Trenger du legeerklæring? Vi kan hjelpe deg

Sist oppdatert 26. mai 2023

Vi går nå inn i en tid med mer innevær, mer luftveissykdom og virus har lettere for å spre seg. Dersom du blir syk før en planlagt reise, eller du har ungdom i huset som blir akutt syk, kan legene i Eyr hjelpe.

Det er kun ved akutt, ikke alvorlig sykdom at legene i Eyr kan skrive legeerklæring. Legeerklæring skrives ut etter individuell og faglig medisinsk vurdering. Legeerklæringen gjelder fra samme dag du tar kontakt og fra en til fem dager. Det betyr at attesten ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. Det er derfor viktig at du tar kontakt ved første sykedag.

Hvis en av våre leger vurderer at du trenger å undersøkes fysisk på grunn av sykdommen, vil det ikke skrives ut legeerklæring. Dette er for å sikre forsvarlig medisinsk hjelp, og du vil da henvises til å oppsøke legevakt eller fastlege.

Fraværsattester i videregående skole
I den norske videregående skole ble det fra høsten 2016 innført en fraværsgrense. I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen. Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde.

Ikke ved eksamen
I Eyr kan legene skrive fraværsattester for elever i videregående skole og studenter på høgskole og universitet. Merk at det ikke gjelder fravær fra eksamen, prøver og lignende.

Akutt sykdom ved reise
Blir du akutt syk rett før en planlagt reise? Da kan du også få legerklæring hos Eyr basert på en indviduel, medisinsk vurdering. Dersom du har behov for å avbestille reiser på grunn av akutt sykdom, da bør du kontakte forsikringsselskapet.

Det samme gjelder for deg som blir akutt syk før en planlagt reise. Gjelder det kronisk sykdom eller sykdom som vurderes at kunne bli kronisk eller kreve tett oppfølgning vil du henvises til fastlegen.