Må man være syk for å snakke med en psykolog?

Mens psykiatri er legens spesialisering innen psykiske sykdomstilstander, har psykologien sitt utgangspunkt i hvordan menneskesinnet normalt fungerer og hvordan vi normalt samhandler og reagerer på omgivelsene våre.

Psykologens kompetanse inkluderer det å utrede, diagnostisere og behandle psykiske sykdomstilstander og plager, men han eller hun kan også bidra bla. med rådgiving og støtte om du får behov for det i møte med vanlige men like fullt krevende utfordringer for eksempel forbundet med relasjoner, samliv eller arbeidsliv.

Psykologens hjelp kan forebygge at psykiske plager utvikler seg til psykisk lidelse, samt bidra for eksempel til bedret selvfølelse, søvn og stressmestring.

Man trenger altså ikke ha et problem som oppfyller kriteriene for en psykisk lidelse for å få utbytte av hjelp fra en psykolog, men man kan ha det - og få hjelp da også.

← Spørsmål og svar