Måste man vara sjuk för att prata med en psykolog?

Medan psykiatri är läkarens specialisering inom psykisk ohälsa, så bygger psykologin på hur det mänskliga sinnet normalt sett fungerar och hur vi normalt sett interagerar med och reagerar på vår omgivning.

Psykologens kompetens inkluderar att utreda, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa och psykiska besvär, men han eller hon kan också bidra med bl.a. rådgivning och stöd om du behöver det i samband med vanliga, men likaväl krävande, utmaningar, till exempel kopplade till relationer, samliv eller arbetsliv.

Psykologens hjälp kan förebygga att psykiska besvär utvecklas till psykisk ohälsa, samt bidra exempelvis till förbättrad självkänsla, sömn och stresshantering.

Man behöver inte ha problem som uppfyller kriterierna för psykisk ohälsa för att få hjälp av en psykolog, men man kan ha det – och även då få hjälp.

← Spørgsmål og svar