Kan jeg få sykemelding av Eyr?

Grunnet Covid-19 i 2020 er det tillatt å skrive sykmeldinger over videokonsultasjon frem til 30.06.23.

Vi skriver sykmelding til deg med akutt, ikke alvorlig sykdom. Eksempler på dette kan være luftveisinfeksjon, omgangssyke eller smittsomt utslett.

Legen vil spørre deg om du har brukt opp egenmelding og om du har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor. Har du ferie og er du blitt syk i den, vil du i utgangspunktet bli henvist til fastlegen. Sykemelding kan ikke tilbakedateres hos Eyr.

Hos Eyr kan legene etter en medisinsk vurdering kun gi kortere sykmeldinger. Dersom du har behov for ytterligere sykemelding enn denne korte perioden, må du ta kontakt med fastlegen.

Les mer om reglene hos NAV

← Spørsmål og svar