Legene i Eyr kan dessverre ikke hjelpe deg med alt

I noen situasjoner vil vi alltid henvise deg til fastlege eller legevakt for å få en rask avklaring eller fordi du kommer til å trenge oppfølging.

• Brystsmerter
• Kraftig blødning
• Pustevansker
• Hode skader
• Benbrudd
• Plutselig og alvorlig smerte
• Moderat og omfattende brannskade
• Psykose og forvirring
• Kramper
• Akutt synstap
• Noder / svulster (nyoppståtte kuler i testikkel, bryst eller i huden)
• Feber hos spedbarn fra 0-6 måneder
• Justering av fast medisin.

• Resepter på vanedannende stoffer (f.eks. Sterke smertestillende medisiner, sovepiller eller hostesaft som inneholder morfin).
• Ingen bilde- / videoundersøkelser av kjønnsorganer eller lignende
• Trafikkulykke
• Strømskader / støt
• Fall fra høyder
• Mistanke om hjernehinnebetennelse
• Bevisstløshet
• Akutt svimmelhet
• Akutt og alvorlig allergisk reaksjon
• Drukning
• Mistanke om akutt hjernehendelse (hjerneslag osv.)

← Spørsmål og svar