Kan jeg få psykologhjelp hos Eyr i en akuttsituasjon?

Vid behov av omedelbar hjälp ring 122. Eyr psykologtjänst är en lågtröskeltjänst där du snabbt kan få hjälp med vanliga problem och lindrig till måttliga psykiska problem. Att våra psykologer är mer tillgängliga än de flesta psykologer får inte förväxlas med att vi är en jourtjänst vid en allvarlig pågående kris.

Har du självmordstankar?

När livet är väldigt tungt, kan uppmärksamhet och minne fungera på det sättet att det är svårt att föreställa sig att livet kan bli bättre. När människor är i depression eller kris, kan man få tankar om att livet inte är värt att leva. Då hjälper det att prata med andra som står utanför den situation man befinner sig i. Psykologerna på Eyr behandlar inte det man kallar aktivt suicidala patienter, detta beror på att sådana patienter har rätt till och behöver mer omfattande hjälp än det som är möjligt inom våra behandlingsrum. Men det är en bra hjälp att få komma någon annanstans, både om du själv har självmordstankar eller är anhörig till någon som har det kämpigt. Så om något av detta gäller dig, uppmuntrar vi dig att söka den hjälp som du har rätt till.

Om du redan är under behandling hos Eyr och har självmordstankar, var öppen med din behandlare om detta.

Han eller hon vill då kunna hänvisa dig vidare.

← Frågor och svar