Bli kvitt fordøyelsesplagene

Sist oppdatert 29. desember 2023

De fleste sykdommer i fordøyelsessystemet vedrører bare en del av systemet. For eksempel sykdommer i spiserøret, munn eller tarm.

Halsbrann
Halsbrann eller sure oppstøt oppstår på grunn av syreplager som også kan gi sviende smerter oppunder mellomgolvet. Syreplager betegnes på fagspråket som refluks, noe som betyr tilbakestrøm. I denne sammenheng er det syre fra magesekken som strømmer feil vei og kommer opp i spiserøret. Slimhinnen i magesekken tåler syren, mens slimhinnen i spiserøret irriteres.

Dette utløser ubehag eller smerter, og hyppig refluks kan føre til en betennelsestilstand i slimhinnen. Refluksplager er svært vanlige. 5-10 prosent av den voksne befolkningen har daglige plager med halsbrann. De vanligste årsaker til syreplager er refluks, magesår, fordøyelsesbesvær og alkohol.

Forstoppelse
Forstoppelse defineres som treg, hard eller sjelden avføring. Problemet er omfattende blant eldre mennesker og er tre ganger så vanlig blant kvinner som menn. 20 % av befolkningen har forstoppelse og 10 % bruker avføringsmidler.

Det er store forskjeller når det gjelder hvor ofte barn har avføring. Enkelte kan gå flere ganger daglig på do, andre en gang i uken. Det å ha avføring svært ofte eller veldig sjelden, kan være tegn på forstoppelse. Det er ikke uvanlig at forstoppelse er forbundet med at barnet "bæsjer seg ut" (enkoprese).

Hos mange personer kan man ikke peke på klare årsaker til forstoppelse. De hyppigste forklaringene til forstoppelse er uregelmessige avføringsvaner, fiberfattig kosthold, lite fysisk aktivitet, høy medisinbruk, misbruk av avføringsmiddel og tilstanden irritabel tarm. Høy alder er i seg selv ingen risikofaktor for forstoppelse, men eldre mennesker har flere tilstander som fører til forstoppelse.

Magesmerter
Magesmerter inndeles i akutte og kroniske (langvarige). Akutte magesmerter skal som hovedregel behandles på legevakten, da årsakene kan være alvorlige og ikke lar seg vurdere skikkelig per video. Særlig ved feber, sterke smerter, graviditet eller påvirket allmenn tilstand.

Tilbakevendende magesmerter er et av de vanligste symptomene barn opplever. Kravet til tilbakevendende magesmerte er at de forekommer tre eller flere ganger i løpet av en tre-måneders periode, og forstyrrer barnets normale aktiviteter. Hos mange barn skyldes det forstyrrelser i fordøyelsessystemets funksjon og bare unntaksvis kroppslig sykdom. Ubehaget kan være forårsaket av ulike psykiske eller kroppslige tilstander.

Diagnosen forutsetter at legen utelukker at det foreligger en kroppslig (somatisk) sykdom. Når legen har utelukket en underliggende sykdom som forårsaker smerten, brukes også betegnelsen funksjonelle magesmerter.

Det er ikke uvanlig at voksne i perioder også kan oppleve tilbakevendende magesmerter. Disse bør også utredes ved lege, for å utelukke kroppslig (somatisk) sykdom.

Dette kan legene i Eyr bidra med

Eyr kan hjelpe med å vurdere tilstander i fordøyelsessystemet

Eyr har kompetanse til å gi relevant og klinisk oppdatert rådgivning om sykdommer i fordøyelsessystemet

Eyr kan foreskrive medisiner og fornye faste medisiner

Eyr kan gi råd til foreldre om barn og sykdommer i fordøyelsessystemet

Eyr kan hjelpe når du er på reise og har problemer med fordøyelsessystemet

Eyr kan henvise til mage-tarm-spesialist om nødvendig.

Eyr kan som hovedregel ikke vurdere akutte magesmerter.