Måste man vara sjuk för att prata med en psykolog?

Medan psykiatrin är läkarens specialisering inom psykiskt sjukdomstillstånd, har psykologin sin utgångspunkt i hur det mänskliga sinnet normalt fungerar och hur vi normalt samverkar och reagerar på vår omgivning.

Psykologens kompetens inkluderar att utreda, diagnostisera och behandla psykiskt sjukdomstillstånd och åkommor, men han eller hon kan också bidra med bland annat rådgivning och stöd och vid behov i möte med vanliga men lika krävande utmaningar som till exempel är kopplade till relationer, samlevnad eller arbetsliv.

Psykologens hjälp kan förebygga att psykiska åkommor utvecklar sig till psykisk sjukdom, och bidra till exempel till bättre självkänsla, sömn och stresshantering.

Du behöver alltså ha ett problem som uppfyller kriterierna för en psykisk åkomma för att få hjälp

← Frågor och svar