Kan Eyr hjelpe meg med alle medisinske problemer?

Nei, ikke alle problemer. Legene skriver ikke ut resepter på på A- eller B-preparater. De vil heller ikke gi sykemelding for lengre perioder. I situasjoner der det er nødvendig med en fysisk undersøkelse, vil legen anbefale deg å oppsøke fastlegen, legevakt eller sykehus.

Ved akutt medisinsk hjelp – ring medisinsk nødtelefon 113.
Her ser du eksempler på situasjoner der du må ringe 113, og ikke oss:

  • Brystsmerter
  • Kraftige blødninger
  • Pustevansker
  • Hodeskader
  • Benbrudd
  • Plutselige og sterke smerter
  • Moderate og omfattende brannskader
  • Psykose, forvirring og forandringer i mental tilstand
  • Anfall og krampetrekninger

← Spørsmål og svar