Når Angsten Overvælder: Et Nærmere Kig på Panikangst

Last updated 11. juni 2024

I denne artikel kaster vi lys over fænomenet panikangst, en tilstand præget af intense perioder med overvældende frygt eller ubehag kendt som panikanfald. Gennem historien om en fiktiv person, "Anna", som kæmper med ugentlige panikanfald og den konstante frygt for et nyt anfald, udforsker vi de mest almindelige symptomer ved panikangst og dynamikken i den såkaldte "panikcirkel". Desuden ønsker vi at fremhæve, hvordan behandling hos en psykolog, specielt via digitale terapiformer, kan tilbyde værdifuld og fleksibel hjælp til dem, der lider af denne tilstand.

Panikangst manifesterer sig som pludselige udbrud af intens frygt eller ubehag, hvor en person kan føle, at de totalt mister kontrollen, eller at de står over for en fatal katastrofe. "Anna", en 34-årig marketingkonsulent, har i flere måneder følt på denne kvælende angst. Med ugentlige panikanfald og en vedvarende frygt for at opleve dem igen, illustrerer Annas historie en realitet mange med panikangst lever i.

Angstsymptomer og panikcirklen:

Symptomer på panikangst kan variere, men inkluderer ofte: Hjertebanken, sveden, rysten eller skælven, åndenød, følelse af kvælning, brystsmerter, kvalme, svimmelhed, og frygt for at miste kontrollen, "blive sindssyg" eller dø. Annas erfaring er et typisk eksempel, hvor hun beskriver sine anfald som en overvældende bølge af frygt for det, der sker med hendes krop, ledsaget af en intens oplevelse af, at hun er ved at dø.

I kognitiv adfærdsterapi kan panikangst forstås gennem konceptet om en panikcirkel. Denne cirkel starter ofte med en udløsende begivenhed eller en pludselig opmærksomhed mod visse kropsfornemmelser efterfulgt af en katastrofetolkning af disse oplevelser. Dette fører videre til en stigning i angst/frygt og en forøgelse af fysiske symptomer, som igen forstærker overbevisningen om, at katastrofen er ved at indtræffe. For Anna betyder dette, at hver gang hun oplever brystsmerter og hjertebanken, vækkes frygten for at få et nyt anfald, og at dette er farligt for hende, hvilket igen skaber øget angst og stærkere angstsymptomer. Anna forsøger at gøre alt, hvad hun kan, for at afværge nye anfald, og forsøger eksempelvis at undgå fysiske anstrengelser, som vil føre til øget puls. Gennem sådanne tiltag forstærkes Annas tro på, at angsten er farlig for hende, og dermed forstærkes fokuset på egen hjerterytme samt frygten for egne hjerteslag, hvilket til syvende og sidst øger chancen for nye panikanfald.

Behandling hos Psykolog:

Behandling af panikangst hos en psykolog kan være yderst effektivt. Kognitiv adfærdsterapi er en almindelig behandlingsform, der hjælper patienter med at forstå og udfordre de underliggende antagelser og katastrofetanker, der bidrager til panikanfald. Gennem terapi lærer patienter også gradvist at eksponere sig for og tolerere de kropslige oplevelser, de frygter, hvilket kan reducere frekvensen og intensiteten af anfaldene.

Psykologtjenesterne i Eyr kan være en vigtig ressource for mange, der kæmper med angst af forskellig art. De giver patienter nem adgang til psykologisk hjælp gennem Eyr-appen uanset hvor de befinder sig. Digital terapi tilbyder stor fleksibilitet for dem, der lever et travlt liv, bor uden for byområder, eller af andre grunde finder det mere praktisk at få hjælp, hvor de selv er. Eyr ønsker at reducere barrierer for at søge hjælp, og ønsker at skabe et trygt rum for at overkomme angst og andre psykiske plager.

Panikangst er en udfordrende tilstand, men med den rette støtte og behandling er det fuldt muligt at genvinde kontrollen over ens liv. Gennem Eyrs digitale terapiløsninger kan personer som "Anna" finde forståelse, teknikker til selvhjælp, og håb for fremtiden. Ved at tage skridtet mod behandling, kan de, der lider af panikangst, begynde rejsen mod et roligere og mere håndterbart liv.