Influensavaksinen redder liv

Vaksine kvinnelig pasient
Eyr Sist oppdatert 17. november 2020

En ting som er like sikkert som at julaften kommer hvert år, er at influensasesongen også kommer. Nå står den igjen og banker på døren og jeg vil komme med samme oppfordring som i fjor - ta influensavaksinen og redd liv!

Selv om andelen som tok influensavaksinene i fjor gikk opp, er det fortsatt alt for få som tar influensavaksinen i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) sier vi bør ha en vaksinasjonsgrad på 75 % blant mennesker i risikogruppen, som anslås å være 1,6 millioner mennesker - vi er fortsatt langt unna målet. FHI anslår at det i gjennomsnittet dør 900 mennesker i Norge hvert år som følge av influensa. Er du i risikogruppen er det viktig at du nå går og vaksinerer deg. Er du ikke i risikogruppen anbefaler jeg likevel vaksinen. Man tar et samfunnsansvar ved å ta vaksinen, det er ikke kun for at du skal slippe å bli syk, men også at du ikke skal smitte andre.

Hva er influensa?

Influensa kommer oftest i perioder, såkalte epidemier og kommer vanligvis i oktober og varer til mars neste år.

Influensa er en infeksjon i luftveiene som skyldes influensaviruset. Symptomene på influensa er feber, leddsmerter og hoste. Mange får høy feber og må være hjemme fra jobb og barnehage i flere dager. Influensa rammer hardt og brutalt, og du blir syk fra én dag til den andre. Normalt friske mennesker kommer seg greit etter en runde med influensa, men for andre kan influensaviruset i seg selv forårsake alvorlige sykdommer - og i verste fall død. Kjente komplikasjoner i et alvorlig influensasykdomsforløp er blant annet lungebetennelse, organsvikt og varig funksjonsnedsettelser.

Alt for få velger å ta influensavaksinen

Fra et medisinsk perspektiv er det ganske uforståelig at så få velger å vaksinere seg i Norge. Det virker som folk ikke skjønner alvoret, er unødvendig skeptisk eller bare ikke vet at de bør ta vaksinen. Vi må løfte blikket vårt - tenk på babyen til naboen din eller kollegaen med nedsatt immunforsvar, søsteren til venninnen din som går på cellegift - det er 1,6 millioner mennesker som ikke har god nok helse til å takle viruset greit.

Vaksinen er trygg og gjennomtestet, det er ingen grunn til å være skeptisk til selve vaksinen. Nå er den også mye lettere tilgjengelig gjennom digitale legetjenester og apotek-samarbeid, som der jeg jobber. Det er altså ingen hindringer for å ta vaksinen.

Vaksinen er nå tilgjengelig gjennom samarbeid mellom apoteker og nettleger, som Eyr og Apotek 1.

Vaksinen er trygg og gjennomtestet, det er ingen grunn til å være skeptisk til selve vaksinen.

Hvem bør vaksinere seg?

Disse gruppene er i risikogruppen og bør uten tvil vaksinere seg: - De over 65 år - Alle med kroniske lidelser, diabetes, alvorlig fedme eller nedsatt immunforsvar - Beboere i omsorgshjem og sykehjem - Gravide i 2. og 3. trimester - Alle som har kontakt med immunsvekkede pasienter - Helsepersonell med pasientkontakt - Svinerøktere

Vaksinen må tas hvert år siden viruset endrer seg. Jeg som lege står frem som et forbilde for andre, og skal selvsagt ta vaksinen i år også. Mine kollegaer på Colosseumklinikken og Eyr skal også ta den. For meg hadde det vært helt forferdelig dersom en av mine pasienter ble smittet på grunn av meg, det skal være trygt å gå til lege, eller bli lagt inn på sykehus. Velger du å jobbe i helsevesenet bør du også ta ansvaret med å gå frem som forbilde og hindre smitte. Tar ikke helsepersonell vaksinen sprer man unødvendig skepsis til en helt trygg og viktig vaksine.

Hva med normalt friske personer?

Arbeidsgivere taper store beløp hvert år på grunn av sykefravær grunnet influensa. I tillegg er det ganske kjipt å bli syk av influensa, det tror jeg alle som har hatt det kan skrive under på. Og nei, influensa er ikke det samme som forkjølelse. Du tar et ansvar for deg og omverdenen ved å velge å vaksinere deg, du minimerer smitterisikoen. De samfunnsøkonomiske gevinstene er store dersom normalt friske mennesker også velger å ta vaksinen og om arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til det.

La oss nå ta et skikkelig krafttak for å få opp vaksinasjonsandelen - for deg og naboen din.

Bestill influensavaksinen nå!

Hilsen LegeLars

Medisinsk ansvarlig og lege i Eyr - legene på mobil, fastlege og daglig leder hos Colosseumklinikken

Er det noe du ønsker at jeg skal skive om i denne spalten? Send en e-post til hei@eyr.md så er det kanskje ditt spørsmål jeg blogger om neste gang.