Hva om jeg er i annen behandling - eller venter?

Om du kan få hjelp i spesialisthelsetjenesten, kan Eyr Psykolog muligens være et mer tilgjengelig supplement til behandling der, eller en kanal å henvende seg til for støtte mens du står i behandlingskø. Drøft i så fall dette med din fastlege eller nåværende behandler.

← Spørsmål og svar