Vad kan psykologerna på Eyr hjälpa med?

Psykologerna på Eyr kan hjälpa dig som av olika anledningar vill prata konfidentiellt med en professionell om tankar, känslor, situationer och reaktioner. Vi kan hjälpa till oavsett om diagnoskriterier är uppfyllda eller behandla milda till måttliga psykiska besvär. Vanliga tema för konsultation är till exempel:

  • Stöttning och råd när någonting känns svårt

  • Ångest och oro

  • Mild till måttlig depression

  • Ensamhet och isolering

  • Låg självkänsla

  • Livshändelser och kris

  • Sömnsvårigheter och sömnlöshet

Vid behov kan vi även hjälpa till med vidare remiss till rätt plats inom den offentliga specialistsjukvården.

← Frågor och svar