Er det noe du lurer på?

Vi har samlet sammen de mest stilte spørsmålene slik at du enkelt kan få svar på det du lurer på.

Scroll deg ned og finn svar på dine spørsmål. Håper det er til hjelp!

Legetjenesten

Hva er legene sine åpningstider?

Legene våre er tilgjengelige fra kl. 07-22 på hverdager og kl. 10-22 i helgene (inkludert søndag) og andre helligdager.
Trenger du teknisk hjelp er kundestøtte tilgjengelig over chat i samme tidsrom.

Hva kan legene i Eyr hjelpe meg med?

Hos oss får du medisinske råd og behandling. Basert på en medisinsk vurdering har Eyr-legene mulighet til å skrive ut e-resept, legeerklæring og gi deg henvisning. Trenger du en fysisk undersøkelse og blodprøver må du gå til fastlegen din.

Les her hvilke symptomer våre leger vanligvis kan hjelpe deg med over videosamtale.

Kan jeg bruke Eyr i utlandet?

Ja, du kan snakke med Eyr legene over videosamtale hvor som helst i verden så lenge du har en god internettforbindelse. Husk å laste ned Eyr før du reiser.

Kan barn bruke Eyr hvis en foresatt er med på konsultasjonen?

Ja, barn under 16 år kan bruke tjenesten i følge med en foresatt. Den foresatte må i forkant logge seg inn med sin egen BankID. Personer over 16 år kan bruke tjenesten alene og kan benytte sin egen BankID.

Kan legene snakke engelsk?

Yes :)
Vi har et team av multi språklige leger, engelsk er at av dem.

Legene i Eyr kan dessverre ikke hjelpe deg med alt

I noen situasjoner vil vi alltid henvise deg til fastlege eller legevakt for å få en rask avklaring eller fordi du kommer til å trenge oppfølging.

 • Brystsmerter
 • Kraftig blødning
 • Pustevansker
 • Hodeskader
 • Benbrudd
 • Plutselig og alvorlig smerte
 • Moderat og omfattende brannskade
 • Psykose og forvirring
 • Kramper
 • Akutt synstap
 • Noder / svulster (nyoppståtte kuler i testikkel, bryst eller i huden)
 • Feber hos spedbarn fra 0-6 måneder
 • Justering av fast medisin
 • Resepter på vanedannende stoffer (f.eks. Sterke smertestillende medisiner, sovepiller eller hostesaft som inneholder morfin).
 • Ingen bilde- / videoundersøkelser av kjønnsorganer eller lignende
 • Trafikkulykke
 • Strømskader / støt
 • Fall fra høyder
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse
 • Bevisstløshet
 • Akutt svimmelhet
 • Akutt og alvorlig allergisk reaksjon
 • Drukning
 • Mistanke om akutt hjernehendelse (hjerneslag osv.)
 • Resept på vekttapsmedisin som for eksempel Wegovy

Korona, hva kan Eyr hjelpe meg med?

Eyr hjelper deg å etterregistrere vaksiner satt i utlandet, ha vaksinasjonskort og batch nr klart når du ringer.

Våre dyktige leger kan hjelpe deg med gode råd over video. Psykologene i Eyr kan hjelpe deg hvis du trenger noen å snakke med.


Kan legene i Eyr skrive ut sykemelding?

Fra 1. juli 2023 kan legene i Eyr ikke utstede sykemelding på grunn av nye regler for e-konsultasjoner vedtatt av Stortinget. Les de nye reglene her.

Henvisning og legeerklæring

Kan jeg få henvisning av legene i Eyr?

Eyr legen gjør alltid en individuell medisinsk vurdering. Dersom legen mener de har nok informasjon og at en utredning er nødvendig, vil de skrive ut en henvisning. Noen ganger vil de be deg gå til fastlegen fordi man trenger en fysisk undersøkelse først.

For forsikringskunder, som har oppfølging av spesialist dekket gjennom forsikringen, finner du henvisningen rett i appen i "Innboksen". Når du mottar denne skal den gis videre til forsikringsselskapet ditt.
For kunder uten forsikring sendes henvisningen direkte til behandler som deretter kaller deg inn.

Kan jeg få legeerklæring for fravær på skole?

Våre leger kan utstede legeerklæring for fravær på videregående skole som skyldes akutt sykdom som nylig har oppstått. Legeerklæring kan ikke tilbakedateres, ta derfor kontakt med legen med en gang du er syk. Legene våre kan heller ikke skrive ut legeerklæring ved eksamen.

Legeerklæring er digital og du finner den i appen under "Innboks" og "dokumenter".

Kan jeg få legeattest for førerkort, aktiviteter eller helsesjekk i forbindelse med arbeid?

Nei, slike legeattester krever oftest fysisk undersøkelse og kan ikke løses over en videosamtale.

Kan jeg få resept over Eyr? Hvordan mottar jeg resepten?

Ja. Legene vil gjøre en medisinsk vurdering, og dersom legen mener at du trenger en resept så kan de raskt og enkelt skrive ut en elektronisk resept som blir tilgjengelig i alle landets apotek, rett etter legetimen.

Kan jeg få resept på A- og B-medikamenter gjennom Eyr?

Eyr-legene skriver ikke ut resept på A- og B-preparater / vanedannende medisin.

Kan Eyr gi meg en “Fit to fly erklæring”?

Dessverre kan vi ikke hjelpe deg med dette. For å få utskrevet et "Fit to flight dokument" trengs en fysisk medisinsk undersøkelse. Alle våre konsultasjoner er digitale, så da kan vi ikke skrive ut dette.

Jeg er i utlandet, kan dere skrive ut resept til meg?

Ja, våre leger kan skrive ut en internasjonal resept som kan brukes til å hente ut medisiner på de fleste apotek innad i EU.

Kan jeg få legeerklæring for å trene på treningssenter?

Mange henvender seg til oss for å få en legeerklæring for å kunne få adgang til å trene på treningssenter. For å skrive en legeerklæring skal behandleren ha god kjennskap til pasientens sykehistorie, diagnoser, epikriser, medisinering.

Kontakt fastlege eller behandlende instans for slike spørsmål.

Psykologtjenesten

Hva kan psykologene i Eyr hjelpe med?

Psykologene i Eyr kan hjelpe deg som av forskjellige årsaker ønsker å snakke fortrolig med en fagperson om tanker, følelser, situasjoner og reaksjoner. Vi kan hjelpe uavhengig av om diagnosekriterier er oppfylt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser. Vanlige tema for konsultasjoner kan være:

 • Støtte og råd fordi noe er vanskelig
 • Angst og uro
 • Mild til moderat depresjon
 • Ensomhet og isolasjon
 • Lav selvfølelse
 • Livshendelser og krise
 • Søvnvansker og søvnløshet

Ved behov kan vi også hjelpe med henvisning videre til rett sted innen den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Må man være syk for å snakke med en psykolog?

Mens psykiatri er legens spesialisering innen psykiske sykdomstilstander, har psykologien sitt utgangspunkt i hvordan menneskesinnet normalt fungerer og hvordan vi normalt samhandler og reagerer på omgivelsene våre.

Psykologens kompetanse inkluderer det å utrede, diagnostisere og behandle psykiske sykdomstilstander og plager, men han eller hun kan også bidra bla. med rådgiving og støtte om du får behov for det i møte med vanlige men like fullt krevende utfordringer for eksempel forbundet med relasjoner, samliv eller arbeidsliv.

Psykologens hjelp kan forebygge at psykiske plager utvikler seg til psykisk lidelse, samt bidra for eksempel til bedret selvfølelse, søvn og stressmestring.

Man trenger altså ikke ha et problem som oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse for å få utbytte av hjelp fra en psykolog, men man kan ha det - og få hjelp da også.

Hva om jeg er i annen behandling - eller venter?

Om du kan få hjelp i spesialisthelsetjenesten, kan Eyr Psykolog muligens være et mer tilgjengelig supplement til behandling der, eller en kanal å henvende seg til for støtte mens du står i behandlingskø. Drøft i så fall dette med din fastlege eller nåværende behandler.

Hvilke kvalifikasjoner har Eyr-psykologene?

Psykologen har omfattende kunnskap om og forståelse for hvordan vi mennesker tenker, føler og handler med forskjellige forutsetninger i forskjellige omstendigheter gjennom livets forskjellige faser. Dette både som normalt fungerende friske og om vi skulle bli rammet av psykisk lidelse.

"Psykolog" er en beskyttet tittel. Helsedirektoratet har satt krav til lengde, innhold, nivå og praksis i psykologutdanningen, dette spesielt for å sikre at psykologen har nødvendig kompetanse for å yte forsvarlig og virksom hjelp innen norsk helsevesen. Dette innebærer blant annet spesielle plikter og ansvar regulert av lov, som for eksempel taushets- og journalføringsplikt, og bruk av evidensbaserte metoder etter bestemte etiske retningslinjer.

Eyr bruker kun leger og psykologer til å gjennomføre konsultasjoner, ikke andre typer behandlere eller studenter. Når du bestiller en konsultasjon hos Eyr Psykolog, kan du derfor være sikker på at du får snakke direkte med en erfaren, autorisert psykolog. Alle våre psykologer er medlem av Norsk Psykologforening.

Kan psykologene i Eyr henvise videre?

Ja. I likhet med fastlegen din, kan også Eyr hjelpe deg med en henvisning. En utfyllende og godt skrevet henvisning vil kunne øke sannsynligheten for at du får rett hjelp så fort som mulig.

Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. Eyrs psykologtjeneste er et lavterskeltilbud der du raskt kan få hjelp med vanlige problemer og milde til moderate psykiske plager. Det at våre psykologer er mer tilgjengelige enn psykologer flest må ikke forveksles med at vi er et akuttilbud ved alvorlig pågående krise.

Har du selvmordstanker?

Når livet er veldig tungt, kan oppmerksomhet og hukommelse fungere på den måten at det blir vanskelig å forestille seg at ting kan bli bedre. Når mennesker er i depresjon eller krise, vil noen få tanker om at livet ikke er verdt å leve. Da hjelper det å snakke med andre som står utenfor situasjonen man er i. Psykolgene i Eyr behandler ikke det man kaller aktivt suicidale pasienter, dette fordi slike pasienter har krav på og behov for mer omfattende hjelp enn det som er mulig innenfor våre behandlingsrammer. Men det er god hjelp å få andre steder, både om du selv har selvmordstanker eller er pårørende til noen som strever. Så om noe av dette gjelder deg, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke den hjelpen du har krav på.

Les om hvor du kan få hjelp med selvmordstanker på helsenorge.no

Om du allerede er i behandling hos Eyr og opplever selvmordstanker, vær åpen med din behandler om dette. Han eller hun vil da kunne henvise deg videre.

Kan jeg være trygg på at Eyr-psykologene ivaretar konfidensialitet?

Psykologer er helsepersonell med taushetsplikt, som respekterer individets rett til konfidensialitet gjennom taushet om alt det psykologen får rede på om klienter og andre i egenskap av å være helsepersonell. Psykologene hos Eyr kan kun formidle opplysninger de får fra deg til andre dersom du samtykker til det, eller der det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er absolutt nødvendig for å sikre liv og helse. Situasjoner som kan innebære at taushetsplikten opphører oppstår svært sjeldent og psykologen skal da som hovedregel drøfte informasjonsutvekslingen med sin klient først.

Du kan lese mer om helsepersonells taushetsplikt og unntak fra dette her (helsenorge.no).

Dersom du ønsker det, har psykologene i Eyr mulighet til å samhandle med helsepersonell utenfor Eyr, som f.eks. fastlegen din. Men dette gjør vi kun om du ber om det. Hvis ikke forblir det du velger å dele med din psykolog hos Eyr atskilt fra din øvrige helsehistorikk.

Hva er psykologenes åpningstid?

Psykologene våre er tilgjengelige for samtale kl. 08-20 på hverdager og fredag 08-17.

Last ned Eyr appen for å se psykologenes ledige tider.
Trenger du teknisk hjelp er kundestøtte tilgjengelig over chat kl. 07-22 på hverdager og kl. 10-22 i helgene (inkludert søndag) og andre helligdager.

Hvor lenge varer en psykologkonsultasjon?

Det er satt av 45 minutter til å snakke med psykologen dersom du velger vanlig samtaleterapi.

For mental selvhjelp varer en konsultasjon med psykolog 25 min.

I et behandlingsprogram på 5 x25 minutter vil du også få konkrete oppgaver gjennom lyd og tekst som du kan løse for egen del.

Hvor mye koster en psykologkonsultasjon?

Pris uten forsikring:

Samtaleterapi 45 min 1300 kr
Mental selvhjelp 5 x 25 min 4500 kr.

Det Mentale selvhjelpsprogrammet varer i 5 uker med høy grad av egeninnsats i form av konkrete øvelser mellom hver time.

Har du Storebrand barneforsikring Total eller Ekstra får du konsultasjonen dekket ved å legge inn polisenummeret ditt i appen før bestilling. Kontakt Storebrands kundeservice dersom du er usikker på hvilken forsikring eller hvilket polisenummer du har.

Har du Avonova Assist leveres tjenestene av Eyr. Med Eyr kan du bestille og gjennomføre lege- eller psykologtimer, og du kan også bestille vaksiner som kan settes i apotek.

Alle tre tjenestene kan bestilles direkte uten henvisning. Alle tjenestene er kostnadsfrie både for deg og din husstand, dvs barn, kone/mann, bror/søster, mor/far, som bor under samme tak.

Har du Gjensidige behandlingsforsikring har du dekning på Mental selvhjelp. Programmet passer for deg med milde til moderate psykiske plager. Du vil gjennom programmet løse konkrete oppgaver og tilegne seg informasjon og kunnskap gjennom tekst og video.

Pris uten forsikringsdekning er 850 kr per 25 min.
Anbefaling er å følge programmet på 5 x 25 min.

Kan jeg bytte behandler underveis i et forløp?

Når du har snakket med én av våre psykologer tidligere, vil du få opp samme psykolog igjen om du bestiller en ny konsultasjon.
I noen tilfeller kan man ønske å bytte til en annen psykolog. Om dette gjelder deg, ber vi deg ta kontakt med support før bestilling, slik at de kan gjenopprette funksjonaliteten som lar deg velge behandler i appen din.

Når bør jeg heller søke psykologhjelp andre steder?


Har du krav på hjelp andre steder?

Om problemet du har oppfyller kriteriene til en psykisk diagnose og dette vesentlig svekker din evne til å fungere i det daglige, kan du ha rett til hjelp fra den offentlige spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet hos Eyr Psykolog er ikke ment å erstatte behandling du har krav på kostnadsfritt. Om du opplever et økende eller veldig høyt trykk av symptomer, bør du derfor henvende deg til fastlegen først for å få råd om hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige for deg.

Har du en kompleks eller alvorlig psykisk lidelse?

Noen tilstander krever et mer omfattende eller spesialisert utrednings- og behandlingstilbud enn det psykologene hos Eyr kan tilby innenfor sine rammer. Dette gjelder blant annet:

- Utredning av ADHD

- Alvorlig angst- eller tvangslidelse

- Utredning av bipolar lidelse

- Moderat til alvorlig depresjon

- Psykoselidelse

- Spiseforstyrrelse

- Utredning av personlighetsforstyrrelse

- Alvorlig rusproblematikk

Disse tilstandene medfører rett til utredning og (ved diagnose) behandling hos den offentlige spesialisthelsetjenesten. Snakk med fastlegen om dette.

Priser og betaling

Hvor mye koster en legetime hos Eyr?

En legetime hos Eyr koster kr 375.

Vi samarbeider med flere store forsikringsaktører. Over 1 million har Eyr inkludert i sin forsikringsavtale og kan bruke oss kostnadsfritt. Les mer om våre forsikringsavtaler.

Hvor mye koster en psykologkonsultasjon?

Pris uten forsikring:

Samtaleterapi 45 min 1300 kr
Mental selvhjelp 5 x 25 min 4500 kr.

Det Mentale selvhjelpsprogrammet varer i 5 uker med høy grad av egeninnsats i form av konkrete øvelser mellom hver time.

Har du Storebrand barneforsikring Total eller Ekstra får du konsultasjonen dekket ved å legge inn polisenummeret ditt i appen før bestilling. Kontakt Storebrands kundeservice dersom du er usikker på hvilken forsikring eller hvilket polisenummer du har.

Har du Avonova Assist leveres tjenestene av Eyr. Med Eyr kan du bestille og gjennomføre lege- eller psykologtimer, og du kan også bestille vaksiner som kan settes i apotek.

Alle tre tjenestene kan bestilles direkte uten henvisning. Alle tjenestene er kostnadsfrie både for deg og din husstand, dvs barn, kone/mann, bror/søster, mor/far, som bor under samme tak.

Har du Gjensidige behandlingsforsikring har du dekning på Mental selvhjelp. Programmet passer for deg med milde til moderate psykiske plager. Du vil gjennom programmet løse konkrete oppgaver og tilegne seg informasjon og kunnskap gjennom tekst og video.

Pris uten forsikringsdekning er 850 kr per 25 min.
Anbefaling er å følge programmet på 5 x 25 min.

Hva gjør jeg hvis ikke fikk den hjelpen jeg trenger etter en konsultasjon?

Ta kontakt med oss på support@eyr.md dersom du ikke fikk den hjelpen du forvente. Vi vil høre fra deg.

Hvordan avbestiller jeg en lege-eller psykologtime?

Ta kontakt med kundestøtte på chat eller support@eyr.md for å avbestille timen din.
Legetimer kan kanselleres inntil 4 timer før, mens psykologtimer kan avbestilles inntil 24 timer før avtalt starttidspunkt.
Ved senere avbestilling vil du bli belastet for hele beløpet.

Forsikring

Jeg er usikker på hvilken forsikring jeg har gjennom jobben?

Hvis du lurer på hvilken forsikring du har via jobben - ta kontakt med HR eller personalavdelingen der du jobber.

Jeg husker ikke mitt forsikringsnummer, hva gjør jeg?

Dette nummeret finner du på forsikringsbeviset ditt. Finner du ikke forsikringsbeviset ditt kan du logge inne på webportalen til forsikringsselskapet. Dersom det er forsikring gjennom jobben kan du også kontakte arbeidsgiver, oftest HR, de kan hjelpe deg med dette.

Hva gjør jeg hvis jeg har forsikring gjennom et annet selskap som ikke er nevnt her?

Dersom ditt forsikringsselskap ikke står ovenfor, så kan du fortsatt bruke Eyr, men da koster det 375 kr pr konsultasjon.

Jeg får ikke til å legge inn forsikringsnummeret mitt

Det er fint om du dobbeltsjekker at du har riktig nummer. Dersom det likevel ikke går så ta kontakt oss på support@eyr.md eller chatten så hjelper vi deg.

Jeg har bestilt time, men glemte å legge inn forsikringen min først.

Først legg til ditt forsikringssummer i Eyr, send deretter en e-post til support@eyr.md med ditt navn og og tidspunkt for konsultasjon. Vi refunderer naturligvis beløpet og fakturerer forsikringsselskapet manuelt.

Sikkerhet og personvern

Er tjenesten sikker? Hvordan håndterer dere mine opplysninger?

Ja, Eyr-appen benytter BankID for sikker autentisering og innlogging. All kommunikasjon og helseopplysninger krypteres under lagring og transport. Eyr tilfredsstiller norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Du kan stole på at vi behandler dine helseopplysninger på en sikker og god måte.

Har legene i Eyr tilgang på min journal?

Legene på Eyr har kun tilgang på journalen din hvis du har sendt eller opprettet en journal hos Eyr. Eyr-legene kan i tillegg se dine tidligere henvendelser hos oss og svar på undersøkelser som en av våre leger har henvist til.

Får fastlegen min vite at jeg har brukt Eyr?

Nei, fastlegen din får ikke automatisk vite at du har brukt Eyr. Alle leger som behandler deg kan likevel se dine tidligere resepter. Hvis du mottar en henvisning over Eyr, kan også denne blir gjort tilgjengelig for din fastlege.

Hva gjør jeg hvis legen ikke ringer eller har andre problemer?

Dersom du opplever at legen ikke ringer deg i appen, blir avbrutt i samtalen eller at du har ventet lenger enn forventet har vi samlet noen tips til hvordan dette kan løses.
Forsøk dette:

 • Sørg for at du er innlogget i appen i forkant av timen. Innlogging skjer med BankID eller BankID på mobil.
 • Oppdater appen i App Store eller Google Play ved å slette appen og laste den ned på nytt.
 • Sjekk at du har et raskt og stabilt internett eller 4G.
 • Sørg for at du har tillatt varslinger fra Eyr-appen. Dette kan du se under “Varslinger” i innstillinger på mobilen.
 • Tillat tilgang til mikrofon/lyd og kamera på mobilen, dette blir du spurt om når du bestiller konsultasjonen i appen, hvis ikke du har gitt tilgang tidligere.
 • Om du ikke får snakket med legen på grunn av tekniske problemer, må du gjerne bestille en ny time og ta kontakt med support for å få refundert den første timen.

Kan journalen oversendes fra Eyr til fastlegen min?

Ja, kontakt oss på support@eyr.md eller chatten så hjelper vi deg.

Andre spørsmål om våre tjenester?

Kontakt oss på chatten eller send en e-post til support@eyr.md

Finner du ikke det du leter etter?

Send oss en mail til support@eyr.md eller...

Nåværende
ventetid

5 min 29 sek
Dame kjøkken videokonsultasjon