Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. Eyrs psykologtjeneste er et lavterskeltilbud der du raskt kan få hjelp med vanlige problemer og milde til moderate psykiske plager. Det at våre psykologer er mer tilgjengelige enn psykologer flest må ikke forveksles med at vi er et akuttilbud ved alvorlig pågående krise.

Har du selvmordstanker?

Når livet er veldig tungt, kan oppmerksomhet og hukommelse fungere på den måten at det blir vanskelig å forestille seg at ting kan bli bedre. Når mennesker er i depresjon eller krise, vil noen få tanker om at livet ikke er verdt å leve. Da hjelper det å snakke med andre som står utenfor situasjonen man er i. Psykolgene i Eyr behandler ikke det man kaller aktivt suicidale pasienter, dette fordi slike pasienter har krav på og behov for mer omfattende hjelp enn det som er mulig innenfor våre behandlingsrammer. Men det er god hjelp å få andre steder, både om du selv har selvmordstanker eller er pårørende til noen som strever. Så om noe av dette gjelder deg, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke den hjelpen du har krav på.

Les om hvor du kan få hjelp med selvmordstanker på helsenorge.no

Om du allerede er i behandling hos Eyr og opplever selvmordstanker, vær åpen med din behandler om dette. Han eller hun vil da kunne henvise deg videre.

← Spørsmål og svar