Har du fått lungebetennelse?

Eyr Sist oppdatert 28. november 2023

Mistenker du at du har lungebetennelse? Feber, hoste, tung pust og dårlig allmenntilstand er blant symptomene.

Lungebetennelse (pneumoni) er en infeksjon i lungevevet, forårsaket av bakterier eller virus. Det er en nokså vanlig sykdom som hvert år rammer omtrent fem av 1000 mennesker, som oftest de aller eldste og de aller yngste. Har man nedsatt immunforsvar er man også ekstra utsatt, det samme gjelder hvis man har sykdommer som kols eller astma. For disse gruppene kan lungebetennelse være alvorlig.

Symptomer på lungebetennelse

Lungebetennelse er vanligst om vinteren, og ofte oppstår den i etterkant av influensa eller forkjølelse.

Symptomene på lungebetennelse kan være mange og de varierer mye, både etter hva slags type infeksjon man har og hvilken aldersgruppe man er i.

– Vaksine mot pneumokokkinfeksjon anbefales til voksne over 65 år, og personer som er i risikogruppe for alvorlig sykdom, sier Eyr-lege Sol Malm Hagen

Typiske symptomer kan være:

  • Feber
  • Hoste
  • Slim/oppspytt
  • Tung pust
  • Smerter i brystet
  • Tretthet
  • Dårlig allmenntilstand

Det er imidlertid verdt å merke seg at man ikke nødvendigvis har lungebetennelse selv om man har disse symptomene, og man kan også ha lungebetennelse uten at alle symptomene er til stede.

Frykter du at du har lungebetennelse: Våre Eyr-leger hjelper deg

Det er imidlertid verdt å merke seg at man ikke nødvendigvis har lungebetennelse selv om man har disse symptomene, og man kan også ha lungebetennelse uten at alle symptomene er til stede.

– De fleste pasientene som har lungebetennelse, er moderat syke, sier lege, Sol Malm Hagen.

– De har plagsom hoste og pusten kan etter hvert bli tung. Feber er vanlig, og mange har brystsmerter som ofte forverrer seg når man puster dypt eller hoster.

Årsaker til lungebetennelse

Den vanligste årsaken til lungebetennelse er bakterietypen streptococcus pneumoniae (pneumokokker), men det er også andre bakterier som kan forårsake sykdommen. Symptomene er som regel de samme, og det kan være vanskelig å slå fast om lungebetennelsen skyldes bakterier eller virus.

Som regel vil en antibiotikakur hjelpe når lungebetennelsen skyldes bakterier, mens det ikke finnes noe tilsvarende effektiv behandling for lungebetennelse som skyldes virus.


Syk mann hjemme
Lungebetennelse er vanligst om vinteren, og ofte oppstår den i etterkant av influensa eller forkjølelse

Når skal du kontakte lege?

Selv om hoste kanskje er det mest vanlige symptomet, er det slett ikke alle som kommer til legen med hoste som faktisk har lungebetennelse.

– Min erfaring er at lungebetennelse gir dårlig allmenn tilstand, typisk feber og hoste, hvor det kanskje kommer gult eller grønt slim opp. Det gjelder sjeldent lungebetennelse dersom du er fri for feber, har bra allmenn tilstand og bare hoster. Hoste kan være generende, men vanligvis ikke noe som krever behandling. Hvis du ellers er sund og rask kan du se litt ann, selvom du hoster nye, sier Sol Malm Hagen

– Er man derimot i en utsatt gruppe, bør man kontakte lege straks man mistenker at man har fått lungebetennelse, slik at behandling kan settes i gang.

Bør man ta vaksine?

Hvis man vil redusere risikoen for å bli alvorlig syk om man får lungebetennelse, kan man ta pneumokokkvaksine. Alle norske barn tilbys denne vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og den anbefales dessuten til voksne over 65 år og personer i risikogruppe. Vaksinen kan forhindre at pneumokokkbakterier går over i kroppen om man har lungebetennelse, for i verste fall kan disse bakteriene føre til blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Influensavaksine kan også være forebyggende mot lungebetennelse.

– Hvis du unngår influensa, kan du også unngå lungebetennelse, siden sykdommen ofte oppstår i etterkant av influensa. Derfor bør du ta vaksine dersom du er i risikogruppen, sier lege Sol Malm Hagen.

Ønsker du influensavaksine? Få legekonsultasjon via Eyr-appen