Ta hånd om din mentale helse 

Sist oppdatert 9. oktober 2021

Visste du at den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse? I Eyr har vi erfarne psykologer som hjelper deg uansett hvor i landet du bor.

Dette er en årlig markering for å øke bevissthet rundt psykisk helse over hele verden, satt i gang av World Federation for Mental Health (WFMH) for snart 30 år siden. WFMH er en organisasjon med tilknytning til både WHO og FN. I Norge har dagen vært koordinert av organisasjonen Mental Helse (på oppdrag fra Helsedirektoratet) siden 2002, og i år markeres dagen i flere enn 150 land. Ifølge Mental Helse er målet for verdensdagen å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer.

God helse er også god mental helse

Mange har et bevisst forhold til fysisk helse. Kanskje er man opptatt av kosthold, fysisk aktivitet og trening. De fleste går til legen for å finne ut om det kan være noe galt og for å få behandling om de merker at noe ikke er helt som det skal med kroppen. Og heldigvis er det ikke så vanlig at vi skammer oss om vi skulle være så uheldige at vi er blitt syke.

Hva med den psykiske helsen?

Men alle som har en kropp har også en psykisk helse. Og selv om denne farger både din og min virkelighet fra dag til dag - kanskje til og med mer enn det kroppslige, er det likevel mange som glemmer det psykiske eller skyver det vekk. Når vi blir minnet på psykisk helse, kan det ofte være litt vanskelig å snakke om.

Psykiske problemer er vanlige

Ifølge Folkehelseinstituttet vil omtrent halvparten av oss oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Den vanligste psykiske lidelsen er nok angst, som ser ut til å ramme omtrent en fjerdedel av oss uavhengig av kjønn. Når det gjelder depresjon ligger registrerte andeler på ca. 20 prosent av menn og 40 prosent av kvinner.

At dette er så utbredt er nok fortsatt noe som overrasker mange. Likevel er det ikke så rart at så mange rammes, fordi det er helt vanlig at man i løpet av et menneskeliv møter utfordringer som kan være belastende for den psykiske helsen vår. Akkurat som ved kroppslig sykdom vil psykisk lidelse oppstå som et resultat av samspillet mellom det som treffer oss utenfra og de indre forutsetningene vi har (som også kan handle om genetisk arv og biologi). Heldigvis vil de fleste som rammes oppleve det vi kaller mildere psykiske lidelser. Men på tross av denne merkelappen kan en mild psykisk lidelse være belastende nok. Det kan føre til strev både i arbeidslivet og på hjemmebane. Og på grunn av tabuet og den vonde skamfølelsen mange dessverre fortsatt opplever, kan det å be om hjelp sitte langt inne for mange. Mange er nok heller ikke klar over at det faktisk er mye god hjelp å få.

Når omtrent halvparten av oss rammes direkte av psykisk lidelse i løpet av livet, så er det altså også en halvpart som kun berøres av dette indirekte om familiemedlemmer og venner blir syke. Det å være pårørende til en som har det vondt psykisk kan i mange tilfeller være utfordrende nok i seg selv.

God psykisk helse: Mer enn å ikke være syk

Andre er så heldige at de går gjennom livet med få problemer. Men selv om fraværet av mental uhelse er en god start, så handler god psykisk helse om mer enn det. Psykiske evner omfatter for eksempel også det å tenke, lære og forstå både egne og andres følelser og reaksjoner. Og det handler ikke bare om å fungere godt, men også om å ha det godt, både med seg selv og sammen med andre. Med god psykisk helse har man en trygg forankring i livet.

Kort sagt: Psykisk helse er derfor noe vi alle burde være opptatt av - og tørre å sette på dagsordenen!

Tema for Verdensdagen 2021 er livet under og etter en pandemi

Dette kan du lese mer om her.

Verdensdagen for psykisk helse 2021 skal belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp seg selv og de rundt oss, for å forebygge ensomhet og utenforskap.Eyr psykolog er et lavterskeltilbud som gir deg muligheten til å snakke med en psykolog når det passer og uavhengig av hvor du er, uten lang ventetid. Du kan ta kontakt om noe er vanskelig, for å få hjelp med milde til moderate psykiske plager eller for å styrke den psykiske helsen din og forebygge problemer.