Stikk og bitt

Insektbitt og -stikk kan være umiddelbart smertefulle til helt symptomfrie.

Kløende elementer som plutselig dukker opp, eller som dukker opp med ujevne mellomrom, skal vekke mistanke om insektstikk.

 • Aktuelle insekter og midd i Norge
  • Lus; Kroppslus, Hodelus, Flatlus
  • Teger; Veggdyr
  • Lopper; Menneskeloppe, Katteloppe, Hundeloppe, Fugleloppe
  • Vepser; Stikkveps, Bier, humle
  • Tovinger, Stikkmygg, knott, klegg, bremser
  • Midd; Skabbmidd, Husmidd, Pelsmidd, Fuglemidd, Flått
 • Symptomer

  Kløende elementer som plutselig dukker opp, eller som dukker opp med ujevne mellomrom, skal vekke mistanke om insektstikk.

  Mennesker reagerer ulikt på insektstikk. Noen får uttalte reaksjoner, til og med blemme, mens andre som stikkes av samme type insekt, får liten eller ingen reaksjon.

  Dersom pasienten har kjæledyr, driver pelsdyr-avl eller fjørfeoppdrett, må man tenke på stikk eller bitt som forklaring på plagsomme hudreaksjoner.

  Lopper
  Bitt av fugleloppe er vanlig på vår og forsommeren.

  Kløende utslett, ofte flere stikk på rekke, nær bukselinning eller i ankelregion er typisk.

  Skabb
  Ved nyoppstått kløe må man tenke på skabb. Tidligere hudfrisk person som relativt plutselig får plagsom kløe som er mest intens om natta. Kløen er mest uttalt på steder der skabbmidden finnes, men kløen blir etter hvert mer generell. Les mer om skabb her.

  Veggdyr

  Er sjelden i Norge, men typisk våkner pasienten om morgenen med hudforandringer på kroppsdeler som ikke har vært dekket av sengeklær om natta. Vanligvis finnes store, uformelige elementer med sentralt bittmerke. Veggdyret etterlater blodholdige, mørke ekskrementer med kvalm, søtlig lukt. Ekskrementene setter merker som ikke lar seg skrape bort.

 • Hva kan jeg selv gjøre?

  Alvorlig allergisk reaksjon, anafylaksi
  Kan forekomme etter stikk av veps, humle og bie.

  Ring alltid og med én gang 112 ved symptomer fra munnhule, pustevansker eller kraftig utslett på hele kroppen.

  Har du kjent alvorlig allergi sett epi-pen.

  Tiltak for å dempe plager fra stikk og bitt
  Ved reaksjon på kjente insekter som veps, bie og mygg, behandles tilstanden symptomatisk med kløestillende lokalbehandling som f.eks. høypotent steroidsalve.

  Antihistamin, allergimedisin, kan gis i maksimumdoser.

  Forebyggende tiltak
  Dersom en person med kjent kraftig reaksjon, f.eks. på mygg, skal oppholde seg i et endemisk område over begrenset tid, kan man gi depotinjeksjon med steroid.

  Diverse
  Ved mistanke om veggdyr bør man ta kontakt med kommunens avdeling for miljørettet helsevern. Regler om utrydding av veggdyr er nedfelt i egen lov

 • Hva kan Eyr hjelpe med?
  • Eyr kan hjelpe med å vurdere type bitt og stikk og hvilken behandling som er relevant
  • Eyr kan gi råd om forebyggende tiltak
  • Eyr kan foreskrive medisiner på resept
  • Eyr kan henvise til spesialist ved behov

Last ned Eyr på mobilen og bestill time nå

Ta en videosamtale med legen – der du er og når det passer. Last ned appen og bestill legetime eller vaksine nå.

Referanse: Norsk Legehandbok, NELRedigert og medisinsk kvalitetssikret av Dr. Theresa Franck, spesiallege i allmenn medisin.