Kan jeg få legeerklæring for å trene på treningssenter?

Mange henvender seg til oss for å få en legeerklæring for å kunne få adgang til å trene på treningssenter. For å skrive en legeerklæring skal behandleren ha god kjennskap til pasientens sykehistorie, diagnoser, epikriser, medisinering.Legene i Eyr har ikke anledning til å skrive attest for å kunne trene på treningssenter under Covid-pandemien.

Kontakt fastlege eller behandlende instans for slike spørsmål.

← Frågor och svar