De vanligste utfordringene vi møter i parterapi

Elisabeth Grung-Olsen, Psykolog Sist oppdatert 12. januar 2024

Det er i parforholdet vi søker å finne og realisere kjærligheten. Dette er ingen liten oppgave, ei heller en problemfri en. Det er flere faktorer som fører til at parforholdet skranter. Noen av de vanligste er utroskap, tillitsproblemer, problemer med intimitet og fordeling av oppgaver.

Det er ikke en nyhet at mennesker er sosiale av natur, og at det er menneskelig å søke bekreftelse, trygghet, intimitet både psykisk og fysisk hos de vi er glad i og stoler på. Hos voksne er parforhold den vanligste og kanskje viktigste arenaen for nettopp dette – det er i parforholdet vi søker å finne og realisere kjærligheten. Samtidig er det også vanskelig for de fleste å få parforholdet til å fungere knirkefritt. Blant annet vet vi at over 40% av inngåtte ekteskap ender i skilsmisse ifølge www.skilsmisse.net, og ifølge SSB lever stadig flere av oss alene. Det er ikke helt enkelt å forklare disse trendene, men de sier kanskje noe om at det å leve i parforhold er vanskelig for de aller fleste.

Det kan absolutt være mange grunner til at parforholdet ditt går trått. Her skal vi prøve å dykke inn i noen av de vanligste, samt gi noen råd for hvordan man kan håndtere disse utfordringene. Vi ønsker også å belyse fordelene ved å ta selv “de hverdagslige problemene” på alvor og søke parterapi når du og din partner trenger støtte og veiledning for å komme på rett kjøl.


I Eyrs nye tilbud for parterapi tilbyr vi digitale samtaler over video. Det gjør at dere kan sitte hjemme, på hytta eller utendørs, mens dere snakker med våre psykologer. Det er en stor fordel å kunne ha fleksibiliteten til å snakke på et sted som passer dere - der dere er komfortable, kjenner ro og tilhørighet.

Vanlige problemer i parforholdet kan være:

  • Fordeling av oppgaver og ansvar
  • Problemer med intimitet og seksualitet
  • Utroskap og tillitsproblemer


Fordeling av oppgaver og ansvar

Tenker du ofte at du gjør alt i hjemmet, mens partneren din ikke bidrar i nærheten så mye som han/hun burde? Blir du frustrert, sint og urimelig som en følge av disse tankene? Da kan det være en trøst å vite at du er i godt selskap. Fordelingen av oppgaver og ansvar i hjemmet er nemlig blant de vanligste utfordringene vi ser at par sliter med. Dersom det er slik at uenigheten utløser hyppige eller høylytte krangler, kan det være viktig å ta grep.

En måte å gå frem på, er å grave mer i hva som faktisk gjøres av hver av dere – og ikke kun på et område – men både i hjemmet, med barna, håndtering av deres felles ting, økonomi og forpliktelser. Spør deg selv om det virkelig er skjevt når alt kommer til alt? Hvis svaret er nei, kan det være at den ene parten må jobbe med å håndtere egne tanker og følelser, for å håndtere den frustrasjonen som kan oppstå fra tid til annen. En annen løsning er å eventuelt finne en ny fordeling av oppgaver som er mer tilfredsstillende. Hvis svaret derimot er ja, er det spesielt viktig å bruke tid på å snakke sammen om dette. Det kan være flere grunner til hvorfor det er blitt slik, og et godt tips er å prøve å være åpen og lyttende overfor partneren din uansett om du er den som drar lasset på hjemmebane eller ikke. Det kan videre være godt for dere begge, og for parforholdet som helhet, å snakke mer om hvordan dere begge ønsker å ha det – hvordan vil dere prioritere tiden deres? Her vil mest sannsynlig begge parter måtte gi og ta.

Slike samtaler kan være vanskelig å starte, spesielt dersom dere ikke har for vane å snakke åpent om tanker og følelser. Det å gå i parterapi kan gi dere mulighet til å starte en mer dyptgående og ektefølt dialog, der terapeuten hjelper dere til å reflektere sammen på en konstruktiv måte. Dette øker også sannsynligheten for å komme frem til nye løsninger som kan fungere for dere begge.


Problemer med intimitet og seksualitet

Du har kanskje hørt snakk om at vi har ulike kjærlighetsspråk? Vi har alle ulike behov, og det er ikke uvanlig at den ene parten i et forhold ønsker mer fysisk nærhet, sex og kjærtegn enn den andre. Problemer oppstår gjerne dersom du og din partner avviker stort i deres behov, der den ene parten over tid føler at ens behov ikke blir møtt. Den ene parten kan eksempelvis begynne å kjenne seg neglisjert, uviktig, og kan som et svar på disse følelsene begynne å se til andre utenfor parforholdet for å få dekket sine behov. Dette gjelder selvsagt ikke bare for behovene innenfor kategorien fysisk nærhet. Et annet eksempel kan være at den ene parten ikke kjenner at det er rom for å dele følelser og bli forstått av den andre. Også denne personen kan kjenne på en trang til å få dekket sine behov utenfor forholdet; være seg hos venner, familie eller andre. Resultatet blir mer eller mindre det samme - dere begynner å skli fra hverandre - og i enkelte tilfeller ligger katastrofen rett rundt hjørnet.

Her kan det å lære om kjærlighetsspråk, samt begynne å forstå ditt eget og din partners kjærlighetsspråk være viktig. Parterapi kan her være en arena for nettopp dette; terapien gir mulighet for å lære hverandre bedre å kjenne, samt øve på å møte hverandres behov. Dette er ingen enkel jobb, og det kan være flere barrierer for å begynne å gjøre ting annerledes – som eksempelvis å faktisk ha mer sex og intimitet. Det kan kjennes vanskelig og sårbart for begge parter å skulle gjøre noe nytt, eller gå ut av komfortsonen på ulike måter. Kommunikasjon rundt dette er også helt essensielt; og jo mer du klarer å formidle til partneren din, jo større sannsynlighet er det for å skape rom for forståelse og aksept. Parterapi vil her kunne hjelpe dere med å etablere den tryggheten som trengs for å dele, og ta imot.

Utroskap og tillitsproblemer

Stoler du egentlig på partneren din? Hvis svaret etter noen minutters refleksjon er nei, så kan det være verdt å stoppe opp og prøve å grave mer i hvorfor det er slik. For mange dreier manglende tillit i parforholdet seg om at de har opplevd svik og bedrag – enten med nåværende partner eller i tidligere forhold. Klijsépreget eller ikke, tillitsproblemer i parforholdet kan på et vis sammenlignes med en kreftsvulst; problemet vil som regel fortsette å spre seg og kan virkelig være destruktivt for forholdet. Mistilliten gir kanskje utslag i hyppige og voldsomme krangler, kontrollatferd som å sjekke den andres meldinger, eller forsøk på å kontrollere hvem personen omgås med. Slik oppførsel vil aldri danne grunnlag for et sunt og godt parforhold.

Har man for eksempel opplevd utroskap vil det være gode grunner til at tilliten står på vaklende grunn, og de fleste par vil måtte jobbe hardt over tid for å bygge ny tillit seg imellom. Å gjøre denne jobben alene kan for mange virke som en umulig oppgave. Likevel vet vi i Eyr at det absolutt er mulig å komme seg gjennom en krise i parforholdet. For å lykkes med det, vil det for mange være helt nødvendig å oppsøke hjelp sammen i parterapi. Når en part opplever å bli grovt sveket, skades evnen til å stole på både partner, andre mennesker, og ens egen vurderingsevne. Mange retter de negative følelsene innover og spør seg hvordan de kunne stole på en partner som endte opp med å svikte dem. Dette er et stort, og viktig spørsmål som må jobbes med både av den enkelte som har tillitsproblemet, og spørsmålet må også reises sammen i parforholdet. Her kan det å søke parterapi være svært viktig, ettersom mange vil ha store vansker med å få kommunikasjonen i parforholdet over på det sporet som er nødvendig for å komme fremover.


Avslutningsvis kan det være lurt å huske på at det å investere i parterapi når du og partneren din går i motbakke, er det samme som å investere i forholdet ditt. Gjennom parterapitilbudet til Eyr får du mulighet til å gjøre nettopp dette, og vi vil påstå at det er verdt det!