Slik bruker du munnbind riktig

Kvinne med munnbind
– Hvis man har store smerter under menstruasjonen, bør man ta en prat med legen, sier Sol Malm Hagen
Sol Malm Hagen, Lege Sist oppdatert 2. desember 2020

For et halvt år siden hadde jeg ikke trodd at så mange ville sittet med munnbind på bussen. God avstand og håndhygiene var mantraet. Og det er fremdeles riktig. Munnbind erstatter ikke avstand, men jo flere syke der er i et samfunn desto større betydning vil bruken av munnbind ha. Det forutsetter at man bruker det korrekt.

Både stoffmunnbind og engangsmunnbind kan brukes. Engangsmunnbind som er CE-merket anbefales og særlig til de i risikogruppen eller til folk som har påvist Covid-19, som blir nødt til at transporteres. Uansett kan personlige økonomiske forhold føre til at flere velger stoffmunnbind. Årsaken til at man skiller mellom de to, er at man ikke vet hva beskyttelsesgraden på stoffmunnbind er. Uansett, er stoffmunnbind bedre enn ingen munnbind, når man sitter litt for tett hverandre i rushtiden. Formålet er at dråper fra munn og nese ikke kommer i kontakt med den man sitter ved siden av.

Har du symptomer på korona? Ring legene på mobil. Vi har åpent fra morgen til kveld.

Der har lenge vært en anbefaling at personer som mistenker eller har fått påvist Covid -19 bruker munnbind når de skal reise til og fra testing eller sykehus. Nå er anbefalingen at voksne bør ha munnbind på offentlig transport i rush-tiden.

Generelt anbefales munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde avstand eller reise hjem fra et område eller et land med høy smittespredning. I fly må alle bruke munnbind. 3 ting er viktig å huske når man skal bruke munnbind korrekt. Bruker man det ikke riktig, øker det risikoen for å bli smittet og bindet har liten eller ingen effekt.

Slik takler du korona

Rene hender
Vask eller sprit hender før du tar munnbindet på, før du tar det av og etter at du har tatt det av. Du skal altså vaske/sprite tre ganger ifm. påføring og avtagning av munnbind.

Minimal berøring
Ikke rør annet enn snorene, og berør dem kun når du tar munnbindet av og på. Tilpasning over nesen skal du også kun gjøre når munnbindet tas på.

Ingen gjenbruk
Kast bindet etter bruk eller vask det ved 60 grader. Barn i barneskolen anbefales ikke bruk av munnbind på skolen. Utenfor skolen er det bare barn fra 12 år og oppover som anbefales å bruke munnbind i overnevnte situasjoner. Det skyldes at det er vanskelig for mindre barn å bruke munnbind riktig.