveisinfeksjon, og noen får mer alvorlige symptomer som tung pust, åndenød og sjokk.

  Fire av fem personer med covid-19 blir friske uten behov for avansert behandling. På verdensbasis utvikler om lag én av seks personer med covid-19 mer alvorlig sykdom med tung pust. Eldre personer, personer med samtidige andre sykdommer (komorbiditet) og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for komplikasjoner.

 • Hva kan jeg selv gjøre?

  Den viktigste behandlingen er å isolere smittede eller mistenkt smittede personer, for å hindre smittespredningen.

  Husk god hånd- og hostehygiene.

  Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.

  Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

  Det bør minst være en meter mellom dere. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.

  Følg med på reiseanbefalingene på FHI.

  Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.

  Har du symptomer på covid-19 bør du testes. FHI anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Andre grupper etter vurdering av lege
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg

  Per i dag finnes det ingen spesifikk behandling mot virusinfeksjonen covid-19. Den generelle behandling består i god væsketilførsel, surstoff ved behov og eventuelt bruk av pustemaskin (respirator) hos kritisk syke.

 • Hva kan Eyr hjelpe med?
  • Eyr kan vurdere om det er mistanke om Covid-19 sykdom og om det er nødvendig med testing
  • Eyr kan forklare begrepene isolasjon og karantene
  • Eyr kan hjelpe med sykemelding ved påvist sykdom eller karantene.
  • Eyr kan gi råd og veiledning om egen behandling i sykdomsforløp og vurdere om det er aktuelt med videre utredning og behandling
  • Eyr kan utøve kort støttesamtale og henvise til psykolog i en tid hvor mange sliter med ensomhetsfølelse, hjemmekontor og uvisshet om fremtiden. Vi kan også veilede deg videre frem til testing og hva slags regelverk som gjelder per nå da dette stadig endrer seg.

Last ned Eyr på mobilen og bestill time nå

Ta en videosamtale med legen – der du er og når det passer. Last ned appen og bestill legetime eller vaksine nå.

Kvinnelig lege

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.

Dame munnbind