Kan jeg få legeerklæring for å trene på treningssenter?

Mange henvender seg til oss for å få en legeerklæring for å kunne få adgang til å trene på treningssenter. For å skrive en legeerklæring skal behandleren ha god kjennskap til pasientens sykehistorie, diagnoser, epikriser, medisinering.

Kontakt fastlege eller behandlende instans for slike spørsmål.

← Spørsmål og svar