Luftvejsinfektion

Forkølelse, influenza, øm hals og hoste.

Luftvejene inddeles i øvre og nedre luftveje. De øvre luftveje består af munden, næsen, bihulerne, svælget og strubehovedet. De nedre luftveje består af luftrøret og alle luftrørsforgreningerne.

 • Symptomer

  Forkølelse
  Forkølelse er en øvre luftvejsinfektion forårsaget af en virus. Med øvre luftvejsinfektioner menes betændelsesforandringer i næse, svælg og luftrør.

  Tilstanden er karakteriseret ved øm hals, slaphed og let forhøjet feber i starten. Disse symptomer forsvinder inden for få dage og efterfølges af stoppet næse, løbende næse og hoste, der optræder inden for 24 til 48 timer efter starten af symptomerne.

  Så godt som hele befolkningen rammes en eller flere gange om året af forkølelse. Småbørn har i gennemsnit 7-9 forkølelser om året, mens voksne har omkring 1-2 forkølelser årligt. Børn fra et halvt til 3 år rammes særligt ofte.

  Influenza
  Influenza er en betændelse i luftvejene forårsaget af influenzavirus. Tilstanden medfører normalt feber, slaphed, tør hoste, hovedpine og muskel-/ledsmerter. Derudover kan snue og øm hals også forekomme.

  Efter nogle dage kan hosten blive løsere, og man kan få slim og opspyt. Reduceret appetit, mavesmerter og eventuelt opkast er heller ikke unormalt, navnlig hos børn.

  Sygdommen optræder ofte i epidemier, det vil sige, at der på et givet tidspunkt findes et stort antal syge i befolkningen. Sådanne epidemier forekommer stort set hvert år i vintermånederne, fra sent i december til begyndelsen af marts.

  Influenza er en væsentlig årsag til sygdom og død. Øget dødelighed på grund af influenza påvirker primært risikogrupper, der er svækket på forhånd på grund af kronisk sygdom eller alderdom.

  Derfor anbefaler myndighederne og Eyr en årlig influenzavaccine, navnlig hvis du er i risikogruppen.

  Øm hals
  Øm hals er en akut, øvre luftvejsinfektion, der påvirker slimhinden i halsen. 70 % af tilfældene skyldes virusinfektioner. Halsinfektioner er selvbegrænsende, komplikationer er sjældne, og generne ofte milde til moderate.

  Øm hals med streptokokinfektion giver feber, patienten er som regel syg, kan have synkebesvær og taler ofte med ru stemme. Ofte optræder der ikke hoste. Der ses typisk store, røde mandler med pletter af pus. Der kan optræde hævede lymfekirtler og udslæt på hals, i lysken og i armhulen.

  Halsbetændelse med streptokokker behandles med antibiotika.

  Kyssesyge – mononukleose
  Stor variation i symptomer fra moderate til generelle. Der optræder ofte udtalt lokale symptomer i halsen, og sygdomsforløbet kan være langtrukkent. Patienten har påvirket almentilstand, hævede lymfekirtler på halsen og rødmen i svælget, mens halvdelen får belægninger på mandlerne. Sygdommen går over af sig selv og kræver sjældent medicinsk behandling.

  Hoste
  Hoste er afgørende for forsvaret af de nedre luftveje, og mennesker med nedsat hosterefleks (spædbørn, ældre, alkoholikere, patienter med slagtilfælde) er mere tilbøjelige til at få lungebetændelse.

  Hoste kan være et symptom på flere ting, og vi inddeler hoste i

  • akut hoste, som varer under 3 uger,
  • sub-akut hoste, som varer 3-8 uger,
  • og kronisk (langvarig) hoste, som varer mere end 8 uger.

  Hoste, der varer mindre end 3 uger, forekommer ofte i forbindelse med forkølelse og influenza, men kan også ses ved forværring af astma, allergi eller anden irritation.

  Har patienten høj feber over 38,5 grader i flere, skal man kontrolleres for lungebetændelse.

  Langvarig hoste kræver en nøjere udredning og skal altid undersøges fysisk hos læge for at udelukke mere alvorlige sygdomme.

 • Hvad kan jeg selv gøre

  Hvile og ro er vigtigt for at give kroppen mulighed for at komme sig. Ved høj feber er det vigtigt med meget væske. Influenza behandles som en almindelig forkølelse.

  Et barn med forkølelse/influenza kan komme tilbage i børnehaven, når feberen er væk, og almentilstanden tillader det.

  Det er almindeligt at bruge febernedsættende og smertestillende medikamenter (paracetamol foretrækkes), hvis du er generet. Medicinen lindrer generne, men de forkorter ikke sygdomsforløbet.

  Antibiotika hjælper kun mod bakterier og har derfor ingen effekt mod influenzavirus eller forkølelse, men er relevant i behandlingen mod streptokokker og lungebetændelse.

  Det er meget vigtigt ikke at bruge hostestillende midler, så længe en hoste er produktiv med slim, da det vil øge risikoen for at lungebetændelse.

 • Hvad kan Eyr hjælpe med
  • Eyr kan vurdere forkølelse og influenza samt vejlede om behandling.
  • Eyr kan vurdere, om der er risiko for streptokokinfektion eller kyssesyge.
  • Eyr kan vurdere, om det er relevant at kontakte lægevagten.
  • Eyr kan ordinere hostestillende medicin (undtagen cosylan), forny astmamedicin eller andre faste recepter
  • Eyr kan som udgangspunkt ikke udskrive antibiotika

Med Eyr på mobilen har du altid lægen lige ved hånden

Tag en videosamtale med lægen – hvor og hvornår det passer dig. Hent appen for at bestille en konsultation nu.

Reference: Lægehåndbogen og Norsk Legehandbok, NEL

Redigeret og medicinsk kvalitetssikret af dr. Theresa Franck, speciallæge i almen medicin.