Hva kan psykologene i Eyr hjelpe med?

Psykologene i Eyr kan hjelpe deg som av forskjellige årsaker ønsker å snakke fortrolig med en fagperson om tanker, følelser, situasjoner og reaksjoner. Vi kan hjelpe uavhengig av om diagnosekriterier er oppfylt eller behandle milde til moderate psykiske lidelser. Vanlige tema for konsultasjoner kan være:

  • Støtte og råd fordi noe er vanskelig
  • Angst og uro
  • Mild til moderat depresjon
  • Ensomhet og isolasjon
  • Lav selvfølelse
  • Livshendelser og krise
  • Søvnvansker og søvnløshet

Ved behov kan vi også hjelpe med henvisning videre til rett sted innen den offentlige spesialisthelsetjenesten.

← Spørsmål og svar