Vad händer om jag är i annan behandling - eller väntar?

Om du kan få hjälp i specialistsjukvården, kan Eyr psykolog vara ett mer tillgängligt komplement till behandlingen där. Eller en kanal att vända sig till för stöd under tiden du står i behandlings kö. Diskutera i så fall detta med din husläkare eller nuvarande behandlare.

← Frågor och svar