Kan jeg få sykemelding av Eyr?

Legene i Eyr kan ikke skrive sykemelding. Hvis du har en kronisk sykdom som trenger sykemelding anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen. Er det fare for liv og helse ring 113.

← Spørsmål og svar