Luftveisinfeksjon

Forkjølelse, influensa, sår hals og hoste.

Luftveiene deles inn i øvre og nedre luftveier. De øvre luftveiene består av munnen, nesen, bihulene, svelget og strupehodet. De nedre luftveiene består av luftrøret og alle luftrørsforgreiningene.

 • Symptomer

  Forkjølelse
  Forkjølelse er en øvre luftveisinfeksjon forårsaket av et virus. Med øvre luftveisinfeksjon menes betennelsesforandringer i nese, svelg og luftrør.

  Tilstanden er karakterisert ved sår hals, slapphet og lavgradig feber i starten. Disse symptomene forsvinner i løpet av få dager og etterfølges av nesetetthet, snue og hoste som kommer i løpet av 24 til 48 timer etter symptomstart.

  Så godt som hele befolkningen rammes en eller flere ganger i året av forkjølelse. Småbarn har i snitt 7-9 forkjølelser i året, mens voksne har rundt 1-2 forkjølelser per år. Barn fra et halvt til 3 år rammes spesielt ofte.

  Influensa
  Influensa er en betennelse i luftveiene forårsaket av influensa-virus. Tilstanden medfører vanligvis feber, slapphet, tørrhoste, hodepine og muskel-/leddsmerter. Snue og sår hals i tillegg er ikke uvanlig.

  Etter noen dager kan hosten bli løsere og man kan få slim og oppspytt. Dårlig matlyst, magesmerter og eventuelt oppkast er heller ikke uvanlig, særlig hos barn.

  Sykdommen opptrer ofte i epidemier, det vil si at det på et gitt tidspunkt finnes et stort antall syke i befolkningen. Slike epidemier forekommer stort sett hvert år i vintermånedene, fra sent i desember til tidlig i mars.

  Influensa er en viktig årsak til sykdom og død. Økt dødelighet ved influensa rammer først og fremst risikogruppene som på forhånd er svekket på grunn av kronisk sykdom eller høy alder.

  Derfor anbefaler FHI og EYR årlig influensavaksine, særlig om du er i risikogruppe.

  Sår hals
  Sår hals er en akutt øvre luftveisinfeksjon som påvirker slimhinnen i halsen. 70% av tilfellene skyldes virusinfeksjoner. Halsinfeksjoner er selvbegrensende, komplikasjonene er sjeldne og plagene ofte milde til moderate.

  Sår hals med streptokokkinfeksjon gir feber, pasienten er som regel syk, kan ha svelgvansker og snakker ofte med grøtet stemme. Typisk er det fravær av hoste. Det ses klassisk store, røde mandler med pussflekker. Det kan være hovne lymfekjertler og utslett på hals, i lysken og i armhulen.

  Streptokokkhals behandles med antibiotika.

  Kyssesyke - mononukleose
  Stor variasjon i symptomer fra moderate til generelle symptomer. Ofte finnes uttalte lokale symptomer fra halsen og et langtrukkent sykdomsforløp. Pasienten har redusert allmenntilstand, hovne lymfekjertler på halsen, rødme i svelget og halvparten har belegg på mandlene. Sykdommen går over av seg selv og krever sjeldent medisinsk behandling.

  Hoste
  Hoste er avgjørende for forsvaret av de nedre luftveiene, og personer med nedsatt hosterefleks (spedbarn, gamle, alkoholikere, slagpasienter) er mer utsatt for å få lungebetennelse.

  Hoste kan være et symptom på flere ting og vi inndeler hoste i tre typer:

  • akutt hoste som varer under 3 uker,
  • subakutt hoste som varer 3-8 uker
  • kronisk (langvarig) hoste varer mer enn 8 uker.

  Hoste med varighet under 3 uker oppstår ofte i forbindelse med forkjølelse og influensa, men kan også ses ved forverring av astma, ved allergi eller annen irritasjon.

  Har pasienten høy feber over 38,5 grader over flere dager bør lungebetennelse utelukkes.

  Langvarig hoste krever nøyere utredning og bør alltid undersøkes fysisk hos lege for å utelukke mer alvorlig sykdom.

 • Hva kan jeg selv gjøre?

  Hvile og ro er viktig for å gi kroppen en sjanse til å komme seg. Ved høy feber er det viktig med mye væske. Influensa behandles som en vanlig forkjølelse.

  Et barn med forkjølelse/influensa kan gå tilbake til barnehagen når feberen er borte og allmenntilstanden tillater det.

  Det er vanlig å bruke febernedsettende og smertestillende medikamenter (paracet er foretrukket) dersom du er plaget. Medisinene lindrer plagene, men de forkorter ikke sykdomsforløpet.

  Antibiotika hjelper kun mot bakterier og har derfor ingen effekt mot influensavirus eller forkjølelse, men er relevant i behandlingen mot streptokokker og lungebetennelse.

  Det er svært viktig å ikke bruke hostestillende medisiner, så lenge en hoste er produktiv med slim, da dette øker risikoen for å lungebetennelse.

 • Hva kan Eyr hjelpe med?
  • Eyr kan vurdere forkjølelse og influensa samt veilede om behandling.
  • Eyr kan vurdere om det er være risiko for streptokokkinfeksjon eller kyssesyke.
  • Eyr kan vurdere om det er relevant med legevaktbesøk.
  • Eyr kan foreskrive hostestillende medisiner (unntatt cosylan), fornye astmamedisiner eller andre faste foreskrivninger
  • Eyr kan i utgangspunktet ikke foreskrive antibiotika

Last ned Eyr på mobilen og bestill time nå

Ta en videosamtale med legen – der du er og når det passer. Last ned appen og bestill legetime eller vaksine nå.

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.