Flåt og flåtbid

Dame og dreng på sti udendørs
Kvindelig læge
Sol Malm Hagen, Læge Last updated 13. november 2020

Med varmen følger skovflåt og flåtbid. Indimellem kan flåten overføre sygdomme, som kan blive alvorlige, og det er derfor vigtigt at forebygge flåtbid, og hvis uheldet er ude, fjerne flåten hurtigst muligt. Alt afhængig af, hvor man befinder sig, er risikoen for flåtbid og sygdomme større eller mindre.

I 2019 var der 4 tilfælde af den alvorligste flåtoverførte sygdom, TBE, hvor patienterne var smittet i Danmark. Der var i alt 13 tilfælde, når man talte patienterne, som var smittet i udlandet med. Udlandet var da bl.a. Sverige.

Om skovflåten

Skovflåt, er en mide, som lever af at suge blod fra dyr og indimellem mennesker. Skovflåten formerer sig bedst i varme og fugtige miljøer, og når der er mange værtsdyr, som fx rådyr. Nogle flåter, men ikke alle, kan være smittet med bakterier eller virus, og kan overføre disse, når de bider sig fast i et dyr eller menneske. Jo længere tid flåten sidder, jo større risiko er der for, at der bliver overført bakterier eller virus. De mest kendte flåtoverførte sygdomme er borreliose, som skyldes en bakterie og Tick Borne Encephalitis, TBE, som skyldes et virus. Der findes forskellige varianter af TBE-virus og i Danmark findes den europæiske variant.

Sådan forebygger du bid

  • Undgå områder med højt græs, lyng og krat
  • Bær støvler, strømper og lange bukser, når du er i skov og natur
  • Tjek jævnligt støvler og bukser for flåt og børst dem af
  • Tjek hele kroppen grundigt efter ophold i skov og natur
  • Insektmidler kan forebygge at flåt bider sig fast

Sådan forebygger du at blive syg

  • Jo hurtigere du fjerner flåten, jo mindre risiko er der for sygdom. Dette gælder især for borrelia-bakterien. TBE-virus kan overføres på få minutter.
  • Flåten fjernes bedst med en pincet eller en flåtfjerner med en roterende bevægelse. Har man ingen af delene på sig, fjerner man flåten med fingrene, ved at tage fat helt ned til huden og trække den vinkelret ud.
  • Jo hurtigere man kommer i behandling for borreliose, jo mindre risiko er der for, at det udvikler sig til alvorlig sygdom.
  • Opholder du dig meget i skov og natur, hvor der er registreret TBE-virus eller tilfælde med TBE, bør du blive vaccineret.

I Danmark er der størst risiko for smitte med TBE-virus på Bornholm. Der har været registreret enkelte smittetilfælde i Nordsjælland, på Fyn og i Midtjylland. Er du i tvivl om du bør lade dig vaccinere, kan vi i Eyr rådgive dig.

Flåtoverførte sygdomme og behandling

Borrelia-bakterien

Borrelia-bakterien forårsager typisk sygdom i huden, såkaldt erythema migrans, men kan ubehandlet også forårsage sygdom i led, nervesystem og hjerte. Samlebetegnelsen for sygdomme forårsaget af borrelia-bakterien er borreliose. Erythema migrans er den mest almindelige manifestation af borreliose, og er et hududslæt, som kan opstå 1-2 uger efter et flåtbid. Ikke alle smittede vil få erythema migrans, men de fleste får. Det er typisk rødt, spreder sig som en ring i vandet og har en diameter på 5 cm eller mere. Nogen oplever samtidig, at de har feberfølelse eller hævede lymfeknuder.

Kløe og rødme lokaliseret til stedet, hvor man har fjernet en flåt, er normalt og ikke erythema migrans.

Får man udslæt, som ovenfor beskrevet, er det vigtigt, at man kontakter en læge hurtigst muligt. Diagnosen stilles klinisk. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis vil få taget blodprøve for borrelia-bakterien, når lægen stiller diagnosen erythema migrans.

Da borreliose skyldes en bakterie, kan sygdommen behandles med antibiotika.

TBE-virus

TBE-virus kan forårsage TBE. TBE er hjernebetændelse, som skyldes flåtbid. I Danmark er der siden år 2013 registreret 17 tilfælde med TBE. De fleste tilfælde er på Bornholm. I resten af Danmark går der år mellem, at der registreres tilfælde med TBE. TBE er således en meget sjælden sygdom i Danmark. TBE-virus overføres fra flåten indenfor få minutter, og 1/4 af de smittede vil blive syge og få symptomer. Symptomerne viser sig først 7-14 dage efter flåtbiddet. Det er det man kalder inkubationstiden. Den resterende 3/4 vil ikke blive syg af TBE-virus, men bare danne antistoffer mod virus.

Bliver man syg, kan sygdommen inddeles i to faser:

Fase 1

Man har symptomer som minder influenza med feberfølelse, træthed, muskel- og ledsmerter og hovedpine. 3/4 er raske igen efter denne fase og vil således ikke gå videre til fase 2.

Fase 2

Den resterende 1/4 vil efterfølgende få TBE, altså hjernebetændelse, som skyldes flådbid. Symptomerne opstår typisk efter 1 uge uden feber. Hjernebetændelse kan vise sig på forskellig vis, men mange har feberfølelse, kraftig hovedpine, kvalme, opkastninger og nakke- og rygstivhed. Man kan også have psykiske symptomer, lammelser eller kramper.

Har man feber eller tegn på hjernebetændelse efter et flåtbid er det vigtigt at man kontakter en læge hurtigst muligt.

Er man blevet syg af TBE-virus, findes der ingen behandling, men som ovenfor beskrevet, vil en stor del af de smittede aldrig blive alvorligt syge og derfor heller ikke opdage, at de har været smittet. De få, som får TBE, altså hjernebetændelse, vil blive indlagt på sygehuset. Man kan forebygge smitte med TBE-virus med en vaccine. Vaccinationen anbefales til dem, som færdes jævnligt i skov- og naturområder, hvor der er påvist TBE-virus. Dette er grunden til, at man anbefaler vaccination til beboere på Bornholm. Vaccinen skal gentages efter 3 år og derefter hvert 5 år.

Vi i Eyr kan hjælpe dig, hvis du er bekymret for et udslæt efter et flåtbid. Har du generelle spørgsmål om skovflåt og flåtbid, kan vi også hjælpe dig.

Hent appen for at bestille en konsultation nu